สปช.ตั้งกมธ.18คณะ ‘สมบัติ’ แกนนำ กปปส. นั่งประธานกมธ.ปฏิรูปการเมือง ‘เนาวรัตน์’ หัวโต๊ะศิลปฯ

สปช.ได้ประธานด้านต่างๆ ‘สมบัติ’ แกนนำ กปปส. นั่งประธานกมธ.ปฏิรูปการเมือง ‘เนาวรัตน์’ หัวโต๊ะศิลปฯ 'พงศ์โพยม' หัวโต๊ะการปกครองส่วนท้องถิ่น 'ปราโมทย์' หัวโต๊ะทรัพยากรฯ 'สารี' หัวโต๊ะคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น

วานนี้(11 พ.ย.57) สภาปฏิรูปแห่งชาติได้ประชุมตั้งกรรมาธิการวิสามัญ 18 คณะ โดยมีการเลือกประธาน ซึ่งหลายคณะแข่งขันสูง โดยเฉพาะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง พลังงาน แรงงาน ค่านิยมศิลปวัฒนธรรม

ด้านการเมือง เป็นการแข่งขันระหว่างนายสมบัติ ธำรงธัญญวงศ์ และนายชัย ชิดชอบ ที่สุดนายสมบัติ เฉือนชนะไป 1 คะแนน โดยคะแนน 13 ต่อ 12 คะแนน

ตัวอย่างวิดีโอคลิปการปราศรัยของ สมบัติ ธำรงธัญญวงศ์ เมื่อวันที่ 7 เม.ย.57 สวนลุมพินี เสนอแนวทางปฏิรูปการเมืองและล้มระบอบทักษิณ

สำหรับ สมบัติ เป็น แกนนำ กปปส. อดีตอธิการบดีนิด้า ประธานคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ (หลังสลายการชุมนุมเสื้อแดงโดย ศอฉ. ปี 53)

ด้านพลังงาน แข่งขันกันระหว่างนายทองฉัตร หงศ์ระดารมภ์ และนายอลงกรณ์ พลบุตร ปรากฏว่านายทองฉัตรได้รับเลือก

นายทองฉัตร เป็นอดีตผู้ว่าการ ปตท. คนแรก  ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น ประธานกรรมการ บมจ. ลินเด้ (ประเทศไทย)

ขณะที่กรรมาธิการปฏิรูปแรงงาน มีคู่แข่งคือ พล.ท.เดชา ปุญญบาล กับนายประสาร มฤคพิทักษ์ ที่สุด พล.ท.เดชา ได้รับเลือก พล.ท.เดชา เป็นเลขานุการคณะทำงานเตรียมการปฏิรูปเพื่อคืนความสุขให้คนในชาติ เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหารฯ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ด้านค่านิยมศิลปวัฒนธรรม ชิงกันระหว่างนางตรึงใจ บูรณสมภพ และนายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ที่ประชุมเลือกนายเนาวรัตน์เป็นประธาน

โดยนายเนาวรัตน์ เคยร่วมเวที กปปส. และเป็น ศิลปินแห่งชาติ รวมถึงคณะสมัชชาปฏิรูปประเทศ

คลิปนายเนาวรัตน์ เขียนกลอนสดบนเวที กปปส. เมื่อวันที่ 28 มี.ค.57

 

ประธานด้านกฎหมาย คือ นายเสรี สุวรรณภานนท์ เป็นอดีต ส.ว.ปี 43 และอดีตรองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญปี 50

ประธานด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น คือ นายพงศ์โพยม วาศภูติ ซึ่งเป็นอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย เคยขึ้นเวที กปปส. เดลินิวส์รายงานด้วยว่า เคย 24 พ.ย. 56 ได้ฝากสารถึงข้าราชการ ให้ เลือกระหว่างประชาธิปไตยหรือเผด็จการรัฐสภา เลือกระหว่างมวลมหาประชาชนหรือระบอบทักษิณ และเคยรวมตัวในชื่อกลุ่มรักประเทศไทยไปให้กำลังใจ ป.ป.ช.ในการปฏิบัติหน้าที่

คลิปที่นายพงศ์โพยม ขึ้นเวที กปปส. เมื่อวันที่ 24 พ.ย.56

ด้านปฏิรูปเศรษฐกิจการเงินและการคลัง คือ นายสมชัย ฤชุพันธ์ ซึ่งเป็นสสร.50 อดีตอธิบดีกรรมสรรพสามิต ประธานมูลนิธิพัมนาสยาม น้องชายนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ที่เพิ่งได้รับแต่งตั้งเข้าไปเป็นสมาชิก คสช.

ประธานกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร คือ นายเกริกไกร จีระแพทย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ และ ประธานกรรมการ อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์

ด้านปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติ คือ นายปราโมทย์ ไม้กลัด ซึ่งเคยขึ้นเวที กปปส. (นำข้าราชการกรมชลประทานกว่า 300 คน มาสมทบกับกลุ่ม กปปส. ที่แยกปทุมวัน (ดู)/ อดีต ส.ว. กทม. / อดีตอธิบดีกรมชลประทาน อดีตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

คลิปนายปราโมทย์ ขึ้นเวที กปปส. เมื่อวันที่ 24 ม.ค.57

ประธานปฏิรูปสื่อสารมวลชน คือ นายจุมพล รอดคำดี ซึ่งเป็นประธานคณะทำงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน อำนวยการสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประธานปฏิรูปและปราบปรามการทุจริต คือ นายประมนต์ สุธีวงศ์ ซึ่งเป็นประธาน บ.โตโยต้า และประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นฯ อดีต สนช. 49

ประธานปฏิรูปการกีฬา คือ พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) อดีตรองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ในรัฐบาลทักษิณ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคไทยรักไทย และอดีตปลัดกระทรวงกลาโหม

ประธานปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค คือ นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

ประธานปฏิรูปวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา คือ นายศักดิ์รินทร์ ภูมิรัตน ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านไบโอแก๊ส, ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประธานปฏิรูปการศึกษา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ นายพารณ อัครเสนา ณ อยุธยา อดีตวุฒิสมาชิกและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประธานปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คือ นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ ซึ่งเป็นตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด และกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

ประธานปฏิรูปสาธารณสุข คือ นางพรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ อดีตกลุ่ม 40 ส.ว. ข้าราชการบำนาญ อดีตคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล

ประธานปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็กเยาวชน เด็กสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส คือ นายอำพล จินดาวัฒนะเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เคยร่วม กปปส.

นายอำพล จินดาวัฒนะ คนซ้าย (ที่มาภาพ : Techid Chawbangpom)

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท