Skip to main content
sharethis


23 เม.ย.2558 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ชื่นชมและขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้ความสำคัญ กรณีการยกเลิกโทษประหาร โดยระบุว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 มอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับโทษประหารชีวิตของ กสม.ไปพิจารณาและจัดทำรายงานผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม เพื่อเสนอต่อ ครม. ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งในการประชุมนั้น

"คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอแสดงความชื่นชมและขอขอบคุณรัฐบาลที่ให้ความสำคัญ เอาจริงเอาจังต่อการยกเลิกโทษประหารที่เป็นไปตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557 – 2561)  ประกอบกับปัจจุบันประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติส่วนใหญ่ มากกว่า 150 ประเทศ ได้ยกเลิกหรือระงับการใช้โทษประหารชีวิตในทางกฎหมายหรือในทางปฏิบัติแล้ว เช่น สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มองโกเลีย กัมพูชา เป็นต้น  คงมีเพียง 58 ประเทศรวมถึงประเทศไทยที่ยังมีโทษประหารชีวิต  ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับการส่งเสริม ปกป้อง คุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ซึ่งจะทำให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากขึ้น" กสม.ระบุ 
         
กสม. ระบุด้วยว่า ยินดีให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนข้อมูลต่างๆ ต่อกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานอื่นเพื่อประกอบการพิจารณาให้สามารถดำเนินการยกเลิกโทษประหารได้สำเร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการร่วมกันสร้างสังคมที่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และเป็นไปตามหลักการสิทธิมนุษยชนสากลต่อไป  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการยกเลิกโทษประหารจะสำเร็จเป็นรูปธรรมโดยเร็ว  ภายใต้การบริหารในรัฐบาลชุดปัจจุบัน

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net