Skip to main content
sharethis

พีมูฟโวย ตั้งกก.ร่วมรัฐบาลแก้ปัญหาชาวบ้านนานแล้วยังไม่คืบ จี้อนุกรรมการทุกชุดเร่งประชุมแก้ปัญหาใน 30 วัน พร้อมจัดประชุมกรรมการอำนวยการภายใน พ.ค.58

23 เม.ย. 2558 ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) รวมตัวกันบริเวณศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อติดตามทวงถามการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล พร้อมอ่านแถลงการณ์ "รัฐบาลผิดสัญญา วิบากกรรมคนจนถึงขีดสุด" ระบุว่า หลังจากชาวบ้านเรียกร้องให้แก้ปัญหาความเดือดร้อนมากว่า 6 เดือนจนมีการตั้งคณะกรรมการร่วมกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อแก้ปัญหา แต่เวลาก็ล่วงเลยมาจน 90 วันแล้ว ยังคงไม่มีความคืบหน้าใดๆ และหลายหน่วยงานในทางปฏิบัติไม่สนใจผลของการเจรจากับรัฐบาลพร้อมแสดงท่าทีปฏิเสธอย่างชัดเจน จนทำให้ปัญหาต่างๆ มีความซับซ้อนและรุนแรงมากขึ้น

"เพื่อแสดงให้เห็นถึงความจริงใจในการแก้ปัญหาคนจน ขปส. หวังว่าการที่รัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศจะมีความจริงจังกับการแก้ปัญหา และขอให้อนุกรรมการทุกชุดได้เร่งประชุมเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน ภายใน 30 วัน พร้อมจัดประชุมกรรมการอำนวยการภายในเดือนพฤษภาคม 2558" ขปส. ระบุ


แถลงการณ์
ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.)
รัฐบาลผิดสัญญา “วิบากกรรมคนจนถึงขีดสุด”

กว่า 6 เดือนที่ชาวบ้านผู้เดือดร้อนจากทั่วประเทศ ในนามขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ได้เรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของคนจนทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่อง จนนายกรัฐมนตรีได้ลงนามแต่งตั้งกรรมการแก้ปัญหาของ ขปส. โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (มล.ปนัดดา ดิศกุล) เป็นประธานกรรมการ และล่าสุด เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 พวกเราในนามขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ได้ประชุมร่วมกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (มล.ปนัดดา ดิศกุล) ในฐานะประธาน และกรรมการจากกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีมติร่วมกันในการแก้ปัญหาเร่งด่วนหลายกรณี เช่น กรณีโฉนดชุมชนจะเร่งประสานมอบหมายประธานกรรมการและจัดประชุมภายใน 1 เดือน กรณีธนาคารที่ดินนำร่อง จะเร่งประสานโครงการเข้า ครม. เพื่ออนุมัติซื้อที่ดิน 167.9 ล้านบาท กรณีปัญหาเฉพาะหน้ามีมติสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ พร้อมมีมติ แต่งตั้งอนุกรรมการแก้ปัญหารายกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับกรณีปัญหาขึ้นมา 8 คณะ โดยจะเร่งประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหา ภายใน 30 วัน

บัดนี้เวลาได้ล่วงเลยมาครบ 90 วัน โดยที่คำสั่งหรือมติที่ประชุมใดๆ ของคณะกรรมการไม่มีความคืบหน้าในการแก้ปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) และหลายหน่วยงานในทางปฏิบัติไม่สนใจผลของการเจรจากับรัฐบาลพร้อมแสดงท่าทีปฏิเสธอย่างชัดเจน จนทำให้ปัญหาต่างๆ มีความซับซ้อนและรุนแรงมากขึ้น

ดังนั้น เมื่อหน่วยงานระดับปฏิบัติไม่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว พวกเราในนาม ขปส. ซึ่งเป็นผู้เดือดร้อนจากทั่วประเทศ จำเป็นต้องนำปัญหากลับมาให้รัฐบาลเป็นผู้แก้อย่างเด็ดขาด ซึ่งรัฐบาลได้แถลงต่อสาธารณะ ในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง การลดความเหลื่อมล้ำและการปฏิรูปประเทศ โดย ขปส.มีข้อเสนอต่อรัฐบาลดังนี้

1. ให้รัฐบาลเร่งดำเนินการจัดประชุมกรรมการโฉนดชุมชน และเดินหน้าส่งมอบพื้นที่โฉนดชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน กว่า 400 ชุมชนที่ยื่นขอไว้ต่อสำนักงานโฉนดชุมชน ที่รัฐบาลไม่ยอมดำเนินการต่อ จนทำให้คนกว่า 2 แสนครอบครัวอยู่บนความทุกข์ยาก

2. ให้รัฐบาลเร่งดำเนินให้สถาบันธนาคารที่ดินได้มีบทบาทเพื่อการแก้ปัญหาที่ดินคนจน โดยมีพื้นที่นำร่อง พร้อมทั้งมีงบประมาณสำหรับดำเนินการได้ทันที อย่างน้อย 6 พื้นที่ แต่รัฐบาลก็ยังไม่ดำเนินการใดๆ

3. ให้รัฐบาลสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ ตามมติที่ประชุมกรรมการอำนวยการ ให้เกิดการแก้ปัญหาและการคุ้มครองพื้นที่สมาชิก ขปส.ทั่วประเทศ การที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามถือว่าไม่สนองนโยบายรัฐบาลต้องหามาตรการขั้นเด็ดขาดต่อไป

เพื่อแสดงให้เห็นถึงความจริงใจในการแก้ปัญหาคนจน ขปส. หวังว่าการที่รัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศจะมีความจริงจังกับการแก้ปัญหา และขอให้อนุกรรมการทุกชุดได้เร่งประชุมเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน ภายใน 30 วัน พร้อมจัดประชุมกรรมการอำนวยการภายในเดือนพฤษภาคม 2558 และพวกเรายืนยันว่า การมาติดตามการแก้ปัญหาของรัฐบาลในครั้งนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการแสดงออกของคนจน เพื่อไม่ให้รัฐบาลหลงลืมว่าจะต้องทุ่มเทในการแก้ปัญหาคนจนมากกว่าที่เป็นอยู่

เชื่อมั่นในพลังประชาชน
ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.)
23 เมษายน 2558 
 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net