UN ไทย แถลงวันสากลยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน หนุนยุติเลือกปฏิบัติคนทุกเพศ

13 พ.ค. 2558 องค์การสหประชาชาติ ประเทศไทย ออกแถลงการณ์เนื่องในวันสากลยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ และคนรักสองเพศ (IDAHOT) ซึ่งตรงกับวันที่ 17 พ.ค. ของทุกปี ระบุแม้ไทยจะมีความก้าวหน้าหลายประเด็นสำหรับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ แต่บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศจำนวนมากในไทยยังต้องเผชิญการตีตราและถูกเลือกปฏิบัติจากสังคม ชี้ความท้าทายเหล่านี้บีบบังคับพวกเขาและลดทอนโอกาสสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศไทย พร้อมประกาศขอยืนเคียงข้างประชาชนชาวไทยในความพยายามต่อสู้เพื่อยุติความรุนแรงอันเนื่องมาจากการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ และเพื่อรักษาสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของทุกคน ไม่ว่าบุคคลจะมีอัตลักษณ์ทางเพศและวิถีทางเพศแบบใด

 

แถลงการณ์จากองค์การสหประชาชาติ ประเทศไทย เกี่ยวกับวันสากลยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ และคนรักสองเพศ (IDAHOT) ปี 2015

ในโอกาสการเฉลิมฉลองวันสากลยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ และคนรักสองเพศ (17 พฤษภาคม) ปี 2015 องค์การสหประชาชาติ ประเทศไทย ตระหนักดีถึงความก้าวหน้าที่สำคัญที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในการปกป้องสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของหญิงรักหญิง ชายรักชาย คนรักสองเพศ คนข้ามเพศ และคนที่มีลักษณะแสดงเพศทั้งสองเพศ (LGBTI)

ในปี 2554 ประเทศไทยลงคะแนนเสียงให้มติสหประชาชาติเรื่องการต่อต้านการเลือกปฏิบัติและความรุนแรงต่อบุคคลด้วยเหตุแห่งวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ ความก้าวหน้าเชิงนโยบายเมื่อเร็วๆ นี้ เช่น ร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ และพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในปี 2550 ได้ทำให้มีความสนใจเรื่องความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับคนข้ามเพศ ในประเทศไทยกว้างขวางยิ่งขึ้น ความก้าวหน้าเหล่านี้ยอมรับและรับรองว่าบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยสามารถมีส่วนร่วมในชีวิตสาธารณะทุกด้าน และมีสิทธิตามกฎหมายที่จะเรียกร้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับคนรุ่นเยาว์

ประเทศไทยกำลังอภิปรายการประกาศและการรับรองกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศในรัฐธรรมนูญ และมีโอกาสเป็นผู้นำในเอเชียในด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมในการแต่งงานสำหรับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ อย่างไรก็ดี บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศจำนวนมากในประเทศไทยยังต้องเผชิญการตีตราในสังคม คนเหล่านี้ถูกมองข้ามเมื่อพยายามหางาน และถูกเลือกปฏิบัติในโรงเรียน สถานบริการสาธารณสุข ชุมชน และครอบครัว ความท้าทายเหล่านี้บีบบังคับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ และลดทอนโอกาสสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศไทย

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้ระบุว่ามนุษย์ทุกคนล้วนเกิดมาเป็นอิสระและมีความเท่าเทียมในสิทธิและศักดิ์ศรี ในวันนี้ และตลอดไป องค์การสหประชาชาติขอยืนเคียงข้างประชาชนชาวไทยในความพยายามต่อสู้เพื่อยุติความรุนแรงอันเนื่องมาจากการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ และเพื่อรักษาสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของทุกคน ไม่ว่าบุคคลจะมีอัตลักษณ์ทางเพศและวิถีทางเพศแบบใด

ที่มา: http://www.idahotthailand.org/news/2015/5/13/-idahot-2015

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท