Skip to main content
sharethis
 
15 พ.ค. 2558 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ออกแถลงการณ์ เรื่อง ขอประณามการใช้ความรุนแรง และการกระทำที่ทารุณโหดร้าย ไร้มนุษยธรรมในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยมีรายละเอียดทั้งหมดดังต่อไปนี้
 
แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)
เรื่อง ขอประณามการใช้ความรุนแรง และการกระทำที่ทารุณโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม
ในพื้นที่จังหวัดยะลา
 
ในห้วงเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีความกังวลและห่วงใย ต่อสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้ติดตามตรวจสอบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้ความรุนแรงต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ด้วยวัตถุระเบิดและอาวุธสงคราม รวมถึงการกระทำที่ทารุณโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม และป่าเถื่อน เช่น การใช้ระเบิดสังหารในที่ชุมชน การใช้อาวุธสงครามอันก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกายของประชาชนผู้บริสุทธิ์แล้ว ยังเกิดความเศร้าสลดใจแก่ผู้ที่พบเห็นและสังคมโดยรวม โดย กสม.ขอแสดงความเสียใจ อย่างสุดซึ้งต่อทุกเหตุการณ์ ต่อทุกครอบครัวที่สูญเสียดังกล่าว จนกระทั่งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ได้เกิดเหตุการณ์ลอบวางระเบิดในพื้นที่เทศบาลเมือง จังหวัดยะลา ราว 16 จุด จนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน ยังความเศร้าสลดใจ และหวาดกลัวต่อการกระทำที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม ดังปรากฏเป็นข่าวแล้ว นั้น
 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในอันที่จะส่งเสริมการเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนและปกป้อง หลักการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย อันจะละเมิดมิได้ และขอประณามการกระทำของผู้ก่อเหตุการณ์ความรุนแรงที่ไร้มนุษยธรรม ผิดต่อกฎหมาย ละเมิดสิทธิมนุษยชน และหลักมนุษยธรรมซึ่งเป็นหลักสากล ทั้งนี้ขอเสนอแนะให้ทุกภาคส่วนคำนึงและควรปฏิบัติดังนี้
 
1.ขอให้ผู้ที่ก่อเหตุการณ์ความรุนแรงได้ยุติการกระทำที่ไร้มนุษยธรรม ผิดกฎหมาย และละเมิดสิทธิมนุษยชนทันที และได้สำนึกบาปต่อการกระทำดังกล่าว และหันกลับมาสร้างสันติสุข เพราะการกระทำดังกล่าวนอกจากจะละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้ว ยังเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ขัดต่อมนุษยธรรม อีกด้วย 
 
2.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานด้านความมั่นคง ต้องเร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างรวดเร็ว และรายงานความคืบหน้าต่อสาธารณชน
 
3.รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเพิ่มมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อย แก่ประชาชนในพื้นที่ให้เข้มงวดยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้กลุ่มเด็ก สตรี และประชาชนผู้บริสุทธิ์ ต้องได้รับการคุ้มครอง เพื่อให้เกิดความรู้สึกปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน และการดำรงชีวิตอย่างปกติสุข เพื่อเรียกความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ให้กลับคืนมา
 
4.รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือ เยียวยาความเสียหาย ฟื้นฟูจิตใจและความบอบช้ำของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว 
 
5.ในส่วนของภาคประชาชน และภาคประชาสังคมที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หากจะช่วยกันเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันเหตุการณ์ความรุนแรง หรือการก่อกวนหรือการสร้างสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้เกิดความหวาดกลัว โดยเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐอีกทางหนึ่ง ย่อมจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานและการบรรลุเป้าหมายในการสร้างสันติสุขในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน
 
ทั้งนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จะทำหน้าที่ในการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยติดตามสถานการณ์และตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และนำเสนอให้สาธารณชนได้รับทราบต่อไป
 
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 15 พฤษภาคม 2558 
 
สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net