ดาวน์โหลดร่าง รธน. หลัง กมธ.ยกร่างส่งให้ สปช. แล้ว

กมธ.ยกร่างฯ เปิดให้ ดาวน์โหลดร่างรัฐธรรมนูญหลังมอบฉบับพิมพ์ให้ สปช. อ่านเตรียมตัวลงมติ 6 ก.ย. ด้าน "บวรศักดิ์" ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ทำให้ร่างรัฐธรรมนูญสำเร็จ พร้อมส่งให้ สปช. "มานิจ" แจงคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ มีหน้าที่ 11 ด้าน อย่ามองเพียงหน้าที่พิเศษเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีเท่านั้น
 
 
22 ส.ค. 2558 เว็บไซต์ของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปดาวน์โหลด ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หลังมอบฉบับพิมพ์ให้ สปช. อ่านเตรียมตัวลงมติ 6 ก.ย.
 
ดาวน์โหลดได้ที่: เว็บไซต์สภาปฏิรูปแห่งชาติ
 
โดยสำนักข่าวไทยรายงานว่าการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) วันนี้ (22 ส.ค.) เป็นการประชุมนัดพิเศษเพื่อรับมอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ได้ถือฤกษ์เวลา 11.59 น. นำกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ มอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ์เล่มแรกทั้งหมด 285 มาตรา ที่มีหน้าปกสีทองซึ่งจัดทำขึ้นเพียงฉบับเดียว จำนวน 124 หน้า และที่มีลายเซ็นประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเซ็นกำกับทุกหน้า มอบให้กับนายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธาน สปช. และ นางทัศนา บุญทอง รองประธาน สปช.
 
ส่วนสมาชิก สปช.ทุกคนจะได้รับร่างรัฐธรรมนูญทันทีหลังการส่งมอบต่อประธาน สปช.แล้ว เป็นฉบับปกอ่อนสีขาว ซึ่งจะเป็นฉบับที่จะนำส่งคณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ต่อไป
 
โดยนายบวรศักดิ์ กล่าวยืนยันว่า หลังจากที่ได้ส่งร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกให้ทุกภาคส่วนพิจารณาแล้ว ในการจัดทำรัฐธรรมนูญร่างสุดท้าย กรรมาธิการยกร่างฯ ได้รับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน ทั้งคณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) สปช. กลุ่มการเมือง และภาคประชาชน ซึ่งในส่วนที่เป็นประโยชน์ ก็จะนำไปปรับแก้ไข
 
“ขอยืนยันว่ากรรมาธิการยกร่างฯ ให้ความสำคัญกับความเห็นของประชาชนเท่าเทียมกับความเห็นจากส่วนอื่น ๆ อย่างการเลือกตั้ง กรรมาธิการฯ ได้กำหนดเรื่องการเลือกตั้งให้เป็นหน้าที่ของประชาชน จากเดิมที่กำหนดไว้ว่าเป็นเพียงสิทธิของประชาชนเท่านั้น” นายบวรศักดิ์ กล่าว
 
ด้าน นายเทียนฉาย กล่าวว่า เมื่อได้รับร่างรัฐธรรมนูญแล้ว จะส่งให้สมาชิก สปช.ไปพิจารณาภายใน 15 วัน เมื่อครบกำหนดแล้ว จะเปิดประชุมภายใน 3 วัน
 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้นนายเทียนฉายได้สั่งปิดการประชุม และนัดประชุมอีกครั้งในวันที่ 6 กันยายน 2558 เพื่อลงมติว่าจะเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่
 
 
ที่มาภาพ: สำนักข่าวไทย
 
2 กมธ.เตรียมหารือพิจารณาเนื้อหาร่าง รธน. 24 ส.ค.นี้
 
สำนักข่าวไทยรายงานว่านายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม กล่าวภายหลังสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) รับมอบร่างรัฐธรรมนูญจากกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ว่า ในวันที่ 24 สิงหาคมนี้ เวลา 10.00 น. กรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายฯ จะประชุมร่วมกับกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง เพื่อพิจารณาประเด็นเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญประกอบการตัดสินใจว่าจะลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ โดยเชื่อว่าในวันที่ 24 สิงหาคมนี้ น่าจะมีความชัดเจนว่าจะเป็นไปในทิศทางใด
 
“ในส่วนของการพิจารณาคว่ำหรือไม่คว่ำร่างรัฐธรรมนูญ ต้องการให้สมาชิก สปช.พิจารณาเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญเป็นหลัก มากกว่ากระแสหรือการชี้นำ ดังนั้นขณะนี้จึงไม่สามารถที่จะตอบได้ ต้องศึกษารายละเอียดของเนื้อหาก่อน โดยประเด็นที่ตั้งไว้มีทั้งสิ้น 12 ข้อ อาทิ ภาพรวมและโครงสร้างของรัฐธรรมนูญ เรื่องการกำหนดวันเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว. ร่างรัฐธรรมนูญทำให้การเมืองเข้มแข็งและมีเสถียรภาพหรือไม่ ควรมีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ฯ หรือไม่ องค์ประกอบคณะกรรมการ ควรมีอำนาจหน้าที่อย่างไร รวมทั้งร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีความเป็นประชาธิปไตยหรือไม่” นายเสรี กล่าว
 
นายเสรี กล่าวอีกว่า ร่างรัฐธรรมนูญควรเป็นประชาธิปไตยมากที่สุด เนื่องจากขณะนี้ยังอยู่ในการดูแลของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และอยู่ระหว่างถูกจับตาจากต่างชาติ ขณะเดียวกัน ต้องดูที่เจตนารมณ์ของการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งต้องดูแลความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และวางรากฐานเรื่องการปฏิรูป โดยเห็นว่าขณะนี้ คสช.และรัฐบาล มีอำนาจอยู่แล้ว จึงควรใช้อำนาจที่มีอยู่กำหนดพระราชกฤษฎีกาจัดการเลือกตั้ง เมื่อประเทศชาติมีความพร้อมเท่านั้น แต่ไม่ควรตั้งกรรมการขึ้นมาสานต่องานของรัฐบาลในขณะที่ประเทศยังไม่มีความพร้อม เพราะจะทำให้ถูกมองว่าเป็นการสืบทอดอำนาจ ขณะเดียวกัน ในหมวดการรักษาความสงบเรียบร้อย ควรอยู่ในบทเฉพาะกาล ซึ่งความเป็นประชาธิปไตย กับการดูแลความสงบเรียบร้อยจะต้องสอดคล้อง ไม่ควรขัดแย้งกัน
 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังเสร็จสิ้นพิธีรับมอบร่างรัฐธรรมนูญแล้ว กรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 4 คน อาทิ นายเสรี และนายวันชัย สอนศิริ ได้ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหารือเรื่องร่างรัฐธรรมนูญ ที่ห้องรับรองของกรรมาธิการฯ ทันที
 
กมธ.ยกร่างฯ ขอบคุณ จนท.ทำให้ร่าง รธน.สำเร็จ พร้อมส่งให้ สปช.
 
สำนักข่าวไทยรายงานว่า ก่อนหน้านี้เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันนี้ (22 ส.ค.) นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างฯ เพื่อหารือ ก่อนส่งมอบร่างรัฐธรรมนูญให้สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) นำไปพิจารณา โดยคณะกรรมาธิการยกร่างฯ ได้ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก มีสีหน้ายิ้มแย้ม จากนั้นนายบวรศักดิ์ ขอบคุณเจ้าหน้าที่ในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จ โดยต้นฉบับที่จะมีการยื่นให้ สปช.นั้น มีรูปเล่มเป็นหน้าปกสีทอง ขณะที่ภายใน จะมีลายเซ็น กรรมาธิการฯ กำกับอยู่ทุกหน้า
 
ด้านนายมานิจ สุขสมจิตร รองประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวถึงกรณีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง พาดหัวข่าว ระบุว่า คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติ มีอำนาจในการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีได้ ซึ่งขอยืนยันว่าคณะกรรมการชุดดังกล่าว มีหน้าที่ 11 ด้าน อาทิ การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และนำข้อเสนอ ข้อปฏิรูปประเทศไปทำงาน การดำเนินการสั่งการ ระงับความขัดแย้ง
 
“ในหน้าที่ระงับความขัดแย้ง หรืออำนาจพิเศษนั้น อาจจะไม่จำเป็น หรือไม่มีเหตุที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ฯ จะต้องใช้ในวาระการทำหน้าที่ 5 ปี ดังนั้นการพาดหัวข่าว จึงไม่เป็นความจริง และหนังสือพิมพ์ไม่ได้มาสัมภาษณ์ด้วยตนเอง แต่ทั้งนี้หากมีความจำเป็นที่จะเปลี่ยนนายกรัฐมนตรี เมื่อเกิดเหตุการณ์พิเศษ ก็จะต้องใช้เสียง 2 ใน 3 ของสภา และต้องเปิดสภาประชุม เพื่อทำการตรวจสอบเรื่องนี้อีกครั้ง ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะดำเนินการ” นายมานิจ กล่าว
 
ทั้งนี้นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธาน กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ ถือฤกษ์ เวลา 11.59 น. ส่งมอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้ สปช.นำไปอ่านประกอบการตัดสินใจ ว่าจะลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับในวันที่ 6 ก.ย.
 
สปช.ตาก ทวงเครื่องราช หลังปิดประชุมส่งมอบร่างรัฐธรรมนูญ
 
มติชนออนไลน์รายงานว่าภายหลังนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ถือฤกษ์ 11.59 น. ส่งมอบร่างรัฐธรรมนูญให้ นายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) จากนั้นนายเทียนฉาย ได้ส่งมอบร่างรัฐธรรมนูญให้นางสาวทัศนา บุญทอง รองประธานสปช.คนที่ 2 ก่อนจะนัดสมาชิกสปช.ลงมติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 6 กันยายนนี้ และสั่งปิดประชุม 
 
แต่จากนั้น นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ สปช.จังหวัดตาก ได้ลุกขึ้นยกมือขอสอบถามประธานสปช. โดยนายเทียนฉาย กล่าวว่า ผมได้สั่งปิดประชุมไปแล้ว มีอะไรให้ไปปรึกษาหลังห้องประชุม แต่นายทวีกิจ กล่าวต่อว่า ถ้าเช่นนั้นผมขอถามนิดเดียวว่าสปช.จะได้เครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือไม่ เพราะถือว่าได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เหมือนกัน ทำให้นายเทียนฉาย กล่าวย้ำอีกครั้งว่า ผมได้สั่งปิดประชุมไปแล้ว มีอะไรให้ถามนอกห้องประชุม

 

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

แสดงความคิดเห็น

ข่าวรอบวัน

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์