พนักงานมึน บ.จอร์จี้ ห้ามเข้าโรงงาน ระบุโอนกิจการให้บริษัทอื่นไปแล้ว

โรงงาน บ.จอร์จี้ ติดป้ายห้ามพนักงานครบรอบ ม. 75 เข้าโรงงาน ระบุโอนกิจการให้บริษัทอื่นไปแล้ว ถือเป็นการเลิกจ้างและลอยแพพนักงาน  78 คน พบตั้งบริษัทใหม่ใช้ชื่อภรรยามาเทคโอเวอร์ แล้วให้บริษัทอื่นดำเนินการเช่าต่ออีกทอด

เช้าวันนี้ (8 ก.ย.2558) เวลาประมาณ 8.00 น. ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร เข้าไปสังเกตการณ์ที่หน้าโรงงาน บริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ หลังบริษัทฯ ปิดป้ายประกาศห้ามพนักงานที่ถูกประกาศ ม.75 จำนวน 76 คนที่ครบกำหนดเข้าในโรงงาน โดยระบุว่าโรงงานแห่งนี้ได้เปลี่ยนมือไปให้บริษัท สนุกการ์เม้นท์ จำกัด ดำเนินกิจการแทนไปแล้ว ซึงถือว่าเป็นการเลิกจ้างพนักงานทั้ง 76 คน นี้ด้วย

โดยวันเดียวกันนี้ (8 ก.ย.) ผู้แทนบริษัท สนุกการ์เมนท์ จำกัด ได้ให้การกับพนักงานตรวจแรงงานเกี่ยวกับกรณีนี้ว่า บริษัท สนุกการ์เมนท์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 106-107 หมู่ที่ 3 ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก ประกอบกิจการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป จดทะเบียนนิติบุคคลวันที่ 3 มิถุนายน 2558 และบริษัท น่ารักโฮลดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 121 หมู่ 3 ต.แช่งช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ประกอบกิจการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป จดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งมีนางมยุรี ชีรอยส์ เป็นกรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท จดทะเบียนนิติบุคคลวันที่ 5 มิถุนายน 2558

โดยผู้แทนบริษัท สนุกการ์เมนท์ จำกัด รายนี้ระบุกับพนักงานตรวจแรงงานว่าตนได้เริ่มทำงานกับบริษัท สนุกการ์เมนท์ จำกัด เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 และระบุว่าบริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด ได้ขายกิจการให้แก่บริษัท น่ารักโฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเท่าที่ทราบ ขายกิจการทรัพย์สินในส่วนที่ตั้งโรงงาน เครื่องจักรในโรงงาน ในส่วนเกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดนั้นมีการตกลงกันอย่างไรผู้แทนบริษัท สนุกการ์เมนท์ จำกัด รายนี้ระบุว่าไม่ทราบ ต่อมาประมาณต้นเดือนสิงหาคม 2558 บริษัท น่ารักโฮลดิ้ง จำกัด ได้ตกลงกับบริษัท สนุกการ์เมนท์ จำกัด โดยให้บริษัท สนุกการ์เมนท์ จำกัด เช่าโรงงานบางส่วนเฉพาะแผนกเย็บ เพื่อดำเนินกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าต่อ โดยบริษัท สนุกการ์เมนท์ จำกัด ได้รับพนักงานที่ทำงานแผนกเย็บเดิม (ของบริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด) ให้ทำงานต่อไป แต่มีรายละเอียดอย่างไรผู้แทนบริษัท สนุกการ์เมนท์ จำกัด รายนี้ระบุว่าตนไม่ทราบ โดยในวันที่ชี้แจงเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 นั้นมีเพียงนายเซบาสเตียน ซาโรอิ (Sebastien Sirois) มาเป็นตัวแทนบริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด เป็นผู้มาชี้แจงเท่านั้น ไม่มีตัวแทนจากบริษัท สนุกการ์เมนท์ จำกัด และบริษัท น่ารักโฮลดิ้ง จำกัด มาชี้แจงด้วยแต่อย่างใด

ซึ่งปัจจุบันบริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด ไม่มีพนักานทำงานอยู่แล้ว และจะปิดกิจการหรือดำเนินการต่อที่ไหน อย่างไร ผู้แทนบริษัท สนุกการ์เมนท์ จำกัด รายนี้ระบุว่าตนก็ไม่ทราบ ในส่วนของบริษัท น่ารัก โฮลดิ้ง จำกัด มีพนักงานจำนวน 20 คน โดยทำงานในส่วนของแผนกย้อม ซึ่งเป็นพนักงานที่ทำงานอยู่กับบริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด เดิม โดยระหว่างบริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด กับ บริษัท น่ารัก โฮลดิ้ง จำกัด จะตกลงกันอย่างไรนั้น ผู้แทนบริษัท สนุกการ์เมนท์ จำกัด รายนี้ระบุว่าตนก็ไม่ทราบ และในส่วนของพนักงานบริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด ที่มีคำสั่งให้หยุดงานชั่วคราวตามมาตรา 75 นั้น ผู้แทนบริษัท สนุกการ์เมนท์ จำกัด รายนี้ระบุว่าตนก็ไม่ทราบว่าทั้ง 3 บริษัท ตกลงกันอย่างไร ซึ่งที่ผ่านมาบริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด ก็ไม่เคยแจ้งการซื้อขายกิจการและการเช่ากิจการข้างต้นให้กลุ่มพนักงานดังกล่าวอย่างไรบ้างจนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้จากการให้ข้อมูลของสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและตัดเย็บเสื้อผ้าสัมพันธ์ ซึ่งเป็นสหภาพแรงงานของพนักงานบริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด ระบุว่าเดิมแล้วผู้แทนบริษัท สนุกการ์เมนท์ จำกัด รายนี้ เป็นผู้จัดการโรงงานของบริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด มาก่อน และจากการตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่าบริษัท น่ารัก โฮลดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 121 หมู่ที่ 3 ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ (มีที่ตั้งเดียวกับบริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด) เลขทะเบียนนิติบุคคล 0505558005331 จดทะเบียนเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท หมวดธุรกิจ 70209 กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการบริการรับเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านบริหารงานอุตสาหกรรม มีคณะกรรมการ 1 คน คือ นางมยุรี ซิรอยส์ โดยนางมยุรี ซิรอยส์ นั้นเป็นภรรยาของนายเซบาสเตียน ซาโรอิ ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด และจากข้อมูล ณ วันที่ 7 ก.ย. 2558 ก็พบว่าบริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0505549004327 ยังดำเนินกิจการอยู่ แต่มีรายชื่อคณะกรรมการบริษัทเหลือคนเดียว คือ นายณรงค์ เลามะ ซึ่งเป็นน้องชายของนางมยุรี ซิรอยส์

จากนั้นในเวลาประมาณ 10.00 น. พนักงานบริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด ที่ถูกห้ามเข้าไปในโรงงาน ได้เดินทางไปประชุมที่ห้องประชุมของที่ว่าการอำเภอสันกำแพง โดยทางตัวแทนของสำนักงานประกันสังคม จ.เชียงใหม่ ได้แจ้งสิทธิต่าง ๆ ให้พนักงานหลังการกระทำของบริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด ที่ถือว่าเป็นเลิกจ้าง ส่วนตัวแทนของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ได้ชี้แจงกับพนักงานว่าในวันที่ 10 ก.ย. นี้จะเข้ามาสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบริษัท น่ารัก โฮลดิ้ง จำกัด และ บริษัท สนุกการ์เมนท์ จำกัด ส่วนในวันที่ 11 ก.ย. นี้ทาง สภ.อ. สันกำแพง ได้เรียกให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เข้าให้ปากคำกรณียื่นแจ้งอาญาบริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด ที่ไม่จ่ายเงินม.75 ตามทบทวนพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ให้กับพนักงานทั้ง 76 คน ส่วนการเลิกจ้างในครั้งนี้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่ามีทั้งหมด 78 คน

อนึ่งบริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด ที่กระทำการเลิกจ้างพนักงานอย่างไม่เป็นธรรมในครั้งนี้ ยังคงค้างจ่ายเงิน ม.75 ตามทบทวนพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ให้กับพนักงานรวมทั้งยังมีข้อพิพาทและคดีความในชั้นศาลและในชั้นการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจกับพนักงานอยู่หลายกรณี

 

อ่านประเด็นระหว่างพนักงานและ บริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด ได้ที่: http://bit.ly/1GNKFsy

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์