ศาลตัดสินคดีคนงานสันกำแพง 3 คดีรวด ส่วนฝ่ายนายจ้างล่องหนเช่นเคย

ศาลแรงงานภาค 5 จ.เชียงใหม่ อ่านคำพิพากษา 3 คดี ข้อพิพาทระหว่างอดีตพนักงานและบริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู อ.สันกำแพง ให้บริษัทฯ จ่ายเงินเดือนค้างจ่ายและโบนัสปี 2556 ตัวแทนนายจ้างยังล่องหนไม่มาศาล อดีตพนักงานได้เงินชดเชยคดีเดียวเพราะบริษัทฯ วางเงินไว้ที่ศาล

21 ก.ย. 2560 สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและตัดเย็บเสื้อผ้าสัมพันธ์ ได้แจ้งข่าวว่าวานนี้ (20 ก.ย.) ศาลแรงงานภาค 5 จ.เชียงใหม่ ได้นัดฟังคำพิพากษาและคำสั่งศาล 3 คดี ซึ่งเป็นข้อพิพาทระหว่างอดีตพนักงานและบริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู อ.สันกำแพง โดยในคดีแรก บริษัทฯ ได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาที่ให้บริษัทฯ จ่ายเงินค่าจ้างค้างจ่าย (เงินเดือน) แก่พนักงาน 43 คนเมื่อปี 2556 โดยศาลฎีกาไม่รับอุทธรณ์ของบริษัท และมีคำสั่งให้บริษัทฯ จ่ายเงินค่าจ้างแก่พนักงานทั้ง 43 คน คดีที่สองศาลได้สั่งให้บริษัทฯ จ่ายค่าโบนัสปี 2556 ที่ค้างจ่ายให้กับพนักงาน ด้วยเช่นกัน

ส่วนคดีที่สามอดีตพนักงานได้ฟ้องให้มีการเพิกถอนนิติกรรมที่บริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู ได้ทำนิติกรรมขายที่ดินให้กับบริษัทน่ารัก โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอันเป็นการฉ้อฉลและอดีตพนักงานมีความประสงค์ขอศาลให้มีหมายเรียกบริษัทน่ารัก โฮลดิ้ง จำกัด มาไต่สวน ซึ่งในคดีนี้ศาลมีคำสั่งว่าการเพิกถอนการฉ้อฉลนั้น อดีตพนักงานจะต้องฟ้องคู่กรณีทั้งสองฝ่ายที่ทำนิติกรรมดังกล่าว ศาลจึงจะบังคับตามคำขอของอดีตพนักงานได้ เพราะผลของคำพิพากษาไม่อาจบังคับแก่บริษัทน่ารัก โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกคดีได้ ประกอบกับการเพิกถอนการฉ้อฉลมิใช่เรื่องการบังคับคดี แต่เป็นการใช้สิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 237 ซึ่งจะต้องไปฟ้องเป็นอีกคดีต่างหาก

ในการอ่านคำพิพากษาครั้งนี้ตัวแทนบริษัทจอร์จี้ แอนด์ ลู ไม่ได้มารับฟังแต่อย่างใด และอดีตพนักงานก็ได้รับเงินชดเชยแค่เฉพาะคดีจ่ายเงินค่าจ้าง (เงินเดือน) ค้างจ่ายแก่พนักงาน 43 คนเมื่อปี 2556 เท่านั้น เนื่องจากก่อนหน้านี้บริษัทฯ ได้นำเงินมาวางศาลไว้เต็มจำนวน ส่วนคดีจ่ายค่าโบนัสปี 2556 นั้น อดีตพนักงานยังไม่ได้รับเงินเนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้นำเงินวางศาลไว้เต็มจำนวน นอกจากนี้ยังพบว่ากรรมการของบริษัทฯ คนหนึ่งถูกพิพากษาให้จำคุกในคดีอื่นอยู่ด้วย

เกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างพนักงานกับบริษัท จอร์จี้ แอนด์ลู จำกัด

ปัจจุบันบริษัท จอร์จี้ แอนด์ลู จำกัด ได้จดทะเบียนบริษัทใหม่ในนาม ‘บริษัท สนุก การ์เม้นท์ จำกัด’ ส่วนที่อยู่ของบริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด ที่ อ.สันกำแพง ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ ‘บริษัท น่ารัก โฮลดิ้ง จำกัด’ (แฟ้มภาพประชาไท)

ปัจจุบันบริษัท จอร์จี้ แอนด์ลู จำกัด ซึ่งมีนายเซบาสเตียน ซาโรอิ เป็นเจ้าของได้ยุติการดำเนินกิจการ และจดทะเบียนบริษัทใหม่ในนาม “บริษัท สนุก การ์เม้นท์ จำกัด”  ในวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ซึ่งโรงงานดังกล่าวตั้งอยู่ที่ อ.แม่สอด จ.ตากและผลิตสินค้าให้กับ Pure & Co Ltd.  (เจ้าของแบรนด์ Neon Buddha และ Pure Handknit มีสำนักงานและร้านจำหน่ายในประเทศแคนาดา) และหลังจากนั้นไม่กี่วันผู้จัดการทั่วไปของบริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด ได้จดทะเบียนเปิดบริษัทใหม่โดยมีชื่อว่า “บริษัท น่ารัก โฮลดิ้ง จำกัด”  ในวันที่ 5 มิถุนายน 2558 โดยบริษัทดังกล่าวใช้บ้านเลขที่เดียวกับบริษัทจอร์จี้แอนด์ลู จำกัด ที่ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

นอกจากนี้สหภาพแรงงานฯ ยังได้ตั้งข้อสังเกตว่ามีพฤติกรรมน่าสงสัยในการยักย้ายทรัพย์สินของบริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลูให้กับบริษัทน่ารัก โฮลดิ้ง จำกัด  เนื่องจากสหภาพแรงงานฯ ตรวจพบว่าบริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด ได้ขายที่ดินที่เป็นที่ตั้งโรงงานให้กับบริษัทน่ารัก โฮลดิ้ง เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558  โดยทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเป็นบุคคลคนเดียวกันซึ่งเป็นทั้งตัวแทนบริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทน่ารัก โฮลดิ้ง จำกัด ในการขายที่ดินของจอร์จี้ แอนด์ ลู ไม่มีความโปรงใสแสดงเจตนาให้เห็นว่าพยายามหลีกเลี่ยงที่จะไม่จ่ายหนี้สินให้กับอดีตแรงงานของบริษัทฯ ที่มีคดีความค้างอยู่หลายคดี โดยสหภาพแรงงานฯ ระบุว่ารายการสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายที่นายเซบาสเตียน ซาโรอิ และ Pure & Co Ltd. ต้องจ่ายให้อดีตพนักงานมีดังนี้

1. ค่าชดเชยและค่าบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่ลูกจ้าง 51 คน จำนวน 3,924,114.75 บาท
2. เงินจากกองทุนชื่นชมให้แก่ลูกจ้าง 59 คน จำนวน 930,955.77 บาท
3. ค่าจ้างค้างจ่ายตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน ถึง 7 กันยายน 2558 จำนวนให้แก่ลูกจ้าง 37 คน 1,008,973 บาท
4. ค่าจ้างค้างจ่ายของพนักงานรายเดือนที่ยังจ่ายไม่ครบตามกฎหมายกำหนด จำนวน ให้แก่ลูกจ้าง 43 คน 333,850 บาท
5. โบนัสปี 2556 จำนวนให้แก่ลูกจ้าง 46 คน 425,896.88 บาท และในปี 2557 ให้แก่ลูกจ้าง 41 คนจำนวน 334,280 บาท
6. ค่าเสียหายจากการกระทำอันไม่เป็นธรรมทั้งกลุ่มแกนนำ 10 คน จำนวน 460,260 บาท และกรรมการสหภาพแรงงาน 4 คน จำนวน 848,000 บาท
7. ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมให้กับกลุ่มคนลูกจ้าง 37 คนที่ถูกลอยแพ จำนวน  2,644,700 บาท
8. วันลาพักผ่อนประจำปีที่เหลือให้แก่ลูกจ้าง 27 คน 43,456 บาท

อ่านประเด็นระหว่างพนักงานและ บริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด

 

 

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์