Skip to main content
sharethis
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.เชียงใหม่ แจ้งอดีตพนักงาน บ.จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด ให้ไปรับเงินเดือนค้างจ่าย และเงินตาม ม.75 ของ พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน หลังมีคำสั่งให้จ่ายตั้งแต่ปี 2558 แต่บริษัทฯ เพิงมาชำระเงิน
 
12 ก.ย. 2559 สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและตัดเย็บเสื้อผ้าสัมพันธ์แจ้งข่าวว่า สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.เชียงใหม่ ได้ส่งหนังสือเรื่องให้ไปรับเงิน ลงวันที่ 8 ก.ย. 2559 กับอดีตพนักงานบริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด 2 กลุ่ม กลุ่มแรก 75 คน กลุ่มที่สอง 78 คน
 
ทั้งนี้ในหนังสือระบุว่าตามที่พนักงานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.เชียงใหม่ ได้มีคำสั่งที่ 79/2558 ลงวันที่ 9 ก.ค. 2559 ให้บริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด ปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 จ่ายค่าจ้างประจำเดือน มิ.ย. 2558 รวม 75 คน และคำสั่งที่ 80/2558 ลงวันที่ 13 ก.ค. 2558 ให้นายจ้างคือ บริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด กับพวก ปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของค่าจ้างในวันที่ลูกจ้างได้รับก่อนที่บริษัทฯ จะหยุดกิจการ ตลอดระยะเวลาที่นายจ้างไม่ได้ให้ลูกจ้างทำงานตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย. - 24 ก.ค. 2558 รวม 78 คน โดยหนังสือระบุว่าบัดนี้นายจ้างได้นำเงินมาวางไว้เพื่อชำระให้แก่อดีตพนักงานทั้งสองกลุ่มแล้ว และให้อดีตพนักงานไปรับเงินจากพนักงานตรวจแรงงานด้วยตนเอง ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.เชียงใหม่ ภายใน 15 วันหลังจากได้รับหนังสือฉบับนี้
 
อนึ่งเมื่อเดือน พ.ย. 2558 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.เชียงใหม่ ได้ทำการตรวจสอบสถานะของบริษัทจอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด และได้ข้อสรุปดังนี้ 
 
1. เรื่องสถานะของบริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด ว่ายังดำเนินการอยู่หรือไม่ 
 
จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ และนายเซบาสเตียน ซิรอยส์ ผู้มีอำนาจสั่งการและบริหารจัดการกิจการทั้งหมดของบริษัทฯ แจ้งว่าบริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด ได้เลิกกิจการแล้ว โดยบริษัทฯ ได้ขายกิจการให้แก่บริษัท น่ารัก โฮลดิง จำกัด เมื่อประมาณเดือนกรกฎกาคม 2558 และบริษัท น่ารัก โฮลดิง จำกัด ได้ตกลงให้บริษัทสนุก การ์เม้นท์ จำกัด เช่าโรงงานบางส่วน
 
2. การเลิกกิจการของ บริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด จะส่งผลกระทบด้านกฎหมายและสวัสดิการต่อพนักงานของบริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด หรือไม่ และบริษัทใหม่จะต้องดำเนินการในเรื่องข้อกฎหมายอย่างไร
 
จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ แจ้งว่าบริษัทใหม่คือบริษัท น่ารัก โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัท สนุก การ์เม้นท์ จำกัด ได้รับพนักงานบางส่วนของบริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด เข้าทำงานต่อเนื่องกับบริษัทบางส่วนประมาณ 100 คน โดยพนักงานที่บริษัทฯ รับไว้ทำงานจะยังคงได้รับสวัสดิการ สภาพการจ้างและสภาพการทำงานเช่นเดียวกับที่เคยทำงานให้กับบริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด ส่วนพนักงานของบริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด ที่บริษัทฯ ได้หยุดกิจการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2558 จำนวน 78 คน บริษัท น่ารัก โฮลดิ้ง จำกัด และ บริษัท สนุก การ์เม้นท์ จำกัด ไม่ประสงค์ที่จะรับเข้าทำงานเนื่องจากพนักงานที่รับไว้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานแล้ว ดังนั้น บริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด ยังคงมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสิทธิในเรื่องเงินตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน โดยขณะนี้มีลูกจ้างจำนวน 40 คน ที่ถูกเลิกจ้าง ได้เข้ายื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานว่า บริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด นายจ้างเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย และมีเงินระหว่างหยุดกิจการจ่ายค้าง ซึ่งพนักงานตรวจแรงงานได้สอบสวนข้อเท็จจริง และได้มีคำสั่งที่ 49/2558 ลงวันที่ 7 ตุลาคม สั่งให้บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย และเงินระหว่างหยุดกิจการจ่ายค้าง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,669,226.20 บาท ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการปฏิบัติตามคำสั่งของนายจ้าง โดยพนักงานตรวจแรงงานได้ปิดคำสั่งฯ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 มาแล้ว
 
 
 
 
สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net