Skip to main content
sharethis

14 ก.ย. 2558 ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณาจารย์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน แถลงเชิญชวนร่วมกันเสนอชื่อสมาชิกที่มาจากประชาชนธรรมดาในการออกแบบร่างรัฐธรรมนูญ โดยวิจารณ์กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญของคณะรัฐประหาร ที่เพิ่งถูกคว่ำร่างไปเมื่อกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา พร้อมชี้ว่ากระบวนการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็จะดำเนินตามรอยของการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้า ทั้งในแง่ของการแต่งตั้ง กระบวนการร่าง ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้กำมือของคนกลุ่มเดียวกัน ซึ่งล้วนแต่แสดงให้เห็นว่าไม่ได้ยอมรับฟังเสียงของกลุ่มอื่นๆ และไม่เปิดโอกาสให้มีการถกเถียงโต้แย้งเกิดขึ้นอย่างเสรี รวมถึงบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งก็คาดหมายได้ว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญต่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญชุดที่ผ่านมา

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนได้เชิญชวนให้ประชาชนร่วมเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมในการทำหน้าที่จัดทำร่าง “รัฐธรรมนูญในฝัน” ของสังคมไทย โดยบุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติสำคัญคือ ต้องมีความยอมรับและยึดมั่นในหลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย โดยมีการเปิดรับความเห็นผ่านทาง Facebook “รัฐธรรมนูญในฝัน” แต่ละคนสามารถเสนอรายชื่อได้ไม่เกิน 5 คน ตั้งแต่วันที่ 14 - 21 กันยายน 2558 หลังจากนั้น มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจะได้มีการแสดงรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อสูงสุดจำนวน 10 คน ว่าประกอบด้วยบุคคลใดบ้างแก่สังคม โดยแต่ละคนสามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่ท่านได้พิจารณาแล้วว่าเป็นผู้มีสติ ปัญญา และความกล้าหาญในทางจริยธรรมต่อการแสดงความเห็นโดยไม่สยบยอมต่ออำนาจและมุ่งแต่เพียงประโยชน์ส่วนตน 

ภายหลังจากการอ่านคำแถลงการณ์กลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน สมชาย ปรีชาศิลปกุล นักวิชาการมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน กล่าวว่า สภาร่างรัฐธรรมนูญนั้นได้ใช้งบประมาณไปอย่างผิดๆ รวมไปถึงสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติด้วย เรากำลังผลาญงบประมาณของประชาชนโดยไม่ชอบธรรม เห็นได้จากผลงานใน 1 ปีที่ผ่านมา ในขณะเดียวกันร่างรัฐธรรมนูญก็ถูกตีตกไป เรื่องทั้งหมดนี้ทำให้พวกเราต้องจ่ายเงินให้กับกิจกรรมทางการเมืองที่ไม่มีอะไรรับประกันผลเลยว่าเงินของพวกเราจะได้รับผลอะไรตอบแทน

“ในทัศนะของผมนี่คือการคอร์รัปชันอย่างหนึ่ง เป็นการคอร์รัปชันผ่านทางงบประมาณด้วยนโยบายการร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องอันตรายที่สังคมต้องให้ความระมัดระวัง” สมชายกล่าว

นอกจากนี้ สมชายได้ชี้แจงประเด็นการเสนอชื่อผ่านทางเฟซบุ๊ก โดยไม่ใช้การเสนอชื่อผ่านทางช่องทางอื่นๆ เช่นไปรษณียบัตรเนื่องจากเกรงว่าช่วงเวลาการเสนอชื่อนั้นเป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งจะทำให้ล่าช้า และตระหนักว่าจะไม่สามารถเข้าถึงคนทุกกลุ่มได้ แต่ทั้งนี้ได้ชี้แจงไว้ว่ากลุ่มมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนไม่ใช่ตัวแทนของคนทุกกลุ่ม ถ้าต้องการที่จะเปิดให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นทางการ รัฐบาลจำเป็นที่จะต้องเปิดช่องทางอย่างเป็นทางการในการเสนอความคิดเห็นในการร่างรัฐธรรมนูญ

“ในฐานะที่ผมเป็นประชาชนคนหนึ่ง เมื่อเห็นรายชื่อที่เสนอมาแล้ว ผมรู้สึกหดหู่นะ คือเรากำลังได้รายชื่อคนที่เคยร่างรัฐธรรมนูญมาแล้ว และไม่ทำให้สังคมไทยเดินไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น ผมคิดว่าสังคมไทยนั้นน่าหดหู่มากตรงที่เราไม่รู้ว่าจะเอาใครอีกแล้ว จนต้องไปเอาคนที่เคยร่างรัฐธรรมนูญกลับมา เราต้องการคนชนิดนี้กลับมาเพื่อนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่าจริงหรือ อยากให้ทุกคนได้คิดถึงอนาคตข้างหน้า แล้วนึกถึงคนที่จะทำหน้าที่นี้ได้อย่างดีกว่า เราจะต้องเต็มไปด้วยความหวังและความฝัน พอเห็นรายชื่อก็เหมือนกับว่าเดินถอยหลังไป 20-30ปีก่อน”

“ทุกคนสามารถเข้าไปเสนอชื่อในเพจรัฐธรรมนูญในฝัน 1 คนเสนอได้ 5 รายชื่อ หลังจากนี้เราจะปิดรับในวันจันทร์หน้าและรายชื่อจะออกมาพร้อมๆ กับรายชื่อที่รัฐบาลเป็นผู้คัดเลือก เราหวังว่าเราจะได้เห็นความฝันของผู้คนในสังคมมากกว่าความฝันของท่านผู้นำแต่เพียงเดียว ว่าจะมีความแตกต่างกันหรือไม่” สมชายกล่าวทิ้งท้าย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบจำนวนหนึ่งเข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัยตั้งแต่เช้า รวมถึงมาสังเกตการณ์การแถลงข่าวด้วย


คำเชิญชวนของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
เรื่อง การเสนอรายชื่อบุคคลที่ควรทำหน้าที่ “สภาร่างรัฐธรรมนูญในฝัน”

กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญในสังคมไทยนับตั้งแต่ภายหลังการรัฐประหารเมื่อ 22 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นมา ได้ทำให้สังคมไทยต้องวนเวียนอยู่ในความมืดมนโดยไม่รู้ว่าอนาคตของตนและสังคมจะดำเนินไปในลักษณะเช่นไร การร่างรัฐธรรมนูญโดยกลุ่มคนที่มาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐประหารที่เพิ่งถูกคว่ำไปด้วยกลุ่มที่มาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐประหารเช่นกัน ก็เป็นที่ประจักษ์ว่าจะไม่ได้นำพาสังคมให้สามารถหลุดพ้นไปจากความยุ่งยากได้อย่างไร และไม่เพียงงบประมาณที่เป็นของประชาชนทุกคนซึ่งถูกใช้ไปโดยสูญเปล่า แต่กลับนำมาซึ่งการต่ออายุของคณะรัฐประหารและพรรคพวกผ่านกลไกต่างๆ ที่ตั้งขึ้นโดยอำนาจของคณะรัฐประหารให้ยืดเวลานานออกไปโดยไม่สามารถรู้ได้ถึงวันสิ้นสุดอย่างแน่นอน
ทั้งกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่กำลังจะดำเนินการคัดเลือกที่กำลังจะเกิดขึ้นก็ดำเนินตามรอยของการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่เพิ่งถูกคว่ำไป ทั้งในแง่ของการแต่งตั้ง กระบวนการร่าง ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้กำมือของกลุ่มคนกลุ่มเดียวกัน ซึ่งก็ล้วนแต่แสดงให้เห็นว่าไม่ได้ยอมรับฟังเสียงของกลุ่มอื่นๆ และไม่เปิดโอกาสให้มีการถกเถียงโต้แย้งเกิดขึ้นอย่างเสรี รวมถึงบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งก็คาดหมายได้ว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญต่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญชุดที่ผ่านมา

ดังนั้น จึงไม่มีอะไรที่จะเป็นหลักประกันได้เลยว่าการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้นจะทำให้สังคมไทยสามารถมองเห็นและกำหนดอนาคตของตนเองได้ หากต่อมาร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่เป็นที่ถูกใจของผู้ที่มีอำนาจแล้วผลที่จะติดตามมาจะเป็นอย่างไร หรือจะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างชุดต่อไปเกิดขึ้นอย่างไม่รู้จบ

เพื่อให้สังคมไทยสามารถเดินหน้าต่อไปด้วยกำลังแห่งสติและปัญญาของผู้คนกลุ่มต่างๆ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนเสนอให้มีการจัดตั้ง “สภาร่างรัฐธรรมนูญในฝัน” ขึ้น เพื่อมาทำหน้าที่เป็นผู้ที่เสนอแนวทางและนำเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดทำรัฐธรรมนูญที่จะเป็นประโยชน์แก่สังคมไทย ทั้งในด้านของแนวความคิดพื้นฐาน เนื้อหาและกระบวนการของกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญ

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนขอเชิญชวนให้เสรีชนทุกท่านร่วมเสนอรายชื่อบุคคลที่ท่านเห็นว่ามีความเหมาะสมในการทำหน้าที่จัดทำร่าง “รัฐธรรมนูญในฝัน” ของสังคมไทย ทั้งนี้ คุณสมบัติประการสำคัญของบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อก็คือบุคคลดังกล่าวต้องมีความยอมรับและยึดมั่นในหลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย

ทั้งนี้ จะได้มีการเปิดรับความเห็นผ่านทาง Facebook “รัฐธรรมนูญในฝัน” โดยแต่ละคนสามารถเสนอรายชื่อได้ไม่เกิน 5 คน ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2558 หลังจากนั้น มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจะได้มีการแสดงรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อสูงสุดจำนวน 10 คน ว่าประกอบด้วยบุคคลใดบ้างแก่สังคม โดยแต่ละคนสามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่ท่านได้พิจารณาแล้วว่าเป็นผู้มีสติ ปัญญา และความกล้าหาญในทางจริยธรรมต่อการแสดงความเห็นโดยไม่สยบยอมต่ออำนาจและมุ่งแต่เพียงประโยชน์ส่วนตน

โดยบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในทางกฎหมาย ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ที่มีตำแหน่งสูงไม่ว่าจะในระบบราชการหรือเอกชน เนื่องจากเป็นที่ชัดเจนในประวัติศาสตร์การร่างรัฐธรรมนูญแล้วว่าคุณสมบัติที่กล่าวมาไม่ได้มีส่วนสัมพันธ์โดยตรงกับคุณภาพของร่างรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
14 กันยายน 2558

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net