สวนดุสิตโพลแนะจับโกงประชามติควรปล่อย จนท.ทำ กองทัพมั่นใจคุมศูนย์ปราบโกงฯอยู่

18 มิ.ย.2559 ความคืบหน้าขอศูนย์ปราบโกงประชามติ ของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) หลังจากที่เจ้าหน้าที่ทหารเข้าทำการปิดศูนย์ดังกล่าวในหลายจังหวัด ขณะที่วานนี้ แกนนำ นปช. ได้เดินทางไปองค์การสหประชาชาติ (UN) เพื่อยื่นหนังสือชี้แจงวัตถุประสงค์และการดำเนินงานของศูนย์ปราบโกงประชามติและเชิญร่วมตรวจสอบการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญร่วมกับประชาชนไทย(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันนี้ (18 มิ.ย.59) “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็น หัวข้อ “ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การตั้งศูนย์ปราบ” ตามที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ประกาศห้ามกลุ่ม นปช. จัดตั้งศูนย์ปราบโกงประชามติทั่วประเทศ พร้อมกำชับจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดหากยืนยันจะเดินหน้าต่อไป ในขณะที่กลุ่มเคลื่อนไหวให้เหตุผลว่า เป็นการตั้งขึ้น เพื่อเน้นรณรงค์ให้ประชาชนออกมาลงประชามติให้มากที่สุดโดยไม่เกี่ยวข้อง กับการเมือง เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน ทั้งนี้ สวนดุสิตโพล สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทัวประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,233 คน สำรวจระหว่างวันที่ 13-17 มิ.ย. 2559 พบว่า

1. ประชาชนคิดอย่างไร กับ การตั้งศูนย์ปราบโกงประชามติที่จัดตั้งโดยแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ แสดงความเห็น ควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดูแล 76.64% อาจขัดต่อกฎหมายบ้านเมือง ไม่น่าจะจัดตั้งได้ 74.45% เป็นเกมการเมือง สร้างกระแส ต้องการกดดันรัฐบาล 71.29% มีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย อาจเกิดปัญหาหรือความวุ่นวายตามมาภายหลัง 63.50% หากมีการจัดตั้งขึ้นจริงขอให้คำนึงถึงประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นสำคัญ 52.80% 

2. ประชาชนคิดว่าจะมีการโกงการลงประชามติที่จะมีขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 หรือไม่ พบว่า ส่วนใหญ่ไม่แน่ใจ 52.11% เพราะ ต้องรอดูเป็สถานการณ์ ความคิดเห็นของแต่ละคนแตกต่างกัน การเมืองไทยไม่มีอะไรแน่นอน ฯลฯ รองลงมาเป็น มีการโกง 35.21% เพราะ ต้องรอดูสถานการณ์ ความคิดเห็นของแต่ละคนแตกต่างกัน การเมืองไทยไม่มีอะไรแน่นอน ฯลฯ และอันดับสาม ไม่มีการโกง 12.68% เพราะ เชื่อมั่นในการควบคุมดูแลของ คสช. มีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารจัดการ มีการป้องกันอย่างเข้มงวด การตรวจสอบการทำงานอย่างเป็นระบบ ชัดเจน ฯลฯ 

3. ประชาชนคิดว่าควรทำอย่างไร การลงประชามติจึงจะไม่มีการโกงเกิดขึ้น ส่วนใหญ่แสดงความเห็นว่า ประชาชนต้องออกมาใช้สิทธิ ป้องกันคนสวมสิทธิ 85.40% เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส ตรวจสอบได้ 80.05% มีระบบการตรวจสอบที่ดี รอบคอบ รัดกุม มีบทลงโทษเด็ดขาด 78.10% รณรงค์สร้างจิตสำนึก รวมทั้งกระตุ้นให้ทุกคนทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการลงประชามติ 71.53% และทุกคนต้องยึดหลักความถูกต้อง ซื่อสัตย์ สุจริต 70.56% 

4. ประชาชนจะช่วยให้การลงประชามติโปร่งใสได้อย่างไร พบว่า ต้องออกไปใช้สิทธิและตัดสินใจด้วยตนเอง 82.24% ช่วยภาครัฐดูแลสอดส่อง เป็นหูเป็นตา 79.32% ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่กำหนดไว้ 68.61% 

5. ประชาชนเชื่อมั่นว่ารัฐบาลและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจะสามารถดำเนินการเรื่องการลงประชามติได้อย่างโปร่งใสมากน้อยเพียงใด โดยประชาชนส่วนใหญ่ค่อนข้างเชื่อมั่น 36.67% เพราะ ดูจากการทำงานที่ผ่านมา น่าจะสามารถจัดการได้ดี ทุกฝ่ายน่าจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เป็นเรื่องสำคัญของบ้านเมือง ฯลฯ ขณะที่ประชาชนบางส่วนไม่ค่อยเชื่อมั่น 35.70% เพราะ จากข่าวสารที่เผยแพร่ออกมา ทำให้ไม่ค่อยมั่นใจต่อการจัดการลงประชามติ ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบการทำงานได้ ฯลฯ และประชาชนไม่เชื่อมั่น 17.36% เพราะ เป็นเกมการเมือง ที่ผ่านมาการเลือกตั้งในทุกระดับก็มักมีการทุจริตเกิดขึ้นเสมอ อาจมีการกำหนดผลไว้ล่วงหน้า ฯลฯ 

6. สิ่งที่ประชาชนอยากฝากถึงรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณี การลงประชามติ ส่วนใหญ่ต้องการให้รัฐบาลควรเปิดโอกาสและรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย 78.59% รองลงมา การดำเนินการต่าง ๆ ต้องโปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้ 75.67% และหากมีการทุจริต ควรมีบทลงโทษที่รุนแรง เด็ดขาด 64.96% 

กองทัพมั่นใจคุมได้ไร้ป้ายเปิดศูนย์ปราบโกงโผล่ 19.มิ.ย.แน่

ขณะที่วานนี้ (17 มิ.ย.59) พ.อ.เมธา ณ พิกุล รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 32 ลำปาง ได้สั่งการให้ทางเจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายการข่าวของ มทบ. 32 ลำปาง และหน่วยทหารในพื้นที่ ได้ออกหาข่าวในพื้นที่จังหวัด ทั้ง 13 อำเภอ เพื่อติดตาม และหาข่าวตามที่จะมีการเคลื่อนไหว ขึ้นป้ายตั้งศูนย์ปราบโกงของกลุ่ม นปช. หรือบุคคลทางการเมืองในพื้นที่ ที่กำหนดจะขึ้นป้ายพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 19 มิ.ย. 2559 นี้ ทำให้ต้องมีการออกหาข่าว เพื่อเป็นการเตรียมป้องกัน ไม่ให้มีการขึ้นป้าย หรือเปิดศูนย์ดังกล่าวขึ้นในพื้นที่ เพราะถือว่าจะเป็นการสร้างความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง และประชาชนโดยทั่วไปจะเกิดความเข้าใจผิด ซึ่งนอกจากการออกหาข่าวแล้ว ยังมีการส่งกำลังเจ้าหน้าที่ทหารไปพบกลุ่มบุคคลทางการเมืองหลายคน เพื่อขอความร่วมมืออย่าได้ขึ้นป้ายดังกล่าว โดยให้เน้นย้ำ และกำชับว่า เพื่อให้บ้านเรือนเกิดความปกติสุข และเพื่อให้การออกเสียงลงประชามติที่จะมาถึงในวันที่ 7 ส.ค. 2559 นี้ เรียบร้อยดี ไร้เหตุวุ่นวายใดขึ้น ซึ่งถึงแม้ว่าที่ผ่านมา มีร้านค้าในเขตตัวเมืองลำปาง จะขึ้นป้ายมาแล้ว แต่ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าไปตรวจสอบ และนำลงมา ดังนั้น จึงได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทหารเข้าไปกำชับ และขออย่าให้ในต่างอำเภอ หรือบางแห่งทำการในลักษณะดังกล่าวอีก ซึ่งหากยังฝ่าฝืน ทางเจ้าหน้าที่ทหาร และหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงที่เกี่ยวข้องคงต้องดำเนินการตามกฏหมาย ทั้งนี้ ในส่วนของ จ.ลำปาง ทาง มทบ.32 ลำปาง มั่นใจว่าจะคุมสถานการณ์ได้ และไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอีกในวันที่ 19 มิ.ย. 2559 นี้

รอง หน.ปชป. ถามนปช.ไปร้องยูเอ็นมือสะอาดหรือยัง 

ด้าน นิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่แกนนำ นปช. เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงองค์การสหประชาชาติ เพื่อรายงานสถานการณ์การคุกคามศูนย์ปราบโกงของเจ้าหน้าที่รัฐว่า การไปขอความยุติธรรมจากศาล หรือการไปขอความยุติธรรมจากองค์กรต่างชาติ  ควรไปด้วยมือที่สะอาด และควรก้มลงดูมือของตัวเองก่อนว่าขาวสะอาดหรือไม่ ถ้าไม่สะอาด การไปขอความยุติธรรมก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ตนคิดว่า ศูนย์ปราบโกงฯของ นปช.ตั้งขึ้นเพื่อหวังผลทางการเมือง และกิจกรรมทางการเมือง มากกว่าที่จะดำเนินอย่างจริงจัง แต่ถ้ามีผลงานออกมาให้เห็น ตนก็ขอสนับสนุน

 

เรียบเรียงจาก คมชัดลึกออนไลน์ เดลินิวส์และมติชนออนไลน์

 

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง