Skip to main content
sharethis

we watch สรุป 6 ประเด็นร้องเรียนออกเสียงประชามติ ได้แก่ จนท.สับสนในการนับบัตรดี/บัตรเสีย, นับคะแนนก่อนเวลาปิดหีบ, จนท.ไม่ให้ถ่ายภาพนอกคูหา เรียกดูบัตรปชช.,คะแนนรวมไม่ตรงกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ, มีการย้ายหน่วยโดยไม่แจ้ง, เปลี่ยนที่นับคะแนนนอกหน่วยเลือกตั้ง

7 ส.ค.2559 สรุปข้อร้องเรียนและประเด็นที่อาสาสมัครของ We Watch ร่วมสังเกตการณ์หน่วยออกเสียงหลายจุด มีดังนี้

1. หลายหน่วยเจ้าหน้าที่มีความสับสนในการนับบัตรดี/บัตรเสีย และในบางจุด เช่น หน่วยหนึ่งใน ต.สันทรายงาม อ.เทิง จ.เชียงใหม่ การนับคะแนนต้องหยุดชะงักไปราว 5 นาที เพราะเจ้าหน้าที่ต้องโทรสอบถามส่วนกลาง ไม่มีการดูคู่มือ หรือหน่วยออกเสียงที่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรีก็มีการร้องเรียนในประเด็นนี้

2. มีหน่วยที่เจ้าหน้าที่ต้องการเริ่มนับคะแนนตั้งแต่ยังไม่ถึงเวลาปิดหีบใน เวลา 16.00 น. แต่เนื่องจากมีประชาชนที่ไปสังเกตการณ์ทักท้วงจึงมีการรอจนกระทั่งถึงเวลา ปิดหีบ เช่น หน่วยออกเสียงในหมู่ 8 ต.ไผ่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

3. มีหน่วยที่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เฝ้าหน่วยไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพ แม้จะอยู่นอกคู่หาก็ตาม และมีการเรียกดูบัตรประชาชนผู้สังเกตการณ์ที่จะถ่ายรูปการนับคะแนน เช่น ในเขตดินแดง กรุงเทพฯ และที่อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

4. มีหน่วยที่เมื่อนับคะแนนเสร็จสิ้นต้องเริ่มนับคะแนนใหม่เพราะคะแนนรวมไม่ตรง กับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ เช่น หน่วยที่ 2 หมู่ 2 ต.สามัคคี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส มีคนมาใช้สิทธิ 389 คน แต่เมื่อรวมการนับคะแนนแล้วได้ 379 หายไป 10 คะแนน เมื่อมีการนับใหม่คะแนนออกมาตรงกัน หรือที่หน่วยออกเสียงที่ 9 หมู่7 ต.หนองควาย เทศบาลหนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ผู้มีสิทธิ 906 มีผู้มาใช้สิทธิ 533 คน ผลการนับคะแนน สรุปรวมคะแนนทั้งหมดตรงกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิแต่เมื่อแยกจำนวนคะแนนระหว่าง ผู้ลงคะแนนเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ กับ คำถามพ่วง พบว่า จำนวนไม่ตรงกับบัตร โดยพบว่าในส่วนคำถามเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญนั้นมีคะแนนมากกว่าในส่วนคำถาม พ่วงอยู่ 2 คะแนน จึงได้มีการนับคะแนนใหม่

5. มีการย้ายหน่วยลงคะแนนในช่วงเช้าวันที่ 7 ส.ค.โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและไม่มีการติดประกาศให้ทราบ ณ ที่ตั้งหน่วยเดิม เช่น หน่วยออกเสียงในต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี

6. มีการนำบัตรลงคะแนนไปนับที่อำเภอ ไม่นับที่หน้าหน่วยออกเสียง เช่น หน่วยออกเสียง 6 หน่วยใน ต.คลองเขื่อน อ. คลองเขื่อน จ. ฉะเชิงเทรา ซึ่งนำหีบไปนับที่อำเภอทั้งหมด

ส่วนข้อมูลร้องเรียนในช่วงครึ่งวันเช้า อ่านได้ที่นี่ 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net