Skip to main content
sharethis

พัชนีย์ คำหนัก นักกิจกรรมด้านแรงงาน เดินทางเข้ายื่นจดหมายแสดงความจำนงค์ไม่ออกเสียงประชามติที่ไม่ฟรีไม่แฟร์ รัฐบาลทหารละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชน และความเป็นเผด็จการในการร่างรัฐธรรมนูญ

7 ส.ค. 2559 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลาก่อน 8.00 น. ก่อนเปิดหีบลงคะแนประชามติ ที่หน่วยวัดสามัคคีธรรม เขตวังทองหลาง กรุงเทพ พัชนี คำหนัก นักกิจกรรมด้านแรงงาน ได้ เดินทางเขายื่นจดหมายแสดงความจำนงค์ไม่ออกเสียงประชามติ  โดยระบุว่าเพื่อต้องการให้รัฐได้อ่านเหตุผลถึงความไม่ฟรีไม่แฟร์ของการทำประชามติ การละเมิดสิทธิเสรีภาพของรัฐบาลทหาร ความเป็นเผด็จการในการร่างรัฐธรรมนูญ

รายละเอียดจดหมาย

เขียนที่สถานที่ออกเสียงประชามติ ..….…..…..…..…................

วันที่ 7 สิงหาคม 2559


หนังสือแสดงเจตจำนงค์ไม่ออกเสียงประชามติ

ด้วยข้าพเจ้า…..…..…..…..…..…..…..…..….…..............หน่วยออกเสียงที่….......… หน่วยย่อยที่ ..…..….. ลำดับที่.…..…....…มีความประสงค์ไม่ออกเสียงประชามติด้วยเหตุผล ดังนี้

1. กระบวนการร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายแม่บท ไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ขาดความเป็นประชาธิปไตย ทั้งนี้จากการที่รัฐบาลมาจากการทำรัฐประหาร ยึดอำนาจจากประชาชน ส่งผลให้รัฐบาลขาดความชอบธรรมในการบริหารประเทศ ดังนั้น “รัฐบาลทหารไม่มีสิทธิร่าง ข้าพเจ้าจึงไม่ขอมีสิทธิร่วม”

2. ข้าพเจ้าไม่ได้รับการประชาสัมพันธ์ถึงเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญอย่างเปิดเผย โปร่งใส และเป็นธรรม และไม่สามารถรณรงค์ วิพากษ์วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญในที่สาธารณะอย่างเต็มที่ตามหลักการการทำประชามติที่เสรีและยุติธรรม อีกทั้งยังมีการคุกคามดำเนินคดีกับนักรณรงค์เคลื่อนไหวที่เห็นต่างจากรัฐบาล ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเป็นกระบวนการที่ไม่ชอบธรรมตั้งเเต่ต้น

3. หลักเกณฑ์การทำประชามติครั้งนี้ไม่มีการกำหนดร้อยละของจำนวนผู้ที่มาใช้สิทธิขั้นต่ำ เพื่อรับรองผลของ ประชามติว่าเป็นการลงคะแนนของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ดังนั้น แม้มีผู้ออกเสียงจำนวนน้อย ก็สามารถตัดสินอนาคตของประเทศได้

4. การทำประชามติครั้งนี้มีโครงสร้างที่ไม่เอื้ออำนวยและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการออกเสียงหลายประการ เช่น การไม่ประกาศให้วันที่ 8 สิงหาคมเป็นวันหยุด ไม่มีการลดหย่อนค่าโดยสารเพื่อให้ประชาชนเดินทางไปและกลับจากการออกเสียง ฯลฯ

ด้วยเหตุผลข้างต้น ข้าพเจ้าจึงขอยื่นหนังสือแสดงความจำนงค์ไม่ออกเสียงประชามติต่อเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยออกเสียงที่ข้าพเจ้ามีรายชื่อ เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนเเละเพื่อเป็นการป้องกันผู้อื่นสวมสิทธิการลงประชามติของข้าพเจ้าอีกทางหนึ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ ….…..…..…..…..…..............…. ผู้แสดงเจตจำนงค์

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net