Skip to main content
sharethis

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. ที่ผ่านมา เวลา 10.30 น. ที่ สำนักงานสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ม.อ.) คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ (PAW) 20 คนร่วมประชุมเตรียมเดินขบวนรณรงค์สนับสนุนการพูดคุยสันติสุข/สันติภาพระหว่างรัฐกับมาราปาตานี (MARA PATANI) ที่จะมีขึ้นในวันที่ 2 กันยายน 2559 นี้ที่ประเทศมาเลเซีย

โดยคณะทำงานวาระผู้หญิงฯกำหนดจะร่วมเดินรณรงค์ดังกล่าวตั้งแต่เวลา 07.30 – 10.00 น.ในวันที่ 1 ก.ย. 2559 มีผู้ร่วมขบวนประมาณ 100 คน โดยมีข้อความเรียกร้องต่อฝ่าย Party A (ฝ่ายรัฐบาล) ว่า “รักษาความปลอดภัยให้กับประชาชน” ส่วนข้อความเรียกร้องต่อฝ่าย Party B (มาราปาตานี)ว่า “ไม่ทำให้พื้นที่สาธารณะมีความเสี่ยงต่อผู้บริสุทธิ์”

การเดินรณรงค์จะเริ่มตั้งขบวนที่สวนสาธารณะสะพานศักดิ์เสนีย์ ริมแม่น้ำปัตตานี จากนั้นจะเดินผ่านตลาดเทศบาลเมืองปัตตานี และไปสิ้นสุดพร้อมอ่านแถลงการณ์ที่มัสยิดกลางประจำจังหวัดปัตตานี โดยขอให้ผู้ร่วมเดินรณรงค์เน้นแต่งกายสีขาวเป็นหลักเพื่อแสดงพลังเรียกร้องสันติภาพ

ทั้งในขบวนการจะมีการถือป้ายข้อความต่างๆ ได้แก่ 1.สันติภาพจะไม่มีความหมายอะไร ถ้าไร้ประชาชน 2.สันติภาพไม่ต้องการความรุนแรง 3.ขอถนนหนทางปลอดภัย 4.ขอตลาดปลอดภัย 5.ขอสันติสุขกลับคืนมา 6.หยุดกระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

7.ขอให้มัสยิดปลอดภัย 8.ขอให้วัดปลอดภัย 9.ขอให้พื้นที่สาธารณะเป็นพื้นที่ปลอดภัย 10.การหันหน้ามาพูดคุยกัน คือจุดเริ่มต้นของสันติภาพ 11.ขอให้โรงเรียนปลอดภัย 12.พื้นที่สาธารณะต้องปลอดภัย 13.ขอให้พื้นที่สาธารณะปลอดภัยสำหรับเด็กและสตรี

ละหม้าย มานะการ สมาชิกเครือข่ายคณะทำงานวาระผู้หญิงฯ กล่าวว่า การเดินรณรงค์ครั้งนี้เพื่อสื่อสารต่อสาธารณะว่า คณะทำงานวาระผู้หญิงฯ สนับสนุนการพูดคุยสันติสุข/สันติภาพดังกล่าว

นางสาวละหม้าย เปิดเผยด้วยว่า ก่อนหน้านี้คณะทำงานวาระผู้หญิงฯได้ยื่นข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่อง“ พื้นที่สาธารณะปลอดภัยสำหรับผู้หญิงชายแดนใต้” ต่อฝ่าย Party A ไปแล้วเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ผ่านทีมเทคนิคของคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ คิดว่า พล.อ.อักษรา เกิดผล หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขฯได้รับข้อเสนอนี้แล้ว

“ส่วนฝ่าย Party B คณะทำงานวาระผู้หญิงฯได้ยื่นข้อเสนอเชิงนโยบายชุดเดียวกันผ่านตัวแทนของมาราปาตานีแล้วเช่นกัน และได้รับคำยืนยันแล้วว่าจะนำข้อข้อเสนอนี้ไปยื่นให้นายอาวัง ยาบะ ประธานมาราปาตานีต่อไป” นางสาวละหม้าย กล่าว

ขณะเดียวกันคณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ ยังได้ทำแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ เชิญชวนเดินรณรงค์เพื่อสันติภาพ โยใช้ข้อความความว่า “เดินรณรงค์สาธารณะ "พื้นที่สาธารณะปลอดภัยต้องอยู่บนโต๊ะพูดคุย" พร้อมกับเผยแพร่กำหนดการ

ข้อเสนอเชิงนโยบายพื้นที่สาธารณะปลอดภัยสำหรับผู้หญิงชายแดนใต้

สำหรับข้อเสนอเชิงนโยบาย “พื้นที่สาธารณะปลอดภัยสำหรับผู้ชายแดนใต้” มีข้อเสนอที่สำคัญๆ ดังนี้

1.ยุติการก่อเหตุความรุนแรงและปฏิบัติการทางทหารของทุกฝ่ายในพื้นที่สาธารณะ พร้อมกับประกาศพื้นที่เหล่านี้ เป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัย

2.ตลาด ร้านค้า ถนน โรงเรียน มัสยิด วัดพื้นที่จัดงานประเพณี ทุ่งนา สวนยาง ร้านน้ำชา โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และรวมถึงบ้านพักหรือที่พักอาศัย

3.แสวงหาทางออกจากความขัดแย้งด้วยวิธีการทางการเมืองและให้นำประเด็นพื้นที่สาธารณะของผู้หญิงเป็นวาระสำคัญในการพูดคุย

4.เปิดพื้นที่ให้ผู้หญิงภาคประชาสังคมได้ทำงานอย่างปลอดภัยและอิสระ คือนักกิจกรรมภาคประชาสังคมที่ลงพื้น ทำให้มีที่เสี่ยง ต้องพบกับความหวาดระแวงไม่ไว้วางใจ ถูกติดตาม จับตา ถูกมองอย่างมีอคติ หรือบางกรณีถูกข่มขู่คุกคามจากคู่ขัดแย้งทั้งหน่วยงานของรัฐกับผู้ที่มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ จึงสร้างความกลัว ความกังวนใจ ความไม่มั่นคงและความรู้สึกไม่ปลอดภัยในการทำงาน นอกจากนี้ยังมีการแซรกแซงการทำงาน ทำให้ขาดความเป็นอิสระ ทั้งๆที่บทบาทการทำงานของภาคประชาสังคมเกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นการช่วยผลักดันสันติภาพหรือสันติสุขให้มีความก้าวหน้า การช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและเยียวยาโดยไม่เลือกฝ่าย การเชื่อมประสานและคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างฝ่ายต่างๆ โดยแนวทางสันติวิธี การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้มากขึ้น การตรวจสอบการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่รัฐ ที่นำไปสู่การลดเงื่อนไขให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้มากขึ้น รวมถึงการช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ที่เป็นความเดือดร้อนของคนในชุมชน จากปัญหาปากท้องของคนใน ครอบครัว/ชุมชน

การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ได้มีการศึกษาและรวบรวมความเห็นคิดเห็นของผู้เห็นจากภาคประชาชนและภาคชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ประมาณ 500 คน ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 จนถึง เดือนเมษายน 2559 ที่ผ่านมา

รายชื่อองค์กรสมาชิกคณะทำงานผู้หญิงชายแดนใต้ 23 องค์กร ได้แก่

1.กลุ่มเซากูน่า

2.กลุ่มด้วยใจ

3.กลุ่มเครือข่ายสตรีเสื้อเขียวชายแดนใต้

4.กลุ่มออมทรัพย์สัจจะสตรี

5.เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (Civic Women)

6.เครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงแสวงสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.เครือข่ายสตรีชายแดนใต้เพื่อสันติภาพ

8.เครือข่ายทรัพยากรชายแดนใต้

9. เครือข่ายชุมชนศรัทธา

10. เครือข่ายวิทยุชุมชนจังหวัดปัตตานี

11. เครือข่ายอาสาสมัครยุติธรรมทางเลือก

12. เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ

13. เครือข่ายผู้หญิงธรรมาภิบาลชายแดนใต้

14. ชมรมข้าราชการมุสลีมะห์นราธิวาส

15. ชมรมผู้นำมุสลิมะห์นราธิวาส

16 มูลนิธิเพื่อการศึกษาและเยียวยาเด็กกำพร้า

17. สมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพ (We Peace)

18. สมาคมสวัสดิการมุสลีมะฮ์จังหวัดยะลา

19. สภาประชาสังคมชายแดนใต้

20. สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้                                         

21. ศูนย์ฟ้าใสเครือข่ายเยาวชนจังหวัดยะลา

22. ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือเด็กกำพร้า

23. ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch)

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : 

ผู้หญิงชายแดนใต้รณรงค์ต้องการพื้นที่ปลอดภัย “ตลาด โรงเรียน ถนน วัด มัสยิด ป้อมชรบ.”

คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ ผลักดัน"พื้นที่กลางผู้หญิงสร้างสันติภาพ"

 “3 ข้อเสนอต่อคู่เจรจา” ขอพื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัย ถนน ตลาด โรงเรียน มัสยิด วัด

เครือข่ายผู้หญิง 23 องค์กรเรียกร้อง “พื้นที่สาธารณะปลอดภัย” ในวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล

เข้าห้องเรียนสันติภาพกับผู้หญิง PAW เก็บความรู้จากในวงปาตานี/ชายแดนใต้

วันสตรีสากล: ผู้หญิงในความรุนแรงกับสันติภาพที่กินได้

 

 

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net