ชาวบ้านแม่สอดเตรียมฟ้องหน่วยงานรัฐ ออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบ

ชาวบ้านวังตะเคียน ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก เตรียมยื่นฟ้องหน่วยงานของรัฐออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หลังได้รับผลกระทบจากนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษตามคำสั่ง คสช. ที่ 17/2558
 
30 ต.ค. 2559 มูลนิธิผสานวัฒนธรรมเปิดเผยว่าสืบเนื่องเนื่องจากการประกาศคำสั่งที่ 17/2558 เรื่องการจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามมาตรา 44 ตามรัฐธรรมนูญ (ชั่วคราว) ปี 2557 เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2558 ได้กำหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.ตาก มุกดาหาร สระแก้ว หนองคาย ตราด หนองคาย เพื่อกระตุ้นและดึงดูดให้เกิดการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.ตาก เป็นพื้นที่ดำเนินการในระยะที่ 1 จากทั้งหมด 10 พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จำนวนเนื้อที่ 2,183 ไร่ ซึ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของชาวบ้านวังตะเคียน ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก ที่เริ่มก่อตั้งชุมชนมาตั้งแต่ปี 2400 และอยู่อาศัยกันมาจนถึงปัจจุบัน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็นเหตุทำให้เกิดความเดือดร้อนจำนวนทั้งหมด 97 ราย
 
ระยะเวลา 1 ปี 5 เดือน ที่ผ่านมา ชาวบ้านได้ลุกขึ้นมาเรียกร้องความเป็นธรรมจากการสูญเสียที่ดินของตนเองตลอดมา จนกระทั่งกระทรวงการคลังดำเนินการโดยสำนักงานธนารักษ์ พื้นที่ตาก ได้ยื่นคำขอออกโฉนดโดยอ้างถึงคำสั่งที่ 17 /2558 จำนวนเนื้อที่ 2,183 ไร่ เพื่อนำพื้นที่ไปพัฒนาเป็นเขตอุตสาหกรรม ชาวบ้านผู้เดือดร้อนและกลุ่มแม่สอดรักษ์ถิ่นได้ยื่นคำคัดค้านกับสำนักงานที่ดินตาก สาขาแม่สอด ในระหว่างนั้น ได้มีความพยายามเจรจาต่อรองให้ชาวบ้านยอมถอนคำคัดค้านด้วยวิธีการต่าง ๆ จนในที่สุดชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ไปถอนคำคัดค้าน แต่ยังคงเหลือชาวบ้านที่ยังยืนยันไม่ถอนคำคัดค้านเพียง 6 ราย ในที่สุดเจ้าพนักงานที่ดิน จ.ตาก สาขาแม่สอด มีคำสั่งเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 โดยวินิจฉัยว่ากระทรวงการคลัง โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตากมีสิทธิดีกว่าชาวบ้าน หากไม่พอใจให้ชาวบ้านไปยื่นขอความเป็นธรรมด้วยตนเอง
 
ดังนั้นในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น. ชาวบ้านทั้ง 6 ราย จะไปยื่นฟ้อง กระทรวงการคลัง (โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก) และเจ้าพนักงานที่ดิน จ.ตาก สาขาแม่สอด ต่อศาลปกครองพิษณุโลก (ศาลที่มีเขตอำนาจ) เพื่อให้ศาลปกครองพิษณุโลก พิจารณาว่าการออกโฉนดที่ดินของกระทรวงการคลัง (โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก) ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เพื่อสร้างบรรทัดฐานเกี่ยวกับความรับผิดของรัฐที่ดำเนินนโยบายอันเป็นการละเมิดสิทธิชุมชน สิทธิที่ดิน สิทธิในการกำหนดอนาคตตนเองของชาวบ้าน และสิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการกำหนดนโยบายของรัฐที่ไม่เป็นธรรม ให้เป็นบรรทัดฐานการวางนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะเกิดขึ้นต่อไป

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์