Skip to main content
sharethis

โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเผยแพร่มิวสิควิดีโอเพลงสรรเสริญพระบารมีที่ถ่ายทำโดย หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล โดยในช่วงต้นมีการเผยแพร่สุรเสียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2519 "ประชาชนคนไทยมีการแสดงออกชัดเจนขึ้นว่าต้องการอะไร เมื่อแสดงออกมาเช่นนี้ก็ทำให้รู้ใจกัน และสามารถช่วยกันทำ ช่วยกันสร้างสิ่งที่ต้องการ แม้จะมีอุปสรรคหรือความยากลำบากขัดขวางอยู่ก็ทำได้ ขอเพียงให้ร่วมมือร่วมใจกันจริงๆ"

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ได้เผยแพร่มิวสิควิดีโอการร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ของประชาชนไทยที่ท้องสนามหลวงเมื่อวันที่ 22 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยถ่ายทำและตัดต่อโดย หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล รวมทั้งบรรเลงเพลงโดย วงดุริยางค์สยามฟิลฮาโมนิคออเคสตร้า วาทยากรโดย สมเถา สุจริตกุล

ทั้งนี้ในช่วงต้นได้มีการเผยแพร่พระสุรเสียงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขณะทรงมีพระราชดำรัสเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2519 ความว่า

"ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย ขอขอบใจท่าน ที่ได้แสดงน้ำใจไมตรีต่อข้าพเจ้าและพระราชินี กับลูกๆ ทุกคน ทั้งได้ร่วมมือสนับสนุนในกิจทุกอย่างทำให้เกิดกำลังใจแก่เราอย่างมาก

ประชาชนคนไทยมีการแสดงออกชัดเจนขึ้นว่าต้องการอะไร เมื่อแสดงออกมาเช่นนี้ก็ทำให้รู้ใจกัน และสามารถช่วยกันทำ ช่วยกันสร้างสิ่งที่ต้องการ แม้จะมีอุปสรรคหรือความยากลำบากขัดขวางอยู่ก็ทำได้ ขอเพียงให้ร่วมมือร่วมใจกันจริงๆ แต่ทั้งนี้ควรจะต้องเข้าใจด้วยว่า สถานการณ์ของประเทศโดยส่วนรวมยังไม่แจ่มใสนัก

ข้าพเจ้าปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้ทุกคนเข้าใจและเล็งเห็นสถานการณ์บ้านเมืองตามความเป็นจริง

เวลานี้บ้านเมืองของเรากำลังต้องการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพเต็มเปี่ยมอย่างรีบด่วน เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากทรัพยากรจากพื้นภูมิประเทศและจากกำลังงานกำลังปัญญาของคนไทยเราทุกคน ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ จักได้นำไปสร้างเสริมความเจริญก้าวหน้าทุกๆด้านให้เพิ่มพูนมั่นคงยิ่งขึ้นโดยเร็ว

เพื่อการนี้เราจะต้องวางโครงการพัฒนาอีกหลายอย่างโดยรีบด่วน ทั้งยังต้องดำเนินโครงการนั้นๆให้สำเร็จผลโดยฉับพลัน จะลังเลหน่วงเหนี่ยวให้ชักช้าด้วยเหตุใดๆไม่ได้ เพราะจะทำให้เสียประโยชน์ที่จะพึงได้ไปเปล่าๆ ซึ่งในยามนี้จะต้องถือเป็นความเสียหาย

การที่เราจะช่วยกันได้ก็คือ การทำความคิดให้ถูกและแน่วแน่ในอันที่จะยึดชาติบ้านเมืองเป็นที่หมาย ต้องเพลาการคิดถึงประโยชน์เฉพาะตัว และความขัดแย้งกันในสิ่งที่มิใช่สาระเลย

ผู้ใดมีภาระหน้าที่อันใดอยู่ก็เร่งกระทำให้สำเร็จลุล่วงไปโดยเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ด้วยความเมตตา ด้วยความปรองดองกัน และด้วยความปรารถนาดีต่อกัน ที่สุดผลงานของทุกคนนั้นจะไปรวมกันให้เป็นความสำเร็จและความวัฒนาถาวรของประเทศชาติได้ไม่นานเกินคอย

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพเลื่อมใสของชาวไทยจงปกปักรักษาท่านทั้งหลายให้ปราศจากภัยอันตรายและเหตุชั่วร้ายทุกสิ่ง บันดาลให้แต่ละคนมีกำลังกาย กำลังใจ กำลังปัญญา และกำลังสามัคคีอันแข็งแกร่งพร้อมเพรียง สามารถประกอบกรณียกิจนำพาประเทศชาติให้ดำเนินต่อไปโดยสวัสดี และสามารถที่จะธำรงอิสรภาพอธิปไตยพร้อมทั้งความเจริญร่มเย็นเป็นผาสุขของบ้านเมืองให้สถาวรอยู่ตลอดไป

ขอทุกท่านจงประสบแต่ความสุขศิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลและสิ่งที่พึงปรารถนาตลอดปีใหม่นี้ทั่วหน้ากัน"

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net