Skip to main content
sharethis

ที่มา แฟ้มภาพ วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

13 ก.พ. 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 5 ก.พ. ที่ผ่านมา โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือ ไอลอว์ ได้เปิดเผยผลสำรวจ เกี่ยวกับการเข้าประชุมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พบว่า ตามข้อบังคับกำหนดให้สมาชิกต้องมาลงมติอย่างน้อย 1 ใน 3 ของทุกรอบ 90 วัน แต่พบสมาชิกอย่างน้อย 7 คน ที่ขาดประชุมเป็นประจำ จนอาจจะเป็นเหตุให้สิ้นสภาพการเป็นสมาชิกสนช. เว้นแต่ ได้ยื่นใบลาต่อประธานสภา แต่เมื่อขอข้อมูลการยื่นใบลากลับพบว่า "ข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ"

ไอลอว์ ระบุด้วยว่า ได้เลือกรอบระยะเวลา 2 รอบ (180 วัน) ของปี 2559 และค้นหาจำนวนการแสดงตนเพื่อลงมติของสมาชิกสนช. จำนวน 8 คน ว่า มารายงานตัวเพื่อลงมติเกินกว่าหนึ่งในสามของการลงมติทั้งหมดหรือไม่ พบว่า สมาชิกอย่างน้อย 7 คน ที่ทำการสำรวจ มาลงมติไม่เกินกว่าหนึ่งในสามของการลงมติในแต่ละรอบ อันได้แก่ พล.ร.อ.พัลลภ ตมิศานนท์ อดีตเสนาธิการทหารเรือ, สมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ, ดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการกฤษฎีกา, สุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรม, พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม, พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ พล.ร.อ. ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ
 
รอบวันที่ 1 ม.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2559  มีการลงมติทั้งหมด 250 ครั้ง จำนวนหนึ่งในสามของการลงมติทั้งหมด คือ 84 ครั้ง พล.ร.อ.พัลลภ ตมิศานนท์ มาลงมติ 55 ครั้ง, สมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ มาลงมติ 81 ครั้ง, ดิสทัต โหตระกิตย์ มาลงมติ 4 ครั้ง,  สุพันธุ์ มงคลสุธี มาลงมติ 57 ครั้ง, พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา มาลงมติ 5 ครั้ง 
 
รอบวันที่ 1 เม.ย. 2559 - 29 มิ.ย. 2559 มีการลงมติทั้งหมด 203 ครั้ง จำนวนหนึ่งในสามของการลงมติทั้งหมด คือ 68 ครั้ง พล.ร.อ.พัลลภ ตมิศานนท์ ไม่มาลงมติเลย, พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา มาลงมติ 1 ครั้ง, พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง มาลงมติ 63 ครั้ง และพล.ร.อ.ณะ อารีนิจ มาลงมติ 1 ครั้ง
 
 
ไอลอว์ ระบุอีกว่าจากการสำรวจทำให้พบจุดร่วมของสมาชิกส่วนใหญ่ที่ขาดประชุมบ่อยๆ ว่า มักจะเป็นสมาชิก สนช. ซึ่งทำงานควบตำแหน่งหรือยังมีตำแหน่งเป็นข้าราชการประจำอยู่ด้วย แต่ทว่า สมาชิกเหล่านี้ ยังคงได้รับเงินเดือนจากต้นสังกัดทั้งสองทาง นั้นคือ เงินเดือนข้าราชการและเงินเดือนจากการเป็นสมาชิกสนช. (ประมาณ 113,560 บาท ต่อเดือน โดยไม่รวมเบี้ยประชุมกรรมาธิการ และอื่นๆ) 
 
ไอลอว์ได้ลองโทรศัพท์ติดต่อไปยังสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อขอดูบันทึกการลาประชุมของ สมาชิก สนช. แต่ละท่าน โดยเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องดังกล่าว แจ้งว่าไม่สามารถเปิดเผยข้อมูล เนื่องจากข้อมูลที่ขอเป็นความลับของทางราชการ พร้อมยืนยันว่า สนช. ทุกท่านยื่นไปลาให้ทางสภาทุกครั้ง 
 
สำหรับ บทลงโทษเกี่ยวกับการขาดประชุมของสมาชิกสนช. นั้น ไอลอว์ ระบุว่า ตามรัฐธรรมนูญ (ชั่วคราว) 2557 มาตรา 9 (5) กำหนดว่า ถ้าสมาชิก “ไม่มาแสดงตนเพื่อลงมติในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเกินจํานวนที่กําหนดไว้ในข้อบังคับการประชุม” ให้สมาชิกภาพการเป็นสนช. สิ้นสุดลง
 
และยังมี กำหนดไว้ในข้อบังคับการประชุม สนช. พ.ศ.2557 ข้อ 82. ว่า "สมาชิกที่ไม่แสดงตนเพื่อลงมติในที่ประชุมสภาเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนครั้งที่มีการแสดงตนเพื่อลงมติทั้งหมดในรอบระยะเวลาเก้าสิบวัน ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง กรณีที่สมาชิกไม่แสดงตนเพื่อลงมติตามวรรคหนึ่งเนื่องจากได้ลาการประชุม ... มิให้ถือว่าสมาชิกผู้นั้นไม่แสดงตนเพื่อลงมติ...”
 
หรือ หมายความว่า “ในรอบระยะเวลา 90 วัน” ถ้าสมาชิก สนช.คนใด “ไม่มาลงมติเกินกว่าหนึ่งในสาม” ของจำนวนการลงมติทั้งหมดในรอบระยะเวลานั้น จะต้องสิ้นสุดสมาชิกภาพความเป็นสนช. อย่างไรก็ตาม ถ้าสมาชิกมาลงมติไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด แต่ได้ลาประชุมไว้แล้ว ก็จะไม่ส่งผลให้สิ้นสุดสมาชิกภาพ

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net