Skip to main content
sharethis

สนช.เห็นชอบในวาระ 3 ประกาศใช้ข้อบังคับการประชุมฉบับใหม่  ใช้เกณฑ์ขาดประชุมเกิน 1 ใน 4 ของวันประชุม สิ้นสมาชิกภาพ  รองประธาน สนช. แจงความจริงหลังสื่อเสนอข่าวกระทบชื่อเสียง ยันยกร่างใหม่ เป็นไปตามเกณฑ์ รธน.60    

แฟ้มภาพ

16 มิ.ย. 2560 เว็บไซต์วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา รายงานว่า ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ลงมติในวาระที่ 3 เห็นชอบให้ประกาศใช้ร่างข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นข้อบังคับ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 198 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง ทั้งนี้ หากหลังจาก 5 วัน  แล้วมีสมาชิก สนช.ทักท้วงว่าข้อบังคับฯ ขัดกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560  ก็สามารถยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความได้

สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช.คนที่หนึ่ง กล่าวว่า กรณีที่มีบางสื่อนำเสนอข่าวว่า  สนช. ได้ยกร่างข้อบังคับการประชุมฉบับใหม่โดยตัดเนื้อหาสำคัญเรื่องการสิ้นสุดสมาชิกภาพ ของสมาชิกสนช. หากขาดการลงมติมากกว่า 1 ใน 3 ออกไปนั้น  ทำให้ สนช. เสียชื่อเสียงอย่างมาก โดยรองประธาน สนช.คนที่หนึ่ง ยืนยันว่า ที่ต้องยกร่างข้อบังคับการประชุมขึ้นมาใหม่ ก็เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 2560 โดยในรัฐธรรมนูญ 2560 มีบทบัญญัติ ว่า ส.ส. และ ส.ว. จะขาดสมาชิกภาพเมื่อขาดการประชุมเกิน 1 ใน 4 ของวันประชุม ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวใช้กับสมาชิก สนช. ด้วย  ดังนั้น สมาชิก สนช. ที่ขาดประชุมเกินกำหนด ก็จะต้องสิ้นสภาพสมาชิกโดยรัฐธรรมนูญ 2560 เช่นกัน พร้อมย้ำว่า ในรัฐธรรมนูญ 2560  ไม่ได้ใช้เกณฑ์ขาดการลงมติทำให้ขาดสมาชิกภาพแบบในรัฐธรรมนูญ 2557 และไม่มีบทบัญญัติให้ สนช. ออกข้อบังคับใช้กับกรณีดังกล่าวได้  ดังนั้น กรรมาธิการที่ทำหน้าที่ยกร่างข้อบังคับฯ  จึงไม่อาจบรรจุหลักเกณฑ์แบบนั้นไว้ในข้อบังคับฯ ฉบับใหม่ได้ เพราะการยกร่างข้อบังคับฯ นั้น  จะต้องถือตามบทบัญญัติที่รัฐธรรมนูญ 2560 กำหนดให้ทำได้เท่านั้น

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net