Skip to main content
sharethis

รมว.แรงงาน สั่งการผู้บริหารลงพื้นที่พบผู้ประกอบการ ขอความร่วมมือนายจ้างที่จ้างแรงงานข้ามชาติปฏิบัติให้ถูกต้อง 'จัดหางาน' แจงแรงงานที่มาตรวจสัญชาติเพื่อขอรับเอกสารรับรองบุคคลต้องขอหนังสือรับรองออกนอกเขตพื้นที่ที่ สนง.จัดหางานจังหวัดในเขตพื้นที่ก่อน 

พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (แฟ้มภาพ)

10 ก.ค. 2560 รายงานข่าวจากกระทรวงแรงงาน แจ้งว่า สุทธิ สุโกศล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พล.อ. ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ซึ่งได้สัมผัสและรับรู้แรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะด้านกัมพูชามาหลายสิบปี โดยเฉพาะเมื่อปี 57ได้เริ่มเข้ามาจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวทั้งระบบ ได้สั่งการผู้บริหารระดับสูงลงพื้นที่พบผู้ประกอบการกลุ่มต่าง ๆ ที่ยังปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว พ.ศ. 2560 เพื่อขอความร่วมมือปฏิบัติการจ้างแรงงานต่างด้าวให้เป็นไปอย่างถูกต้องทั้งกระบวนการ บรรลุเจตนารมณ์ของกฎหมาย  นอกจากนี้  กระทรวงแรงงานได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ซึ่งประกอบด้วยส่วนบัญชาการ ส่วนติดตามและรายงานผลส่วนวิเคราะห์ข่าวสารส่วนรับเรื่องร้องทุกข์  ส่วนประชาสัมพันธ์ และส่วนปฏิบัติการ  เพื่อให้อำนวยการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบที่ถูกต้อง มีแนวปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน นำประเทศเข้าสู่มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสากลในระยะยาว รวมทั้งให้เป็นแนวปฏิบัติของอาเซียน ซึ่งไทยเราได้รับเลือกตั้งเป็นตัวแทนในการดำเนินงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศอยู่ในขณะนี้

“ผลการเจรจากับประเทศกัมพูชา และเมียนมา ที่ผ่านมา สามารถตกลงวางแนวปฏิบัติและคืบหน้าไปได้ด้วยดี  โดยกระทรวงแรงงานจะเร่งชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความสุจริตเสมอภาคและโปร่งใส ไร้ทุจริต มีจิตบริการ เพื่อให้การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม  ทั้งนี้ นายจ้าง/ผู้ประกอบการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10  หรือ โทร.สายด่วน 1694  และโทรศัพท์หมายเลข 0 2232 1467 ” สุทธิ กล่าว

แจงแรงงานข้ามชาติ ตรวจสัญชาติ ทำ CI ต้องขอหนังสือรับรองออกนอกพื้นที่ก่อน

ขณะที่ วรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน แจ้งว่า คนต่างด้าวที่จะตรวจสัญชาติเพื่อรับ CI จากประเทศต้นทาง หากเป็นแรงงานเมียนมาและมีบัตรชมพูซึ่งยังไม่หมดอายุให้ไปขอหนังสือรับรองการออกนอกพื้นที่เพื่อไปตรวจสัญชาติที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดในเขตพื้นที่ทำงานของแรงงานก่อน และถือหนังสือเป็นหลักฐานระหว่างการเดินทางไปศูนย์ตรวจสัญชาติ ซึ่งมีอยู่ 6 ศูนย์ 5 จังหวัด ได้แก่ 1) จังหวัดสมุทรสาคร ที่เทศบาลนครสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมือง และ สถานีขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร เทศบาลตำบลท่าจีน อ.เมือง 2) จังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 1467 หมู่ 1 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง 3) จังหวัดเชียงราย เลขที่ 889/6 และ 889/7 หมู่ 9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 4) จังหวัดตาก เลขที่ 298 หมู่ 2 ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก  5) จังหวัดระนอง เลขที่ 89/150 ต.ปากน้ำ อ.เมือง  ส่วนคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาและลาวที่ถือบัตรชมพูที่ยังไม่หมดอายุ สามารถเดินทางกลับประเทศเพื่อไปทำหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ประเทศของตนออกให้ได้ โดยต้องขอหนังสือรับรองการออกนอกพื้นที่เพื่อไปตรวจสัญชาติที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดในเขตพื้นที่ทำงานของแรงงานก่อน และถือหนังสือเป็นหลักฐานระหว่างการเดินทางกลับประเทศด้วยเช่นกัน จากนั้น เมื่อ กลับเข้ามาต้องขอวีซ่าและขออนุญาตทำงานในประเทศไทยต่อไป 
 
สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาวและเมียนมา ที่ไม่มีเอกสารแสดงตนหรือมีแต่หมดอายุแล้วให้นายจ้างรับคำขอจ้างคนต่างด้าวที่ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ซึ่งกำหนดกำหนดจัดตั้งขึ้นในทุกจังหวัด  ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2560 โดยคนต่างด้าวจะได้รับหนังสือรับรองการไปตรวจสัญชาติในประเทศไทย กรณีเป็นแรงงานเมียนมา หรือในประเทศต้นทางสำหรับแรงงานลาวและกัมพูชา เนื่องจากประเทศต้นทางยังไม่เข้ามาตรวจสัญชาติในประเทศไทย เมื่อแรงงานได้รับเอกสารที่ประเทศต้นทางออกให้แล้วให้มาขอรับวีซ่า และขออนุญาตทำงานที่ประเทศไทย ซึ่งจะได้รับอนุญาตทำงานถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือโทร.สายด่วนกรมการจัดหางาน 1694 วรานนท์ กล่าว
 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net