Skip to main content
sharethis

กระทรวงแรงงานแจงขั้นตอนการทำงานของแรงงานต่างด้าวกลุ่มที่ไม่มีเอกสารแสดงตน พร้อมเผยยอดล่าสุดวันสุดท้ายก่อนปิดศูนย์รับแจ้งฯ พุ่งกว่า 6.6 แสนคน

7 ส.ค. 2560 รายงานข่วแจ้งว่า วรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ชี้แจงถึงกรณีที่ยังมีนายจ้างหรือผู้ประกอบการมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติในการทำงานของแรงงานต่างด้าวว่า กระทรวงแรงงานได้ออกประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตทำงานและการอนุญาตให้ทำงาน ตาม พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 เพื่อให้นายจ้างและแรงงานต่างด้าวดำเนินการให้ถูกต้องตาม พ.ร.ก.ได้โดยสะดวกและมีประสิทธิภาพ โดยในกรณีแรงงานต่างด้าวที่ทำงานกับนายจ้างก่อนวันที่ 23 มิ.ย. 2560 อยู่ในปัจจุบันแต่ไม่มีเอกสารแสดงตนหรือเอกสารการอนุญาตทำงานใดๆ นั้น กระทรวงแรงงานได้อำนวยความสะดวกให้กับนายจ้างและแรงงานต่างด้าว โดยจัดตั้งศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว 100 ศูนย์ทั่วประเทศ

และมีขั้นตอนเพียง 3 ขั้นตอนคือ 1) นายจ้างหรือผู้แทนยื่นแบบคำขอจ้างคนต่างด้าวที่ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว หรือทางอินเทอร์เน็ต หลักฐานคือสำเนาบัตรประจำตัวนายจ้าง หรือสำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลกรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล รูปถ่ายลูกจ้างคนต่างด้าว 2 นิ้ว 3 รูป และแบบคำขอจ้างคนต่างด้าว โดยไม่ต้องพาแรงงานมาด้วย ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ 2) นายจ้างพาลูกจ้างไปตรวจสอบคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้าง 3) ถ้าพบเป็นนายจ้าง-ลูกจ้างจริงเจ้าหน้าที่ออกหนังสือรับรองเพื่อไปตรวจสัญชาติ ซึ่งการตรวจสัญชาตินั้น ก็ได้มีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดกับประเทศต้นทาง เพื่อให้การตรวจสัญชาติเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยสัญชาติเมียนมามีศูนย์ตรวจสัญชาติ 5 จังหวัด 6 ศูนย์ คือ สมุทรสาคร สมุทรปราการ ตาก เชียงราย ระนอง และจะเพิ่มอีก 3 ศูนย์คือ เชียงใหม่ นครสวรรค์และสงขลา ขณะที่กัมพูชากำหนดเข้ามาตรวจสัญชาติที่ประเทศไทยที่จังหวัดระยอง สงขลา และกรุงเทพฯในเดือนสิงหาคมนี้

โดยกระทรวงแรงงานจะดำเนินการในรูปแบบ One Stop Service (OSS) กล่าวคือ ทางการเมียนมาออก CI ค่าธรรมเนียม 310 บาท ทางการกัมพูชาออกเอกสารการเดินทาง (TD) ค่าธรรมเนียม 2,350 บาท ตรวจคนเข้าเมืองตรวจลงตราวีซ่า จำนวน 500 บาท สาธารณสุขตรวจสุขภาพ จำนวน 500 บาท และประกันสุขภาพ 500 บาท กรมการจัดหางานออกใบอนุญาตทำงาน จำนวน 550 บาท (ค่ายื่นคำขอ 100 + ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 450 บาท ) โดยแรงงานสามารถทำงานได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 ส่วนสัญชาติลาวแรงงานต้องไปสถานทูตลาวหรือกงสุลลาวประจำประเทศไทยเพื่อขอเอกสารกลับประเทศไปทำหนังสือเดินทาง และกลับเข้ามาทำงานแบบ MOU

สำหรับกรณีการเปลี่ยนนายจ้างก็ไม่ยุ่งยาก แรงงานสามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่อันเป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของแรงงานในปัจจุบัน ค่าใช้จ่าย จำนวน 1,000 บาท และไม่ต้องตรวจสุขภาพ ซึ่งแรงงานไม่ต้องกลับไปหานายจ้างเดิมแต่อย่างใด และขอให้นายจ้างหรือผู้ใดที่จ้างแรงงานต่างด้าวโดยไม่มีเอกสารใดๆ รีบมาแจ้งการทำงานของแรงงานต่างด้าวภายในวันที่ 7 สิงหาคมนี้ เพราะไม่มีการขยายเวลาอีกแล้วซึ่งทุกศูนย์รับแจ้งฯ พร้อมให้บริการจนถึงคนสุดท้าย ขณะนี้มีนายจ้างมายื่นคำขอแล้วจำนวน 171,161 ราย (ยื่นที่ศูนย์ฯ 158,691 ราย ลงทะเบียนออนไลน์ 12,470 ราย) ลูกจ้างคนต่างด้าว 667,207 คน เป็นกัมพูชา 192,154 คน ลาว 86,940 คน เมียนมา 388,113 คน โดยประเภทกิจการที่มีการยื่นคำขอ 5 อันดับคือ 1) กิจการก่อสร้าง 149,768 คน 2) เกษตรและปศุสัตว์ 149,226 คน 3) จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 61,240 คน 4) การให้บริการต่างๆ 49,758 คน 5) กิจการต่อเนื่องการเกษตร 41,866 คน และจังหวัดที่มีการจ้างมากที่สุด 5 อันดับคือ 1) กรุงเทพมหานคร 142,251 คน 2) ชลบุรี 40,421 คน 3) สมุทรปราการ 38,006 คน 4) ปทุมธานี 32,270 คน 5) เชียงใหม่ 32,234 คน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือโทร.สายด่วนกรมการจัดหางาน 1694 นายวรานนท์ กล่าว

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net