Skip to main content
sharethis

ผบ.ทสส. ระบุรับไอเดีย 'ประชาธิปไตยไทยนิยม' เหล่าทัพจะเน้นการสร้างความเข้าใจให้ประชาชนแต่ละพื้นที่ แต่ละกลุ่มเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐ  การสร้างความปรองดอง และการเลือกตั้งในช่วงโค้งสุดท้ายของโรดแมป

ภาพ พล.อ.ประยุทธ์ และคณะเดินทางไปยังชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศาสตร์พระราชา – สะพานข้าว – ก้าวเพื่อสุข) บ้านผาบ่อง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน (ที่มา เว็บทำเนียบฯ)

18 ม.ค. 2551 มติชนออนไลน์ รายงานว่า ที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ พล.อ.ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) กล่าวถึงกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประกาศแนวคิดประชาธิปไตยไทยนิยม ว่าในส่วนของเหล่าทัพจะเน้นการสร้างความเข้าใจให้พี่น้องประชาชนแต่ละพื้นที่ แต่ละกลุ่มเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐ การสร้างความร่วมมือ และการสร้างความปรองดอง ซึ่งจะเป็นก้อนรวมทั้งหมด หากดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ในช่วงนี้จะเน้นแต่ละเรื่องให้มากขึ้น พร้อมทั้งจะลงไปถึงประชาชนทุกระดับชั้น

พล.อ.ธารไชยยันต์ ยังกล่าวถึงการเตรียมสร้างความเข้าใจให้ประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งในช่วงโค้งสุดท้ายของโรดแมป คสช. ว่าทหารจะเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งให้รัฐบาล ซึ่งรัฐบาลจะทำความเข้าใจกับประชาชน โดยมีคณะกรรมการหลายๆ ส่วน ทั้งกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่วนราชการอื่นๆ จะนำเอาข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่ไปสร้างการรับรู้ให้ข้าราชการในพื้นที่ เพื่อนำไปชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนทั้งหมด

“เพราะฉะนั้นการสร้างรับรู้ดังกล่าวนั้น ไม่ใช่หน้าที่ทหารอย่างเดียว แต่เป็นหน้าที่ทุกภาคส่วนต้องดำเนินการ” พล.อ.ธารไชยยันต์ กล่าว

สำหรับ แนวคิดประชาธิปไตยไทยนิยม ของ พล.อ.ประยุทธ์ นั้น ไทยรัฐออนไลน์ รายงานไว้เมื่อ 16 ม.ค.ที่ผ่านมา ว่า พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า "ประชาธิปไตยไทยนิยมในแบบของผม คือ ทำอย่างไรคนไทยจะเข้าใจประชาธิปไตยที่ถูกต้อง ทำอย่างไรคนไทยจะทำในส่ิงที่ดีงาม ถ้าทุกคนมุ่งไปสู่สิ่งที่เป็นเป้าหมายที่กำหนดไว้แล้ว นั่นแหละคือไทยนิยม คนไทยชอบทำ เราต้องทำส่ิงดีๆ จะเกิดผลดีต่อบ้านเมือง อันนี้ขอโอกาสชี้แจงเพราะพาดหัวมาหลายวันแล้ว ประชาธิปไตยไทยนิยมของผม คนไทยชอบอะไรก็ชอบ รักอะไรก็รัก เกลียดอะไรก็เกลียด บางคนก็รักๆ เกลียดๆ เกลียดข้างนี้บ้างเกลียดข้างโน้นบ้าง ผมไม่เคยเกลียดใคร เพราะทุกคนคือคนไทยทั้งสิ้น เว้นแต่หลายคนเขาเกลียดผม แต่ในห้องนี้ผมว่าไม่น่ามี"

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า ตนในนามหัวหน้ารัฐบาล ในนามหัวหน้า คสช.ตนมีตำแหน่งเยอะ แต่ตนก็คือตน มีเจตนาอันบริสุทธิ์ที่จะทำให้บ้านเมืองปลอดภัย ใครคิดว่าปลอดภัยอยู่แล้วก็โอเค ใครที่คิดยังไม่ปลอดภัยตนก็ทำให้ ก็แล้วแต่คนจะคิด ห้ามความคิดคนไม่ได้

ซัดประชาธิปไตยไทยนิยมแค่บีบให้คนอื่นทำตาม

เมื่อวันที่ 15 ม.ค.ที่ผ่านมา ข่าวสดออนไลน์ รายงานคำวิพากษณ์วิจารณ์ขง ภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ต่อแนวคิดประชาธิปไตยไทยนิยม ของ พล.อ.ประยุทธ์ ซึ่ง ภูมิธรรมกล่าวว่า ตนไม่ทราบว่านายกฯ ตีความคำว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆ แบบไหน แต่ตนเห็นว่าความเป็นประชาธิปไตยเป็นสากล เป็นสิ่งที่คนทั่วโลกยอมรับว่าประชาธิปไตยคือการยอมรับในอำนาจของประชาชนเจ้าของประเทศ ดังนั้น ประชาชนจะเป็นใหญ่ที่สุด จะเป็นผู้ที่มีอำนาจในการคิด และตัดสินใจว่าอยากเห็นชีวิตของตัวเอง หรืออยากเห็นประเทศเป็นไปในทิศทางไหนที่จะอำนวยความสะดวกและความสุขให้เกิดขึ้นกับคนในประเทศ
 
ภูมิธรรม กล่าวว่า เมื่ออำนาจเป็นของประชาชน ก็จะแสดงอำนาจของตน โดยการเลือกนโยบายที่พรรคนำเสนอ เลือกพรรคหรือกลุ่มการเมืองที่อาสาเข้ามาว่าจะเอาคณะผู้นำแบบไหน มีวิสัยทัศน์อย่างไร จะมีวิธีนำพาประเทศไปสู่ความเจริญได้อย่างไร นี่คือหลักการและเป็นประชาธิปไตยที่อิงหลักสากล
 
“ผมจึงบอกว่าประชาธิปไตยแบบไทยนิยมที่พูดขึ้น ไม่รู้ว่าหมายความว่าอย่างไร หรือจะหมายความว่าประชาธิปไตยแบบที่ไม่จำเป็นต้องฟังเสียงประชาชนส่วนใหญ่ คิดเอง กำหนดให้เอง มองให้เองว่าประเทศข้างหน้า 20 ปีควรจะเป็นอย่างไรอย่างที่ผู้มีอำนาจทำ แทนที่จะมาฟังความเห็นของคนส่วนใหญ่ว่าอีก 20 ปีข้างหน้า ควรมีทิศทางอย่างไร แต่ละปีควรเดินไปแบบไหน เคารพในเสรีภาพของคน เปิดโอกาสให้คนได้แสดงความเห็น ไม่ใช่ใครเห็นต่างก็เชิญเข้าค่ายไปอบรม หรือไปคุกคามเขา” ภูมิธรรม กล่าว
 
ภูมิธรรม กล่าวว่า คสช.ต้องใจกว้าง ถ้าคิดว่าตนเองมีความเป็นประชาธิปไตย เชื่อมั่นว่าสิ่งที่คิด ที่ทำเป็นที่ปรารถนาของคนส่วนใหญ่ วันนี้อย่าคิดเองว่าประชาชนให้โอกาสหรือยอมรับ แต่ควรคืนอำนาจให้ประชาชนได้เลือกตั้ง แล้วให้คนส่วนใหญ่ตัดสินใจ หากเลือกเขาอย่างถล่มทลาย เราก็จะให้โอกาสเขาบริหารประเทศต่อไปภายใต้การตัดสินใจของประชาชน ไม่ใช่ดึงทั้งหมดแล้วพยายามสร้างกติกาที่ตนเองได้เปรียบ มีส.ว.250 คน เป็นอำนาจพิเศษที่พยายามเดินไปตามทางของตนเอง เขียนรัฐธรรมนูญมากำหนดทิศทางให้คนอื่นเดิน แล้วบอกทั้งหมดนี้คือประชาธิปไตยแบบไทยนิยม อันนี้คือการสร้างประชาธิปไตยที่รองรับอำนาจของผู้มีอำนาจในปัจจุบัน
 
รักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ประชาธิปไตยแบบไทยนิยมของพล.อ.ประยุทธ์ คือประชาธิปไตยแบบที่เวลาเรื่องกลุ่มตัวเองทำอะไรผิดไม่ต้องไปพูดถึง หรือพยายามไม่เอ่ยถึง แต่อะไรที่คนอื่นทำไม่ถูก ทำไม่เหมือนฝ่ายตนก็ไปดำเนินการเขาอย่างเด็ดขาด ไม่มีมาตรฐานเดียวกันในการจัดการต่างๆ ตรงนี้ทำให้เกิดความคลางแคลงใจในสิ่งที่ตัวเองพูดมา ดังนั้น ตนมองว่าไม่มีความหมายอะไรมากไปกว่าการพยายามให้คนยอมรับในกติกาที่ตัวเองร่างขึ้นอย่างไม่เป็นประชาธิปไตย ไม่ต้องยึดมั่นในระบอบสากล แต่เอาแบบไทยนิยมที่พวกตัวเองกำหนด ให้คนปฏิบัติตามสิ่งที่ตัวเองอยากทำ

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net