[คลิป] วงถก 'การศึกษาไทยในยุค 4.0 : ทางเลือกและทางรอดในโลกเสรีนิยมใหม่?'

วิดีโอเสวนาหัวข้อ "การศึกษาไทยในยุค 4.0 : ทางเลือกและทางรอดในโลกเสรีนิยมใหม่?" วิทยากร ดร.วงอร พัวพันธุ์สวัสดิ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พุฒิพงศ์ พจน์จำเนียร และ ธนพงษ์ หมื่นแสน Group of Comrades จัดโดย สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Group of Comrades ส่วนหนึ่งของกิจกรรม สัมมนา Marxism 2018 ณ ห้อง 302 วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 4 ก.พ.2561

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์