Skip to main content
sharethis

ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์ ประธานมูลนิธิชุมชนไทและนักวิชาการด้านชุมชนเมือง ถึงแก่กรรมที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเวลา 16.58 น. วันที่ 16 พ.ย. รวมอายุ 85 ปี

ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์ ในงานแสดงมุทิตาจิตในวัยครบ 80 ปีเมื่อ 22 มกราคม 2556 (ที่มาของภาพ: codi.or.th)

16 พ.ย. 2561 ร้อยตำรวจเอก รองศาสตราจารย์ ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์ ประธานมูลนิธิชุมชนไท ถึงแก่กรรม ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเวลา 16.58 น. วันนี้ หลังจากเริ่มรักษาตัวเมื่อราว 6 เดือนก่อนเนื่องจากอาการหอบ รวมอายุ 85 ปี

ข้อมูลจากวิกิพีเดีย ม.ร.ว.อคิน เกิดเมื่อ 22 มกราคม 2476 เป็นโอรสในหม่อมเจ้าเพลิงนภดล รพีพัฒน์ ป.ช,ม.ว.ม.,ท.จ. (พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และหม่อมอ่อน) กับหม่อมเจ้าหญิงทรงอัปสร รพีพัฒน์ (กิติยากร) ท.จ.ว. (พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถกับหม่อมเจ้าหญิงอัปสรสมาน เทวกุล)

ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขากฎหมายจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด และปริญญาโทและปริญญาเอกสาขามานุษยวิทยา จากมหาวิทยาลัยคอร์เนล  เคยเป็นอาจารย์สอนหนังสือที่คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเวลา 7 ปี เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการสร้างสรรค์และพัฒนาชุมชน สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และดำรงตำแหน่ง ประธานมูลนิธิชุมชนไท

ช่วงที่ ม.ร.ว.อคิน เป็นผู้อำนวยการโครงการสร้างสรรค์และพัฒนาชุมชน ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้ให้สัมภาษณ์ นิตยสารผู้จัดการ เดือนเมษายน 2537 เปิดเผยว่ารูปแบบการทำงานเพื่อลดแรงต้านก่อนดำเนินโครงการพัฒนาที่ดินในขณะที่มีชุมชนแออัดตั้งอยู่ว่า จะเข้าไปลงพื้นที่ที่ต้องการพัฒนาโดยตรง งานแรกที่ต้องทำก็คือ ทำความเข้าใจกับผู้อยู่เดิมให้รู้ว่าการพัฒนาคืออะไร และชาวบ้านจะได้อะไรจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ โดยผลพิสูจน์ของแนวคิดนี้คือโครงการบึงพลับพลา ซอยรามคำแหง 21

หม่อมราชวงศ์อคิน ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี 2535 และได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารจัดการสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 มีผลงานได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ผลงานวิชาการดีเด่น "TTF Award" ประจำปี 2551 จากมูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศไทย ด้วยหนังสือชื่อ "วัฒนธรรมคือความหมาย: ทฤษฎีและวิธีการของคลิฟฟอร์ด เกียร์ซ"

ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ผลงานวิชาการดีเด่น TTF Award ประจำปี 2551  ที่มา: Toyota.co.th

ทั้งนี้ในโอกาสครบรอบ 80 ปีเมื่อ 22 มกราคม 2556 องค์กรพัฒนาภาคเอกชนและหน่วยงาน 11 องค์กรที่เคยร่วมงานกับ ม.ร.ว.อคิน ได้ร่วมกันจัดเวทีวิชาการและแสดงมุฑิตาจิต และจัดตั้ง “กองทุนยุติธรรม 80 ปี อคิน รพีพัฒน์” เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอีกด้วย

นอกจากนี้หนังสือเรื่อง "สังคมไทยในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ 2325-2416" ของ ม.ร.ว.อคิน ถูกจัดให้เป็นหนังสือ 1 ใน 100 เล่ม ที่คนไทยควรอ่านอีกด้วย

สำหรับผลงานที่สำคัญของ ม.ร.ว.อคิน เช่น

อคิน รพีพัฒน์, ม.ร.ว.ปัญหาในการทำงานพัฒนาชนบท ประสบการณ์โครงการพัฒนาชนบทลุ่มน้ำแม่กลอง. กรุงเทพฯ, สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2522

อคิน รพีพัฒน์, ม.ร.ว. สังคมไทยในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-2416 (ม.ร.ว. อคิน รพีพัฒน์ ผู้แต่ง ; ม.ร.ว. ประกายทอง สิริสุข, พรรณี ฉัตรพลรักษ์ ผู้แปล.) กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2527

อคิน รพีพัฒน์, ม.ร.ว. และคนอื่นๆ.  สลัม : ปัญหาและแนวทางการแก้ไข. กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2525.

อคิน รพีพัฒน์, ม.ร.ว. และวรรณพร วิเชียรวงษ์. ชุมชนแออัดและแนวทางเกี่ยวกับการปรับปรุงชุมชนแออัด กรุงเทพฯ, สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2524

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net