กวีประชาไท: ความทุกข์ยาก ไม่สู้ความทุกข์อยาก

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

กระจุกอยู่ในความร่ำรวย
หรือกระจายอยู่ในความยากจน
ท่านอยู่ฝั่งฟากไหนของความแตกต่างห่างไกลนั้น
ประชาชนไม่ได้เลือกข้าง
แต่ถูกจับขังแล้วในโลกของความเหลื่อมล้ำ

นอนตายอยู่เกลื่อนกลาดกลางเมืองหลวง
หรือถือปืนยืนสาดกระสุนจากเงินภาษี
ท่านอยู่ฝั่งฟากไหนของความแตกต่างห่างไกลนี้
ประชาชนไม่ได้เลือกข้าง
แต่ถูกจับขังแล้วในโลกของความอยุติธรรม

ดิ้นรนขอคืนสิทธิเสรีภาพ
ตะเกียกตะกายปกป้องสิทธิมนุษยชน
ร่ำร้องจะไปให้พ้นความไม่เท่าเทียม
ขณะอีกฝั่งฝันหวานออกกฎหมายกดขี่
อยากอยู่ตรงที่มีภาษีหล่อเลี้ยงไปตราบนาน
อยากอยู่ตรงที่มีอำนาจเหนือ...

ท่านอยู่ฝั่งฟากไหนของความแตกต่างห่างไกลนี้
ประชาชนไม่ได้เลือกข้าง
แต่ถูกจับขังแล้วในความทุกข์ยาก
เพื่อสนองความทุกข์อยากของท่านผู้นำ

 

 

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์