Skip to main content
sharethis

สำนักงานศาลยุติธรรมและกรมคุมประพฤติ ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจ กับศาลทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมในการนำ EM มาใช้กับผู้กระทำความผิดในระบบงานคุมประพฤติ โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2562 

25 ธ.ค.2561 กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม แจ้งว่า วันนี้ (25 ธ.ค.61) เมื่อเวลา 8.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 อาคารศาลอาญา สราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมและ ประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจกับศาลและสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศผ่านระบบการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming)  เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำความผิดในระบบงานคุมประพฤติ เพื่อรองรับการบังคับใช้กฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ที่แก้ไขเพิ่มเติม เกี่ยวกับเงื่อนไขการ คุมความประพฤติตามที่ศาลมีคำสั่งพิพากษา และพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 โดยกรมคุมประพฤติจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2562 

สำหรับ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) จำนวน 4,000 เครื่อง จะถูกนำมาใช้กับกลุ่มผู้กระทำความผิดในระบบงานคุมประพฤติ ได้แก่ ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นผู้ใหญ่ ตามมาตรา 56 ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กและเยาวชน ผู้ต้องขังที่ได้รับการพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจำคุก และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยมีเงื่อนไขในการคุมความประพฤติ เช่น ห้ามออกนอกเขตพื้นที่ที่กำหนด ห้ามเข้าเขตพื้นที่ที่กำหนด จำกัดความเร็ว หรือกำหนดเส้นทาง ทั้งนี้ การนำ EM มาใช้สำหรับควบคุมผู้ถูกคุมความประพฤติ ถือเป็นมาตรการแทนการลงโทษจำคุก และให้โอกาสผู้กระทำผิดให้ได้ใช้ชีวิตกับครอบครัวในสังคมได้อย่างปกติและยังสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว แต่ยังต้องพิสูจน์ตนเองในการปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด โดยไม่หวนไปกระทำผิดซ้ำภายใต้การคุมความประพฤติอย่างเข้มงวด ในขณะเดียวกันให้ครอบครัวได้มีส่วนช่วยในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนอีกด้วย
 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net