Skip to main content
sharethis

สำนักงานศาลยุติธรรมจัด "โครงการศาลยุติธรรมใต้ร่มพระบารมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564" ปฏิบัติธรรมอบรมพัฒนาจิตออนไลน์-มหกรรมการไกล่เกลี่ยออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ ปธ.ศาลฎีกาย้ำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

1 ก.ค. 2564 สำนักงานศาลยุติธรรม เผยแพร่ข่าวแจกสื่อมวลชน ระบุว่า สุริยัณห์  หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรมเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2564 เมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "โครงการศาลยุติธรรมใต้ร่มพระบารมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564" ซึ่งมีประธานศาลอุทธรณ์ รองประธานศาลฎีกา อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น อธิบดีผู้พิพากษาภาค เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และกรรมการอื่นรวม 28 คน

กรรมการส่วนใหญ่ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ  โดยที่ประชุมมีมติให้หน่วยงานในสังกัดศาลยุติธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติภายใต้ชื่อโครงการดังกล่าว ช่วงเดือน ก.ค. 2564 พร้อมกันทั่วประเทศ อาทิ การประดับอาคารสถานที่ของหน่วยงานและตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะ และจัดที่สำหรับลงนามถวายพระพรชัยมงคล

กิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล เช่น การปฏิบัติธรรมอบรมพัฒนาจิตออนไลน์เฉลิมพระเกียรติพร้อมกันทั้งประเทศ, การบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล

กิจกรรมสาธารณกุศล เช่น กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ, กิจกรรมอ่านหนังสือให้ผู้พิการทางสายตาฟังผ่านระบบออนไลน์เป็นพระราชกุศุล, การปลูกต้นไม้ ปลูกป่า หรือปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ, กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์มีแล้วแบ่งปัน โดยเป็นการรวบรวมสิ่งของอุปโภคบริโภคหรือตู้ปันสุขช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตลอดจนสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์, กิจกรรม big cleaning day เป็นต้น

ในส่วนของการพิจารณาพิพากษาคดีนั้น จะมีมหกรรมการไกล่เกลี่ยออนไลน์เฉลิมพระเกียรติเพื่อให้การระงับข้อพิพาทยุติลงตามที่คู่ความตกลงกันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอีกด้วย

สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ นี้ เป็นแนวทางที่ทางคณะทำงานได้วางไว้ให้หน่วยงานในสังกัดศาลยุติธรรมทั่วประเทศพิจารณานำไปดำเนินการให้สอดคล้องต่อข้อจำกัด และมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ตามที่ ศบค. ประกาศกำหนด อีกทั้ง หากรัฐบาลประกาศกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมใดก็ให้หน่วยงานในสังกัดศาลยุติธรรมดำเนินการร่วมด้วย

นอกจากนี้ คณะทำงานยังมีมติให้สำนักงานศาลยุติธรรมจัดทำวีดีทัศน์พระราชกรณียกิจเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวข้องกับพระราชจริยวัตรหรือพระราชกรณียกิจที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อศาลยุติธรรมตั้งแต่เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารโดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของหน่วยงาน หรือจัดทำนิทรรศการภายในหน่วยงาน

โฆษกศาลยุติธรรมกล่าวเพิ่มเติมว่า ในที่ประชุมประธานศาลฎีกาได้กล่าวตอนหนึ่งว่าศาลยุติธรรมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อศาลยุติธรรมและประชาชนคนไทยตลอดมา จึงพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน กิจกรรมบางอย่างแม้ว่าจะเริ่มต้นในช่วงเดือนมหามงคลนี้ แต่อาจจะทำต่อเนื่องไปเพราะเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net