Skip to main content
sharethis

'สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย' เตรียมเก็บค่าบำรุงหักตามสัดส่วนเงินเดือน (เก็บค่าบำรุงเป็นเปอร์เซ็น) ตามมติที่ประชุมใหญ่เมื่อปี 2556 ระบุเมื่อสหภาพฯ เรียกร้องสิทธิประโยชน์ เช่นการปรับเงินเดือนค่าจ้างคนเดือนน้อยได้ปรับน้อย คนเงินเดือนมากได้ปรับมาก ฉะนั้นในการจัดเก็บค่าบำรุงเป็นเปอร์เซ็นก็ยึดหลักการนี้เช่นกัน

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2562 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) ได้เผยแพร่ จดหมายข่าว สร.รฟท.เรื่อง 'การเก็บค่าบำรุงเป็นเปอร์เซ็น' โดยระบุว่าตามที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย ได้มีมติที่ประชุมใหญ่เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2556 ให้ดำเนินการจัดเก็บค่าบำรุงเป็นเปอร์เซ็นต์ ซึ่งระยะเวลาได้ล่วงเลยมาร่วม 4 ปี โดยสหภาพยังมิได้ดำเนินการในเรื่องนี้ ต่อมาได้มีมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2561 เร่งรัดให้ทาง สร.รฟท.ดำเนินการในเรื่องนี้โดยให้มีการลงพื้นที่รณรงค์ชี้แจงทำความเข้าใจกับสมาชิกในเรื่องการจัดเก็บค่าบำรุงเป็นเปอร์เซ็นต์เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สร้างความเป็นธรรมให้กับสมาชิกโดยใช้เงินเดือนเป็นเกณฑ์ในการจัดเก็บ เพราะเมื่อสหภาพเรียกร้องสิทธิประโยชน์ เช่นการปรับเงินเดือนค่าจ้างคนเดือนน้อยได้ปรับน้อย คนเงินเดือนมาก ได้ปรับมาก ฉะนั้นในการจัดเก็บค่าบำรุงเป็นเปอร์เซ็นก็ยึดหลักการนี้เช่นกัน สมาชิกที่มีเงินเดือนมากต้องหักค่าบำรุงมากกว่าสมาชิกที่มีเงินเดือนน้อย 

ทั้งนี้สหภาพแรงงานต่างๆ ซึ่งเป็นองค์กรสมาชิกของสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ได้เก็บค่าบำรุงเป็นเปอร์เซ็นไปแล้วหลายองค์กรเช่นกัน สร.รฟท.ในฐานะองค์กรแรงงานหัวขบวนของประเทศสมควรที่จะต้องดำเนินการเก็บค่าบำรุงจากสมาชิกเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่เมื่อปี 2556 ซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าในขบวนการแรงงานเฉกเช่นขบวนการแรงงานในระดับสากลทั่วโลก โดยส่วนใหญ่ได้ปรับเปลี่ยนการจัดค่าบำรุงเป็นเปอร์เซ็น

แต่อย่างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลงสิ่งหนึ่งไปสู่อีกสิ่งหนึ่งเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจกันอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องการเงิน เป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องสื่อสารทำความเข้าใจกันอย่างชัดเจน การเก็บค่าบำรุงเป็นเปอร์เซ็นของสหภาพ เป็นของใหม่สำหรับสมาชิกซึ่งส่วนมากยังไม่ทราบว่ามีหลักการเหตุผลเป็นอย่างไร เจตนารมณ์คืออะไร และจะนำไปสู่เป้าหมายออย่างไร สร.รฟท.ได้ตระหนักเรื่องนี้เป็นอย่างดี โดยนายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธานสหภาพฯ และทีมงาน ฝ่ายวิชาการได้ลงพื้นที่ชี้แจงให้สมาชิกทราบ เข้าใจในหลักการเหตุผลและเจตนารมณ์ของการจัดเก็บค่าบำรุงเป็นเปอร์เซ็นในพื้นที่สาขาภูมิภาคทั่วประเทศ และในพื้นที่ส่วนกลางอีกทั้งมีการประชาสัมพันธ์ทาง Social network/facebook/ และ Page ของ สร.รฟท. รวมถึงทาง LINE กลุ่ม ซึ่งได้มีการลงข่าวชี้แจงการลงพื้นที่มาโดยตลอด และทางสหภาพได้เปิดประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2561 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้มีการจัดเก็บค่าบำรุงเป็นเปอร์เซน (ในอัตราตามตารางแนบท้าย) 

หลังจากเก็บค่าบำรุงเป็นเปอร์เซ็นแล้ว สิ่งที่สหภาพฯต้องดำเนินการเพื่อประโยชน์ของสมาชิกคือ การเพิ่มสวัสดิการให้กับสมาชิกสหภาพในอนาคต ยืนหยัดในวัตถุประสงค์การจัดตั้งของสหภาพแรงงานเป็นองค์กรที่แสวงหาคุ้มครองและรักษาไว้ซึ่งสิทธิประโยชน์ของสมาชิก ตลอดจนถึงการปกป้องรักษาประโยชน์ขององค์กร ประเทศชาติและประชาชน ที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกทั้งแรงกาย แรงใจและเสียสละทุนทรัพย์ เป็นค่าบำรุงในการสนับสนุนกิจการของสหภาพฯให้เดินหน้าต่อไป ในอนาคตที่จะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการตัดลดสวัสดิการ การเปลี่ยนรูปแบบการจัดการองค์กร ตลอดถึงการออกกฎหมายเพื่อจะนำเอาทรัพย์สินของการรถไฟฯไป สิ่งเหล่านี้หากเราไม่เตรียมพร้อม คำถามคือ...เมื่อมีภัยมาเราจะเอาเครื่องมือที่ไหนไปต่อสู้ขับเคลื่อน ถ้ามีการเคลื่อนไหวเราก็สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการปกป้อง แสวงหา คุ้มครองและรักษาไว้ซึ่งสิทธิประโยชน์ของสมาชิกได้ โดยในเดือน ก.พ. 2562 นี้จะมีการจัดเก็บค่าบำรุงโดยหักในเงินเดือนของสมาชิก ซึ่งขอให้สมาชิกตรวจสอบความถูกต้อง และหากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สหภาพส่วนกลางและสาขาภูมิภาคต่อไป


 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net