Skip to main content
sharethis

องค์กรสมาชิก 'สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์' (สรส.) โหวต 'สาวิทย์ แก้วหวาน' เป็นเลขาธิการอีกสมัย


ที่มาภาพ: สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย

สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) รายงานเมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2562 ว่าสมาพันธ์ฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 (แต่ประชุมในวันที่ 20 มี.ค. 2562) ณ ห้องกันตัง การยางแห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โดยการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 261 ได้มีวาระ อาทิ การรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 การรับรองงบฐานะการเงินประจำปี ประจำปี 2561 การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และมีวาระสำคัญคือการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ชุดที่ 18 โดยมีผลของการเลือกตั้ง นายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธาน สร.รฟท. ได้รับเลือกเป็นเลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ อีกสมัย

ส่วนกรรมการบริหารในสัดส่วนสตรี ประกอบด้วย น.ส.พัชรวัฒน์ กงสิน (สร.อตก.) น.ส.ลำยวง ส่วนบุญ (สร.กฟผ.) นางพจนี ภูศรี (สร.บขส.) น.ส.ศิรินทร์ทิพย์ สมบัติภิญโญ (สร.รงพ.) น.ส.ณีรนุช จิตต์สม (สรท.) และ น.ส.นิไลมล มนตรีกานนท์ (สร.กสท.) กรรมการบริหารในสัดส่วนแรงงานหนุ่มสาว ประกอบด้วย นายณัฐพล สาริกะวณิช สภฟ.

กรรมการบริหารอื่น ประกอบด้วย นายพงศ์ฐิติ พงศ์ศิลามณี (สรท.) นางอารยา แก้วประดับ (สร.อภ.) นายชาญชัย โพธิ์ทองคำ (สร.กทพ.) นายพนมทวน ทองน้อย (สร.กฟผ.) นายมานพ เกื้อรัตน์ (สร.กยท.) นายบรรพต สังคสุข (สร.รฟท.) นางภรภัทร สุขเจริญ (สร.อสร.) นายสมบัติ ภู่ไพโรจน์ (สภฟ.) ว่าที่ ร.ท.เรืองศิลป์ คชนินท์ (สร.กปน.) ว่าที่ ร.ต.ชาย ชินะไพโรจน์ (สร.ว.ท.) นายประจักษ์ สุขบัณฑิตย์ (สร.บขส.) นายบรรพต พานิชย์นววิธ และนายปริญญา โกศัลวิตร (สร.อตก.)

ทั้งนี้ยังมีการแก้ไขเพิ่มเติมธรรมนูญสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) โดยที่ประชุมเห็นชอบให้ปรับเพิ่มค่าบำรุงสมาชิกประมาณร้อยละ 20 และแก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติกรรมการบริหารที่ต้องเป็นกรรมการและได้รับการรับรองจากองค์กรสมาชิกสังกัด ที่มีความรู้ ความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบและการพ้นจากตำแหน่งกรณีขาดคุณสมบัติ

นอกจากนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบแนวทางความร่วมมือการขับเคลื่อนภายในประเทศ สรส. สร.รฟท. และ คสรท. พร้อมเชื่อมโยงองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ และการจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือกับผู้นำแรงงานที่ได้รับผลกระทบต้องต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม และทางสหภาพแรงงานมอลเทล ได้มีแจ้งเหตุนายจ้างละเมิดสิทธิแรงงานหลังมีการยื่นข้อเรียกร้องจนพิพาทนำไปสู่การปิดงานในส่วนสมาชิกกว่า 94 วันแล้ว

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net