Skip to main content
sharethis


แฟ้มภาพ: voicelabour.org

เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2562 สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ได้ประกาศข่าวว่าตามที่ สรส.ร่วมกับเครือข่ายแรงงานเอกชน พยายามผลักดันให้มีการแก้ไข พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และมีการแก้ไขมาหลายครั้งจนปัจจุบันแก้ไขฉบับที่ 7 ซึ่งจะมีการปรับเพิ่มเรื่องมาตรฐานขั้นต่ำเรื่องค่าชดเชย การลาคลอด การลากิจโดยได้รับเงิน ตามที่ สรส.ได้ออกจดหมายเปิดผนึกชี้แจงไปแล้วก่อนหน้านี้ จนผ่านกระบวนการทางกฏหมายปัจจุบันประกาศใช้แล้ว โดยมีผลหลังวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งแรงงานภาคเอกชนก็ได้รับสิทธินั้นทันที ส่วนคนงานรัฐวิสาหกิจกฎหมายคุ้มครองแรงงานฯ มีข้อยกเว้นไม่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจ แต่เนื่องจากกฎหมายคุ้มครองแรงงานเป็นกฎหมายที่กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำ ดังนั้นกฎระเบียบต่างๆ มาตรฐานขั้นต่ำทีเกี่ยวข้องจำเป็นต้องแก้ไขให้สอดคล้อง

ดังนั้นในส่วนรัฐวิสาหกิจ สรส.ได้เสนอให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไข มาตรฐานของสภาพการจ้างขั้นต่ำในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2549 ที่ออกตาม พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543 ใหม่โดยให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ ที่แก้ไขใหม่ แต่ต้องเข้าสู่กระบวนการและขั้นตอนตาม พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543 ในส่วนอนุกรรมการด้านกฎหมายในคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ครส.) มีมติเห็นชอบให้แก้ไข 

ดังนั้นตอนนี้กระทรวงแรงงานได้ขอข้อมูลจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง เช่น มีคนได้รับสิทธิประโยชน์แต่ละปีกี่คน เป็นเงินเท่าไหร่ เป็นต้นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ครส.) หาก ครส.มีมติเห็นชอบก็ต้องส่งให้ ครม.ให้ความเห็นชอบอีกครั้งก่อนมีผลบังคับใช้

ดังนั้นจึงเรียนองค์กรสมาชิกที่สังกัดในองค์กรดังมีรายชื่อ ช่วยติดตามไปยังผู้บริหารที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในองค์กรของท่านด้วย มิฉะนั้นจะไม่ทันผู้ที่เกษียณอายุในปี 2562 

โดยรายชื่อรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่ส่งข้อมูลรัฐวิสาหกิจเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ค. 2562) 1.บจก.ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด 2.บจก.พีอีเอ เอ็นคอม 3.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 4.ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า 5.การท่าเรือ 6.บจก.ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ 7.บจก.รถไฟฟ้า รฟท. 8.องค์การคลังสินค้า 9.องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 10.การทางพิเศษ 11.บจก.สหโรงแรมและการท่องเที่ยว 12.การกีฬาแห่งประเทศไทย 13.บจก.บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ 14.บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่ 15.การรถไฟแห่งประเทศไทย 16.องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และ 17.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net