เตือนรัฐวิสาหกิจแจ้งข้อมูลให้ ก.แรงงาน เป็นแนวทางปรับปรุงสภาพการจ้างขั้นต่ำ


แฟ้มภาพ: voicelabour.org

เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2562 สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ได้ประกาศข่าวว่าตามที่ สรส.ร่วมกับเครือข่ายแรงงานเอกชน พยายามผลักดันให้มีการแก้ไข พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และมีการแก้ไขมาหลายครั้งจนปัจจุบันแก้ไขฉบับที่ 7 ซึ่งจะมีการปรับเพิ่มเรื่องมาตรฐานขั้นต่ำเรื่องค่าชดเชย การลาคลอด การลากิจโดยได้รับเงิน ตามที่ สรส.ได้ออกจดหมายเปิดผนึกชี้แจงไปแล้วก่อนหน้านี้ จนผ่านกระบวนการทางกฏหมายปัจจุบันประกาศใช้แล้ว โดยมีผลหลังวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งแรงงานภาคเอกชนก็ได้รับสิทธินั้นทันที ส่วนคนงานรัฐวิสาหกิจกฎหมายคุ้มครองแรงงานฯ มีข้อยกเว้นไม่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจ แต่เนื่องจากกฎหมายคุ้มครองแรงงานเป็นกฎหมายที่กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำ ดังนั้นกฎระเบียบต่างๆ มาตรฐานขั้นต่ำทีเกี่ยวข้องจำเป็นต้องแก้ไขให้สอดคล้อง

ดังนั้นในส่วนรัฐวิสาหกิจ สรส.ได้เสนอให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไข มาตรฐานของสภาพการจ้างขั้นต่ำในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2549 ที่ออกตาม พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543 ใหม่โดยให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ ที่แก้ไขใหม่ แต่ต้องเข้าสู่กระบวนการและขั้นตอนตาม พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543 ในส่วนอนุกรรมการด้านกฎหมายในคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ครส.) มีมติเห็นชอบให้แก้ไข 

ดังนั้นตอนนี้กระทรวงแรงงานได้ขอข้อมูลจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง เช่น มีคนได้รับสิทธิประโยชน์แต่ละปีกี่คน เป็นเงินเท่าไหร่ เป็นต้นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ครส.) หาก ครส.มีมติเห็นชอบก็ต้องส่งให้ ครม.ให้ความเห็นชอบอีกครั้งก่อนมีผลบังคับใช้

ดังนั้นจึงเรียนองค์กรสมาชิกที่สังกัดในองค์กรดังมีรายชื่อ ช่วยติดตามไปยังผู้บริหารที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในองค์กรของท่านด้วย มิฉะนั้นจะไม่ทันผู้ที่เกษียณอายุในปี 2562 

โดยรายชื่อรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่ส่งข้อมูลรัฐวิสาหกิจเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ค. 2562) 1.บจก.ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด 2.บจก.พีอีเอ เอ็นคอม 3.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 4.ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า 5.การท่าเรือ 6.บจก.ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ 7.บจก.รถไฟฟ้า รฟท. 8.องค์การคลังสินค้า 9.องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 10.การทางพิเศษ 11.บจก.สหโรงแรมและการท่องเที่ยว 12.การกีฬาแห่งประเทศไทย 13.บจก.บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ 14.บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่ 15.การรถไฟแห่งประเทศไทย 16.องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และ 17.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท