อนุสรณ์ ธรรมใจ: ความคาดหวังและข้อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

เมื่อมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานผู้แทนราษฎรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประชาชนย่อมคาดหวังให้สภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเริ่มทำหน้าที่ทางด้านนิติบัญญัติเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนรวมทั้งเป็นกลไกตรวจสอบถ่วงดุลการทำงานของฝ่ายบริหารหรือรัฐบาล สภาผู้แทนเป็นเพียงองค์กรเดียวที่ยึดโยงกับอำนาจของประชาชนในขณะนี้ ฉะนั้นอย่าทำให้ประชาชนผิดหวังและอย่าให้ประชาชนเสื่อมศรัทธา องค์กรการเมืองอื่นๆ ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ล้วนไม่ยึดโยงกับประชาชนและถูกแต่งตั้งและสรรหาโดยอำนาจของ คสช. การสืบทอดอำนาจของ คสช. ผ่านกลไกและองค์กรต่างๆ ต้องได้รับการแก้ไขโดยอำนาจของสภาผู้แทนราษฎรที่มี นายชวน หลีกภัย เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภาต่อไปเพื่อหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจและขับเคลื่อนระบอบกึ่งประชาธิปไตยกึ่งอำนาจนิยม เป็น ระบอบประชาธิปไตยเต็มใบ 

ระบอบการเมืองที่ไม่ได้ยึดหลักนิติรัฐ องค์กรอิสระไม่ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาและเป็นธรรม ระบบยุติธรรมมีหลายมาตรฐานและเลือกปฏิบัติ ตลอดจนการรวมศูนย์อำนาจไว้ที่องค์กร คสช.ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาทำให้ระบบสถาบันต่างๆ ของประเทศและสถาบันประชาธิปไตยอ่อนแอลงอย่างเห็นได้ชัด สังคมไทยไม่ควรปล่อยให้สภาพดังกล่าวดำรงอยู่ต่อไป เพราะจะเป็นการสะสมความขัดแย้งที่กลไกรัฐสภาก็ยากที่จะแก้ไขได้ สิ่งที่ต้องดำเนินการร่วมกัน คือ การไม่สร้างเงื่อนไขหรือลดความเสี่ยงที่จะนำไปสู่วิกฤตการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจในอนาคต 

จึงขอเสนอให้ สภาผู้แทนราษฎร และ รัฐสภา ที่มี นายชวน หลีกภัย เป็นประธานรัฐสภา ดำเนินการดังต่อไปนี้ 

ข้อหนึ่ง ดำเนินการให้เกิดการจัดตั้งรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีอันเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนโดยสภาผู้แทนราษฎร
 
ข้อสอง เสนอให้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญและระบบเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามหลักการประชาธิปไตย

ข้อสาม ผ่านกฎหมายยกเลิกประกาศคำสั่งต่างๆ ของ คสช. ที่ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน สภาผู้แทนราษฎรต้องมีบทบาทหลักในการประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนและรณรงค์ให้มีการ “คืนความเป็นธรรม” กับประชาชนที่ถูกจับกุมคุมขังและดำเนินคดีโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมในช่วงที่ผ่านมา   
 

แสดงความคิดเห็น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์