Skip to main content
sharethis

คณะ กมธ.การทหาร สภาผู้แทนราษฎร เตรียมยื่นร่างแก้ไข พ.ร.บ. ธรรมนูญศาลทหาร เข้าสู่สภา ช่วงเปิดสมัยประชุม หวังรัฐบาลให้การสนับสนุน พร้อมแลกเปลี่ยนข้อเห็นต่างของร่างกฎหมาย


แฟ้มภาพประชาไท

เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา รายงานเมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2567 ว่านายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล และประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การทหาร สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่าขณะนี้คณะกมธ. อยู่ระหว่างการทบทวนเนื้อหาของร่างแก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ธรรมนูญศาลทหาร เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาในการแก้ไขจะไม่เป็นอุปสรรคในทางปฏิบัติโดยเมื่อวันที่ 24 เม.ย. ที่ผ่านมา ตนในฐานะประธานคณะกมธ. ได้ร่วมประชุมตุลาการศาลทหารและอัยการทหาร ณ ศาลมณฑลทหารบกที่ 46 จ.ปัตตานี ร่วมกับ นายเอกราช อุดมอำนวย ประธานคณะอนุกมธ.แก้ไขกฎหมายศาลทหาร พร้อมด้วย นายเชตวัน เตือประโคน รองประธานคณะกมธ. และ นายชยพล สท้อนดี โฆษกกมธ. เพื่อทบทวนเนื้อหาของร่างแก้ไข พ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหาร ฉบับที่คณะกมธ. ยกร่างขึ้น พบว่าในภาพรวมไม่ขัดกับร่างแก้ไขของกระทรวงกลาโหม ที่นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เสนอต่อสภากลาโหมให้มีการแก้ไข

นายวิโรจน์ กล่าวด้วยว่าเมื่อเปรียบเทียบรายละเอียดของทั้งสองร่าง จะเห็นว่าร่างแก้ไขของคณะกมธ.ทหาร มีเนื้อหาที่ครอบคลุมกว่า โดยประเด็นสำคัญ ได้แก่ การยกเลิกศาลจังหวัดทหาร ซึ่งส่วนนี้ตรงกับร่างแก้ไขของกระทรวงกลาโหม การให้ผู้เสียหาย มีอำนาจเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญาเองได้ทั้งในเวลาปกติและไม่ปกติ การมีสิทธิอุทธรณ์ ฎีกา ทั้งในเวลาปกติ และช่วงที่มีการประกาศกฎอัยการศึกในบางพื้นที่ เว้นแต่อยู่ในสถานการณ์สงคราม หรือประกาศกฎอัยการศึกทั้งประเทศ ซึ่งส่วนนี้แตกต่างจากร่างแก้ไขของกระทรวงกลาโหมที่อนุญาตให้อุทธรณ์ต่อศาลทหารสูงสุด ทั้งในกรณีเวลาปกติและไม่ปกติ ได้อีกศาลเดียวเท่านั้น การปรับแก้โครงสร้าง โดยให้ตุลาการศาลทหารอยู่ภายใต้การกำกับของคณะกรรมการตุลาการศาลทหาร แทนการอยู่ในกำกับของสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการศาลทหารมีอิสระจากอำนาจการบังคับบัญชา โดยคณะกรรมการตุลาการทหาร 17 คน จะมีผู้แทนจากศาลยุติธรรมและศาลปกครอง เข้ามาเป็นกรรมการด้วย การพิจารณาคดีที่มีลักษณะเฉพาะให้อยู่ในอำนาจศาลชำนัญพิเศษ เช่น ศาลอาญาทุจริต ศาลทรัพย์สินทางปัญญา และศาลเยาวชน เป็นต้น มีการกำหนดคุณสมบัติของตุลาการศาลทหารที่ชัดเจน และระหว่างการพิจารณาคดีที่มีโทษค่อนข้างสูง คือจำคุก 3 ปี ปรับ 60,000 บาทขึ้นไป ให้มีตุลาการพระธรรมนูญ ซึ่งเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่จบการศึกษาด้านกฎหมาย 2 คน และมีตุลาการร่วมเพียงคนเดียว จากเดิมองค์คณะศาลทหาร มีตุลาการพระธรรมนูญเพียง 1 คนและมีตุลาการร่วม 2 คน มีการปรับแก้ให้การสืบพยานลับหลังจำเลยจะกระทำมิได้ และให้ผู้ต้องหามีสิทธิการประกันตัวเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตามจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทำให้คณะกมธ.ทหาร ได้รับข้อเสนอแนะในทางปฏิบัติที่เป็นประโยชน์อย่างมาก ซึ่งคณะอนุกมธ.จะนำไปปรับปรุงเป็นร่างที่สมบูรณ์ ก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อเปิดสมัยประชุม ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลจะสนับสนุนร่างฉบับของคณะกมธ.ทหาร ส่วนรายละเอียดที่มีความเห็นต่าง เชื่อว่าจะสามารถแลกเปลี่ยนแก้ไขได้

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net