Skip to main content
sharethis


ที่มาภาพ: สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) แจ้งข่าวว่าเมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2562 เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สํานักนายกรัฐมนตรี สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) นำโดยนายภิญโญ เรือนเพ็ชร รองประธานฯ ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) นำโดย นายพงศ์ฐิติ พงศ์ศิลามณี รองเลขาธิการ สรส. เข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านนายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรียกร้องให้รัฐบาลเปิดเผยข้อมูลในสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา)

เนื่องจากโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินเป็นโครงการขนาดใหญ่ มีมูลค่าโครงการสูงถึง 224,544 ล้านบาท และรัฐร่วมลงทุนถึง 140,000 ล้านบาท จึงสมควรที่จะเปิดเผยให้สาธารณชนได้รับรู้ร่วมกันตรวจสอบเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับรัฐ และเกิดผลกระทบต่อการรถไฟฯในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการเหมือนกับความเสียหายจากโครงการโฮปเวลล์ โดยในขณะนี้มีปัญหาเรื่องการส่งมอบที่ดิน รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะเหมือนโครงการโฮปเวลล์ในอดีต จึงขอให้รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดเผยสาระสำคัญในร่างสัญญา เพื่อร่วมกันปกป้องรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ ประชาชน

อนึ่ง สร.รฟท.มีหน้าที่ในการดำเนินการและให้ความร่วมมือเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและรักษาผลประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา 40 (4) แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net