Skip to main content
sharethis

พรรคอนาคตใหม่ รับหนังสือ ปชช.ภาคตะวันออก - ร้องหยุดผังเมืองรวม อีอีซี ส.ส.พรรคพร้อมนำปัญหาอภิปรายในสภาฯ ปธ.สภาอุตฯ แนะ รบ.ควรเร่งผลักดันการลงทุนของภาคเอกชนในอีอีซี

24 ก.ค.2562 ทีมสื่อพรรคอนาคตใหม่ รายงานว่าที่อาคารรัฐสภาชั่วคราว บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) พรรคอนาคตใหม่ นำโดย ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และผู้อำนวยการฝ่ายนโยบาย เบญจา แสงจันทร์ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พร้อมด้วย ส.ส.ในพื้นที่ภาคตะวันออกของพรรคอนาคตใหม่ รับหนังสือร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการจัดทำผังเมืองรวม เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ซึ่งภาคประชาชนเห็นว่าเป็นกระบวนการจัดทำที่ขาดการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ โดยเดินทางมายื่นหนังสือและเรียกร้องให้ สำนักงานพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ยุติการพิจารณาให้ความเห็นชอบผังเมืองรวม อีอีซี และดำเนินการจัดทำใหม่ตั้งแต่ต้นโดยให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนเข้าร่วมอย่างมีความหมาย 

จากนั้น ศิริกัญญา พร้อมด้วย ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ออกมาพบปะกับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเกือบ 100 คน ที่รออยู่บริเวณด้านนอกบริเวณบริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน โดย ศิริกัญญา กล่าวว่า ในฐานะของ ส.ส. พรรคอนาคตใหม่ยืนยันว่าจะนำเรื่องราวความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน นำปัญหาของพี่น้องประชาชนที่ได้รับกระทบจากโครงการอีอีซี ไปแก้ไขให้สุดความสามารถ ซึ่งวันนี้ จะมีการพิจารณาญัตติด่วนที่เกี่ยวกับเรื่องอีอีซี ส.ส.พรรคอนาคตใหม่จะได้นำข้อมูลที่พ่อแม่พี่น้องมอบให้มา นำสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องผังเมืองรวมนี้ไปพูดถึง เป็นการทำงานในสภา ขณะเดียวกัน พรรคอนาคตใหม่เรามีโครงการที่มีชื่อว่า ระเบียงชีวิตภาคตะวันออก หรือ อีแอลซี ซึ่งเป็นเวทีคู่ขนานคอยตรวจสอบการทำงานโครงการอีอีซีของภาครัฐ ก็จะเป็นอีกเวทีหนึ่งให้ผู้ได้รับผลกระทบได้สะท้อนปัญหา ทั้งหมดนี้ เป็นการแสดงพลังของประชาชนทุกคนว่า เราจะไม่ยินยอมให้รัฐบาลหรือผู้มีอำนาจมาทำอะไรก็ได้โดยที่ไม่เห็นหัวเราอีกต่อไป

รัฐบาลลุย 'อีอีซี'

ขณะที่กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ รายงานด้วยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีกำหนดแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อรัฐสภาในวันที่ 25 ก.ค.2562 ซึ่งได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลชุดนี้ คือ การมุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ 21 ผ่านนโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 ด้าน โดยมีหลายนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)

สำหรับนโยบายเร่งด่วน 12 ด้าน ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอีอีซี คือ นโยบายข้อ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต โดยต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายและวางรากฐานการพัฒนาภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว รวมถึงการลงทุนของภาคเอกชนในอีอีซี เมืองอัจฉริยะ และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย และการวางรากฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายในระบบ 5 จี ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะเอสเอ็มอีและชุมชน และการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ในการให้บริการสาธารณสุขและการศึกษาทางไกล การสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะทั้งเอสเอ็มอี เกษตรกรและผู้ประกอบการยุคใหม่ พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) เพื่อเป็นฐานในการขับเคลื่อนประเทศด้วยปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต

ในขณะที่นโยบายหลัก 12 ด้าน ที่เกี่ยวข้องกับอีอีซี คือ นโยบายข้อ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย โดยครอบคลุมพัฒนาภาคอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว หรือ Bio-Circular-Green Economy โดยนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาต่อยอด และสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ และวัฒนธรรมในการผลิตสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและบริการของท้องถิ่น

ปธ.สภาอุตฯ แนะ รบ.ควรเร่งผลักดันการลงทุนของภาคเอกชนในอีอีซี

สุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ภาคเอกชนต้องการให้รัฐบาลผลักดันนโยบายที่จะแถลงต่อรัฐสภาให้เป็นผลตามที่วางไว้ โดยเฉพาะนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมาย และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับอีอีซี ซึ่งรัฐบาลควรเร่งผลักดันการลงทุนของภาคเอกชนในอีอีซี รวมทั้งควรจะเร่งผลักดันโครงการลงทุนขนาดใหญ่ในเขตอีอีซีทั้ง 5 โครงการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพราะจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งนักลงทุนไทยและต่างชาติในการเข้ามาลงทุนอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในไทย ยกระดับฐานการผลิตของไทยในระยะยาว

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net