Skip to main content
sharethis

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ระบุ 7 วันอันตรายปีใหม่ 2563 วันที่ 2 (28 ธ.ค. 2562) เกิดอุบัติเหตุ 510 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 66 ราย ผู้บาดเจ็บ 527 คน สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง 2 วันของการรณรงค์ (27-28 ธ.ค. 2562) เกิดอุบัติเหตุรวม 974 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 109 ราย ผู้บาดเจ็บ รวม 993 คน


ที่มาภาพประกอบ: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

29 ธ.ค. 2562 เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ รายงานว่าศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 28 ธ.ค. 2562 เกิดอุบัติเหตุ 510 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 66 ราย ผู้บาดเจ็บ 527 คน สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง 2 วันของการรณรงค์ (27 - 28 ธ.ค. 2562) เกิดอุบัติเหตุรวม 974 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 109 ราย ผู้บาดเจ็บ รวม 993 คน

ประสานจังหวัดเน้นการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะอำเภอเสี่ยงอุบัติเหตุระดับสีแดงและสีส้ม เพิ่มความถี่ในการเรียกตรวจเส้นทางตรงที่มีระยะทางยาวป้องกันอุบัติเหตุง่วงหลับใน ส่วนถนนสายรอง ถนนใน อบต.และหมู่บ้าน ให้เข้มงวดผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ขับรถเร็ว ดื่มแล้วขับ และสวมหมวกนิรภัย พร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการรถเช่าห้ามผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถเช่ารถโดยเด็ดขาด เพื่อให้เทศกาลปีใหม่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและความปลอดภัย

7 วันอันตรายปีใหม่ 2563 วันแรก อุบัติเหตุ 464 ครั้ง เสียชีวิต 43 ราย บาดเจ็บ 466 ราย

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 เปิดเผยว่าศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 28 ธ.ค. 2562 ซึ่งเป็นวันที่สองของการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เกิดอุบัติเหตุ 510 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 66 ราย ผู้บาดเจ็บ 527 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 35.49 ขับรถเร็ว ร้อยละ 30.00 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 74.57 ส่วนใหญ่เกิดบนเส้นทางตรง 65.10 ถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 43.53 ถนนใน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 30.98

ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 16.01 – 20.00 น. ร้อยละ 26.47 ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดอยู่ในช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป ร้อยละ 26.98 ทั้งนี้ ได้จัดตั้งจุดตรวจหลัก 2,023 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 64,388 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 877,714 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 194,549 ราย มีความผิดฐานไม่สวมหมวกนิรภัย 53,072 ราย ไม่มีใบขับขี่ 48,249 ราย โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ลำปาง (21 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ นครสวรรค์ (5 ราย) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ ลำปาง (26 คน) สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง 2 วันของการรณรงค์ (27 - 28 ธ.ค. 2562) เกิดอุบัติเหตุรวม 974 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 109 ราย ผู้บาดเจ็บ รวม 993 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 28 จังหวัด จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี (33 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงราย นครสวรรค์ (จังหวัดละ 6 ราย) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี (37 คน)

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เปิดเผยว่าศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ได้เน้นย้ำให้จังหวัดปรับกลยุทธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่ โดยเฉพาะอำเภอที่มีความระดับความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุสีแดงและสีส้ม ให้ฝ่ายปกครอง ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจิตอาสา เข้มงวดการป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุทุกด้าน ท้ายนี้ขอฝากให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด มีน้ำใจต่อผู้ร่วมใช้เส้นทาง เพื่อให้เทศกาลปีใหม่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและความปลอดภัย

ยอดสะสมสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมประพฤติระหว่างวันที่ 27-28 ธ.ค. 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 707 คดี 

สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น รายงานว่าด้วยนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา หรือท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 กรมคุมประพฤติ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการคุมเข้ม สำหรับผู้กระทำผิดเมาแล้วขับ ซึ่งสถิติคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติ วานนี้ (28 ธ.ค. 2562) เพิ่มเติมเพียงจำนวน 8 คดี เป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 5 คดี และคดีขับเสพ จำนวน 3 คดี จึงทำให้มียอดสะสมสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมประพฤติระหว่างวันที่ 27-28 ธ.ค. 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 707 คดี จำแนกเป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 572 คดี คดีขับเสพ จำนวน 124 คดี คดีขับซิ่ง/ แข่งรถ จำนวน 1 คดี และ คดีขับรถประมาท จำนวน 10 คดี

ในเบื้องต้น กรมคุมประพฤติ ได้มีการตรวจสอบประวัติการกระทำผิดในฐานความผิดขับรถขณะเมาสุราแล้ว จำนวน 307 คดี พบมีผู้กระทำผิดซ้ำ จำนวน 11 คดี ซึ่งกรมคุมประพฤติ ได้กำหนดมาตรการแก้ไขฟื้นฟูเฉพาะในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อเนื่อง 3 วัน ร่วมกับการทำงานบริการสังคม เช่น การดูแลเหยื่ออุบัติเหตุและผู้ป่วย การเยี่ยมชมห้องดับจิต การช่วยเหลืองานในโรงพยาบาล เป็นต้น และการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของการดื่มสุราและการลด ละ เลิกการดื่มสุรา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความตระหนักถึงผลกระทบของการขับรถในขณะเมาสุรา

ด้าน นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่าวานนี้ (28 ธ.ค.) ยังคงมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก กรมคุมประพฤติ โดยสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ นำผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริเวณจุดบริการประชาชน และด่านตรวจค้น จำนวน 109 จุด เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ลดอุบัติเหตุทางถนน และทำงานบริการสังคม โดยทำความสะอาดห้องน้ำภายในบริเวณจุดบริการประชาชน พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกให้ผู้ถูกคุมความประพฤติมีความรับผิดชอบต่อผู้อื่นและสังคม

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net