อภิปรายนอกสภา 'ธนาธร' แจกไฟล์โชว์เหลื่อมล้ำจัดสรรงบฯ ส่วนกลางกับท้องถิ่น ผ่านร่าง พ.ร.บ.งบฯ

'ธนาธร' อภิปรายนอกสภา แจกไฟล์แสดงความเหลื่อมล้ำการจัดสรรงบฯ ระหว่าง ส่วนกลางกับท้องถิ่น ผ่านร่าง พ.ร.บ.งบฯ 63 ย้ำการปฏิรูประบบราชการแก้ปัญหาลดความเหลื่อมล้ำระหว่างเมืองกับชนบท ต้งยุติระบบรัฐราชการรวมศูนย์ที่ส่วนกลาง กระจายอำนาจคืนสู่ท้องถิ่น

10 ม.ค.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 9 ม.ค.ที่ผ่านมา ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ โพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ในหัวข้อ "การแบ่งภาษีประชาชนระหว่างส่วนกลาง vs ท้องถิ่น: ขอมอบข้อมูลการจัดสรรงบประมาณระหว่างรัฐส่วนกลางกับท้องถิ่นให้ผู้ที่สนใจ" เป็นการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการแบ่งภาษีระหว่างส่วนกลางและท้องถิ่น 

ธนาธรระบุว่า ข้อมูลเหล่านี้ เป็นผลมาจากที่ ตนและเพื่อนกรรมาธิการและอนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณจากพรรคอนาคตใหม่ทุกคน ได้ทำงานตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหาร เพื่อให้ภาษีของประชาชนถูกนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ไฟล์ที่พวกเรารวบรวมนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของการทำงานเช่นนั้น

โดยมีรายละเอียดที่ ธนาธร โพสต์ ดังนี้

ผมแนบข้อมูลเกี่ยวกับการแบ่งภาษีระหว่างส่วนกลางและท้องถิ่นตามไฟล์ข้างล่างเพื่อให้ผู้สนใจใช้การศึกษาต่อในรูปแบบไฟล์ excel

ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ (8-10 มกราคม 2563) จะเป็นการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ในสภาผู้แทนราษฏร ผมได้ทำงานในฐานะกรรมธิการวิสามัญเพื่อพิจาราณางบประมาณรายจ่ายในช่วงเวลาหนึ่ง ได้ทำข้อมูลในเรื่องที่ผมสนใจและเป็นหนึ่งในเรื่องที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ นั่นคือความสัมพันธ์ระหว่างรัฐส่วนกลางกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การปฏิรูประบบราชการที่สำคัญที่สุด และจะเป็นการชี้เป็นชี้ตายว่าประเทศไทยจะสามารถแก้ปัญหาลดความเหลื่อมล้ำระหว่างเมืองกับชนบทได้หรือไม่ ก็คือการยุติระบบรัฐราชการรวมศูนย์ที่ส่วนกลาง กระจายอำนาจคืนสู่ท้องถิ่น

เนื่องจากการทำงานในฐานะกรรมาธิการผมได้เข้าถึงข้อมูลหลายตัวที่ผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองท้องถิ่น, นักวิชาการ, นักรัฐศาสตร์, นักเศรษฐศาสตร์, นักนโยบายสาธารณะ และผู้สนใจเรื่องกระจายอำนาจทั่วไป ผมได้แนบไฟล์เพื่อให้ทุกท่านนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป โดยมี 3 ไฟล์ ดังนี้

ไฟล์แรก ชื่อ “สรุปงบจังหวัดและอบจ.” ในไฟล์นี้ประกอบด้วยข้อมูลงบประมาณทุกจังหวัดจากฐานข้อมูลหลายส่วนในทุกงบประมาณ คือ (1) งบพัฒนาจังหวัด, (2) งบพัฒนากลุ่มจังหวัด, (3) งบอุดหนุนทั่วไป, (4) รายได้ที่ท้องถิ่นเก็บได้เอง และ (5) รายได้ที่รัฐเก็บและแบ่งให้ ตามตัวอย่างภาพที่ 1 และภาพที่ 2 https://drive.google.com/file/d/1R-BSwNrlNbbxE1m5I1OqUSJeZ7-ixeOG/view?fbclid=IwAR1Lzvx5GdF_Ltgict0RvcdxGEKEK5ZJh6tg2P8sKMEDfHI9Vo-ezLaOW5I

ผมได้เขียนเกี่ยวกับการอ่านข้อมูลในไฟล์ไว้แล้ว ท่านสามารถติดตามได้ที่ https://www.facebook.com/382592748811072/posts/730499550687055/

ไฟล์ที่สอง ชื่อ “บัญชีจัดสรรเงินอุดหนุน 57-62” ในไฟล์นี้เป็นข้อมูลเชิงสถิติการจัดสรรเงินอุดหนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับทั่วประเทศ ตั้งแต่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด, ส่วนตำบล, เทศบาลเมือง, เทศบาลตำบล ฯลฯ ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2557 ถึง 2562 https://drive.google.com/file/d/1zPIy3LLkhEP-5Lp9ZThF3zyJ5S1pKiMQ/view?fbclid=IwAR04Mcpb3EyBV33OdpaURmpGvx80wGHJ-a2OFMa1u_Q6JsFuSOgWFN7ffBM

และไฟล์ที่สาม ชื่อ “คำนวณการจัดสรรงบจังหวัด” ในไฟล์นี้เป็นตารางการคำนวนการแบ่งงบจังหวัดทุกจังหวัดด้วยการถัวเฉลี่ย (weighted average) ตามตัวแปรต่างๆ เช่น จำนวนประขากร, ผลผลิตมวลรวม, รายได้ครัวเรือน และสัดส่วนคนจนในจังหวัดนั้นๆ https://drive.google.com/file/d/12PzW0Vd8fdjm3c_cmQkqxxkkFfglWqKd/view?fbclid=IwAR2YmFue6GjImOjKhzBLnuh5my3OvUJd-YiVGyVg4UK4zh_n6rEYol0Na1I

ไฟล์ที่สองและสามนี้ ผมขอขอบคุณคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ ที่ได้ส่งข้อมูลให้ตามที่ผมในฐานะกรรมาธิการได้ขอไปด้วยการทำงานอย่างเป็นมิตรและรวดเร็วในการชี้แจงข้อสงสัย

(เมื่อเทียบกับงบกระทรวงกลาโหมที่ผมขอไปทั้งหมด เช่นเรื่องเงินนอกงบประมาณจากสนามม้าและสนามมวย, งบจากการดำเนินงานของสถานีโทรทัศน์ช่อง 5 เป็นต้น รวมทั้งหมด 15 ข้อ และเอกสาร 13 ชิ้น ซึ่งขอมา 41 วัน แล้ว จนถึงวันนี้ยังไม่ได้รับคำตอบ)

ผมขอขอบคุณ คุณ เอกการ ซื่อทรงธรรม - Ekkarn Suesongtham อนุกรรมาธิการพิจารณางบท้องถิ่น คุณ ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ - Natthaphong Ruengpanyawut กรรมธิการพิจารณางบ ซึ่งทั้งคู่เป็น ส.ส. และเพื่อนร่วมงานของผมจากพรรคอนาคตใหม่ที่มีส่วนช่วยทำข้อมูลที่ผมแนบมาให้ทุกท่านดู

ผมและเพื่อนกรรมาธิการและอนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณจากพรรคอนาคตใหม่ทุกคนตั้งใจทำงานอย่างมุ่งมั่นเต็มความสามารถเพื่อตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหาร เพื่อให้ภาษีของประชาชนถูกนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ไฟล์ที่พวกเรารวบรวมนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของการทำงานเช่นนั้น ขอให้ทุกท่านช่วยติดตามและให้กำลังใจพวกเราในการทำงานอภิปรายงบประมาณรายจ่ายปี 2563 ในวาระที่ 2 และ 3 ในช่วงสามวันนี้ด้วย

และในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม เวลา 10.00 - 12.30 น. ผมและกรรมธิการงบจากพรรคอนาคตใหม่ จะนำประสบการณ์ที่เราเก็บเกี่ยวได้จากการทำงานมาวิเคราะห์ และนำเสนอในงาน “อนาคตงบประมาณไทย อนาคตใหม่ประชาชน : ประสบการณ์และข้อเสนอ การจัดการงบประมาณประเทศฉบับอนาคตใหม่” โดยงานจะจัดขึ้น ณ ห้องวิวัฒนไชย สำนักงานใหญ่พรรคอนาคตใหม่ ชั้น 8 อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ ถ.เพชบุรีตัดใหม่ หากท่านสนใจในปัญหาการทำนโยบายและการใช้ภาษีของประชาชนอย่างเป็นระบบ เราเชิญทุกท่านร่วมฟังประสบการณ์ และข้อเสนอไปข้างหน้าของผมและพวกเราได้ทั้งที่จัดงานและผ่านการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กแฟนเพจพรรคอนาคตใหม่

ผู้สนใจเข้าร่วมเวทีวิชาการ กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าที่ https://act.futureforwardparty.org/event.php?id=253&fbclid=IwAR3zk4z0xLug2VD8HuH_xW9Jp0CmkeCXRjAhiNLS0C1wKnmWlyS3gybYx5M#fn-event-join-wrap

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท