Skip to main content
sharethis

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ กระทรวงสาธารณสุขให้ 'เกาหลี-จีน-มาเก๊า-ฮ่องกง' เป็น 'เขตติดโรคติดต่ออันตราย' แต่ไม่มี 'ฝรั่งเศส-เยอรมนี' หลังจากมีแถลงข่าวในวันที่ 2 มี.ค.ที่ผ่านมา

 

6 มี.ค.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (5 มี.ค.63) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease2019 (COVID-19) พ.ศ. 2563 ลงนามโดย อนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

ระบุว่า 

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) ได้แพร่อย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ประกอบกับเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 องค์การอนามัยโลก ได้ประกาศให้การระบาดของโรคดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public health emergency of international concern (PHEIC)) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติจึงได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19) เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. 2558

อย่างไรก็ดี ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการติดต่อของโรค ดังกล่าวที่มากับผู้เดินทางจากนอกราชอาณาจักร ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรค ที่อาจจะเข้ามาภายในราชอาณาจักร และเพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคดังกล่าวเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการด้านวิชาการ จึงเห็นสมควรประกาศกำหนดให้ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ซึ่งหากสภาวการณ์ของโรคดังกล่าวสงบลงหรือมีเหตุอันสมควร จะได้มีการประกาศยกเลิกเขตติดโรคติดต่ออันตรายต่อไป

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ ด้านวิชาการ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักร ที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) พ.ศ.2563 ”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ท้องที่นอกราชอาณาจักรดังต่อไปนี้ เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) (1) สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea ) (2) สาธารณรัฐประชาชนจีน (People’s Republic of China) รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเก๊า (Macao) และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (Hong Kong)(3) สาธารณรัฐอิตาลี (Italian Republic ) (4) สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน (Islamic Republic of Iran )

ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2563

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประกาศดังกล่าวเป็นไปตามที่ก่อนหน้านี้มีการประกาศให้โรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย จึงสามารถดำเนินการตามาตรการพรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ซึ่งในมาตรา 40(3) กำหนดว่า เมื่อรัฐมนตรีประกาศให้ท้องที่หรือเมืองท่าใดนอกราชอาณาจักรเป็นเขตติดโรค ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ มีอำนาจดำเนินการเอง หรือออกคำสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะที่เข้ามาในราชอาณาจักรจากท้องที่หรือเมืองท่านั้น ดำเนินการให้ผู้เดินทางซึ่งมากับพาหนะนั้นรับการตรวจในทางการแพทย์ และอาจให้แยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต หรือรับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ณ สถานที่และระยะเวลาที่กำหนด ผู้ที่ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 2 ม.ค.ที่ผ่านมา สื่อหลายสำนักรายงานตรงกันว่า นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) แถลงข่าว กรมควบคุมโรคมีการเพิ่มประเทศที่แนะนำให้คนไทยหลีกเลี่ยงการเดินทางไปเพิ่มอีก 2 ประเทศ คือ ฝรั่งเศสและเยอรมนี รวมเป็น 8 ประเทศ

แม้แต่ทวิตเตอร์ของ กองทัพบก ก็ประกาศไม่อนุญาตให้ กำลังพลเดินทางหรือแวะผ่าน 11 ประเทศเสี่ยง COVID-19 ซึ่ง 2 ใน 11 ประเทศคือ ฝรั่งเศสและเยอรมนี

เช่นเดียวกัน สื่อหลายสำนัก (เนชั่น กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ ) รายงานตรงกันว่า วันที่ 3 มี.ค.ที่ผ่านมา อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)โพสต์ข้อความลงนามประกาศ 9 ประเทศเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย แต่ต่อมา อนุทิน ได้มีการลบโพสต์และปิดเฟซบุ๊กเพจออกไปนั้น สร้างความงุนงงสงสัยต่อสาธารณชนเป็นอย่างยิ่ง

จากนั้น สำนักสารนิเทศ ซึ่งดูแลงานด้านประชาสัมพันธ์ สธ. ได้แจ้งข้อมูลต่อสื่อมวลชน ว่า เกี่ยวกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2563 เนื่องจากมีการแก้ไขข้อมูลใหม่ จึงต้องรอประกาศใหม่ โดยประกาศก่อนหน้านี้ยังไม่มีผลใดๆ

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net