อุทธรณ์ยืนให้ ทบ.จ่ายค่าสินไหม กรณี ร.ต.สนาน ตายระหว่างฝึกหลักสูตรทหารมหาดเล็กฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ให้กองทัพบกชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อมารดาและภรรยา กรณี ร.ต.สนาน ทองดีนอก เสียชีวิตในระหว่างฝึกเกิดจากการประมาทเลินเล่อในขณะปฏิบัติหน้าที่ของครูฝึก 'ผสานวัฒนธรรม' หวังเป็นบรรทัดฐานปรับปรุงระบบฝึกทหารให้มีมาตรฐาน-ปลอดภัย

      ภาพขวา : ร.ต.สนาน ทองดีนอก, ภาพซ้าย : สระว่ายน้ำที่ฝึก

22 พ.ค.2563 มูลนิธิผสานวัฒนธรรมแจ้งความคืบหน้าคดีญาติ ร.ต.สนาน ทองดีนอก ฟ้องกองทัพบก เรียกค่าเสียหายตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 จากกรณี ร.ต.สนาน เสียชีวิตในระหว่างฝึก โดยเมื่อวันที่ 21 พ.ค.ที่ผ่านมา ศาลแพ่งอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ซึ่งพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น

โดยคำวินิจฉัยศาลเห็นว่า ในฐานะหัวหน้าครูฝึก หากมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของทหารผู้รับการฝึกอบรมน่าจะใช้ดุลพินิจยุติการฝึกได้ แต่กลับไม่ทำ  ซึ่ง ร.ต.สนาน เป็นทหารใต้บังคับบัญชาเข้ารับการฝึกย่อมต้องอยู่ในระเบียบวินัยต้องเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นครูฝึกในขณะนั้น การที่ ร.ต.สนาน ผู้ตายยังคงฝืนว่ายน้ำต่อไปทั้งที่กำลังหมดแรง จึงเป็นเรื่องปกติ ดังนั้นหัวหน้าครูฝึกในฐานะครูฝึกจะนำมาอ้างได้ว่าเหตุเกิดขึ้นเพราะ ร.ต.สนาน พยายามว่ายน้ำไปเองโดยไม่ขอยุติการว่ายน้ำไม่ได้ เมื่อหัวหน้าครูฝึกเห็นว่าผู้ตายอยู่ในสภาพที่อ่อนแรงและแสดงอาการว่าไม่สามารถว่ายน้ำได้ครบรอบได้ตามที่กำหนดและยังคงทำการกระตุ้นทำนองบังคับให้ผู้ตายว่ายน้ำต่อไปให้ครบรอบที่กำหนดไว้โดยไม่ปรึกษาหน่วยแพทย์ที่มีอยู่หรือใช้ดุลพินิจยุติการทดสอบว่ายน้ำของผู้ตายไว้ก่อน จนเป็นเหตุให้ ร.ต.สนาน ว่ายน้ำต่อไปและจมน้ำตาย เป็นการกระทำการละเมิด

กองทัพบกในฐานะผู้บังคับบัญชาของหัวหน้าครูฝึกซึ่งเป็นจำเลยในคดีต้องรับผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มาตรา 5 วรรคหนึ่ง ในส่วนของการกำหนดให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนศาลอุทธรณ์เห็นว่า การที่ศาลชั้นต้นกำหนดค่าเสียหาย ค่าปลงศพ ค่าขาดไร้อุปการะ ค่าขาดแรงงาน แก่มารดาและภรรยาทั้งสองนั้น เหมาะสมแล้ว จึงพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น

หวังเป็นบรรทัดฐานปรับปรุงระบบฝึกทหารให้มีมาตรฐาน-ปลอดภัย

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีนี้ว่า เป็นคดีสำคัญที่ได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก และสามารถเป็นบรรทัดฐานเพื่อให้กองทัพบกตระหนักและปรับปรุงแก้ไขระบบการฝึกทหารให้มีมาตรฐาน ในการดูแลความปลอดภัยแก่ทหารผู้เข้ารับการฝึกด้วย โดยกองทัพต้องกำกับดูแลทหารทุกระดับไม่ให้ใช้ความรุนแรงดังเช่น กรณี ร.ต.สนานต่อไปในอนาคต

พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผู้อำนาวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม กล่าวว่าสำหรับกรณีนี้ กองทัพบกควรตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนและดำเนินการทางวินัยต่อนายทหารที่กระทำผิด แล้วเปิดเผยผลการดำเนินการต่อญาติของ ร.ต.สนาน ทองดีนอกและประชาชนด้วย การที่กองทัพบกจะต้องจ่ายค่าชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ญาติภายหลังคดีสิ้นสุดนั้นเป็นสิ่งที่ต้องทำตามคำพิพากษาศาล รวมทั้งต้องดำเนินการไล่เบี้ยทั้งค่าเสียหายเพื่อไม่ให้การชดใช้ในการกระทำผิดนั้นสิ้นเปลืองงบประมาณของรัฐ  และทำให้เกิดมาตรการการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเช่นนี้อีก

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีนี้ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ระบุว่า หวาน ทองดีนอก (มารดา) โจทก์ที่ 1 ธัญญารัตน์ วรรณสถิตย์  (ภรรยา)  โจทก์ที่ 2 ฟ้อง กองทัพบก จำเลย ต่อศาลแพ่ง กรุงเทพมหานคร เรียกค่าเสียหายตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 คดีหมายเลขดำที่ พ.2580/2559 จากเหตุการณ์ ร.ต.สนาน ทองดีนอก เสียชีวิตในระหว่างฝึก หลักสูตรทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์  (UKBT)  รุ่นที่  11 เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2558 โดยหลักสูตรดังกล่าวได้จัดให้มีการทดสอบความสามารถโดยการว่ายน้ำ ร.อ. หัวหน้าครูฝึกมีหน้าที่กำกับดูแลการฝึก ถูกกล่าวหาว่า ได้บังคับให้ ร.ต.สนาน ว่ายน้ำไป-กลับ ภายในสระว่ายน้ำโดยไม่มีการหยุดพักหลายสิบรอบ ซึ่งเกินกำลังที่ร่างกายจะรับได้เป็นเหตุให้ ร.ต.สนานจมลงไปก้นสระเป็นเวลานานโดยที่ครูฝึกซึ่งมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้เข้ารับการฝึกกลับปล่อยปละละเลยไม่เข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

เมื่อวันที่ 14 มี.ค.2562 ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาเป็นคดีหมายเลขแดงที่ พ.1223/2562 พิพากษาว่า ร.อ.หัวหน้าชุดครูฝึกว่ายน้ำ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดของกองทัพบกได้กระทำการโดยประมาทเลินเล่อ อันเป็นการกระทำละเมิดในขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นครูฝึกว่ายน้ำ เป็นเหตุให้ ร.ต.สนาน เสียชีวิต  ศาลชั้นต้นให้กองทัพบกชดใช้ค่าสินไหมทดแทน อันได้แก่ ค่าปลงศพและค่าขาดไร้อุปการะค่าขาดแรงงานให้แก่มารดาและภรรยาทั้งสอง  กองทัพบกที่ตกเป็นจำเลยและมารดาและภรรยาได้อุทธรณ์คำสั่งใช้เวลาเกือบหนึ่งปีเต็ม

        

         

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

แสดงความคิดเห็น

ข่าวรอบวัน

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์