Skip to main content
sharethis

7 ส.ค. 2563 คณะประชาชนปลดแอกเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ย้ำคือประชาชนที่ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงสู่สังคมประชาธิปไตย และยังคงข้อเรียกร้องให้หยุดคุกคามประชาชน ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ และยุบสภา โดยไม่มีการรัฐประหารหรือตั้งรัฐบาลแห่งชาติ พร้อมนัดพบวันที่ 16 ส.ค. 2563

สื่อมวลชนรายงานว่า เวลา 10.00 น. คณะประชาชนปลดแอก (Free People) นำโดยทัตเทพ เรืองประไพกิจเสรี หรือ ฟอร์ด ประธานกลุ่มเยาวชนปลดแอก (Free YOUTH) จุฑาทิพย์ ศิริขันธ์ ประธานสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) ในฐานะโฆษกของคณะประชาชนปลดแอก และประชาชน ทยอยเดินทางมา บริเวณซอยดำเนินกลางเพื่อจัดกิจกรรมแถลงเปิดตัว “คณะประชาชนปลดแอก” (Free People) อย่างเป็นทางการ

ในการแถลงข่าว คณะประชาชนปลดแอกซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของประชาชน เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลง เดินหน้าขับเคลื่อนสู่สังคมการเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง และไม่สามารถทนอยู่กับรัฐบาลนี้ได้อีกต่อไป อ่านแถลงการณ์ยืนยันข้อเรียกร้อง 3 ข้อ คือ 1.หยุดคุกคามประชาชน 2.ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ และ 3.ยุบสภา แต่จะต้องไม่ได้มาจากการรัฐประหารเกิดอีก หรือการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติ

วอยซ์ออนไลน์ รายงานด้วยว่า แกนนำตอบคำถามสื่อมวลชนว่า ทางกลุ่มจัดตั้งขึ้นมาใหม่ไม่ได้อัพเกรดจากเยาวชนปลดแอก ซึ่งเป็นการแยกกันดำเนินการคนละส่วน แล้วไม่กังวลที่จะจัดชุมนุมภายใต้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ) รวมถึงเนื้อหาการปราศรัยของอานนท์ นำภา แกนนำกลุ่มเยาวชนโต้กลับ ที่พยายามขยับเพดานในการพูดถึงสถาบันเบื้องสูงในที่สาธารณะ เพราะทางกลุ่มเชื่อว่าเป็นการพูดตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย โดยเห็นว่า การพูดประเด็นนี้จะไม่ทำให้คนหวาดกลัวหรือมาชุมนุมน้อยลง แต่เชื่อว่าจะทำให้คนตาสว่างมากขึ้น และจะทำให้คนเข้ามาร่วมชุมนุมมากขึ้นกว่าที่ผ่านมาด้วย

ด้านไทยรัฐออนไลน์ รายงานว่า คณะประชาชนปลดแอกนัดพบกันอีกครั้งในวันที่ 16 ส.ค. 2563 เวลา 15.00-21.00 น. พร้อมยืนยันว่าความรุนแรงไม่เคยเกิดขึ้นจากประชาชนที่มาชุมนุมอย่างสันติ

ส่วนมติชนออนไลน์ รายงานว่า ทัตเทพอ่านแถลงการณ์ เรื่อง การเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิเสรีภาพและประโยชน์ทั้งหลายของประชาชน ชาวไทยทุกคน ดังนี้

"เราคือผู้ออกมาเรียกร้องให้ได้มาซึ่งสิทธิเสรีภาพที่ประชาชนชาวไทยทุกคนพึงมี ปละพึงได้รับการรับรอง คุ้มครองตามกฎหมาย

เราออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลชุดปัจจุบันในฐานะผู้ถือครองอำนาจบริหารของรัฐ รับฟังเสียงพากษ์วิจารณ์ และความคิดเห็นของประชาชนชาวไทยทุกคน อย่างจริงจัง และจริงใจ

เราคือผู้ออกมาแสดงจุดยืนทางความคิด การกระทำ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความเท่าเทียมของคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของชนชาวไทยทุกคน 

เราคือผู้เบื่อหน่ายละครปาหี่ทางการเมืองที่มุ่งหวังการจัดสรรผลประโยชน์เพื่อกลุ่มบุคคลบางกลุ่ม โดยมิได้คำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะของประชาชนเป็นที่ตั้ง 

เราคือผู้ตั้งคำถามต่อกระบวนการยุติธรรมของรัฐ ที่ปราศจากความยุติธรรมตามหลักการทางกฎหมาย และเต็มไปด้วยพยายามใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างการลอยนวล พ้นผิด 

เราคือประชาชนที่ต้องการการเปลี่ยนแปลง เราคือผู้ที่ยึดมั่นศรัทธาในอุดมการณ์ประชาธิปไตย เราคือคณะประชาชนปลดแอก 

คณะประชาชนปลดแอกเชื่อว่า มนุษย์ทุกคนมีคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน มีสิทธิและเสรีภาพที่จะกระทำการใดก็ได้ ตราบที่ไม่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น เราจึงไม่อาจ และไม่มีวันยอมรับหลักการและกระบวนการที่ทำลาย หรือบิดเบือนหลักการทางประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเป็น การเข้ามาใช้อำนาจอธิปไตย โดยวิถีเผด็จการอํานาจนิยม การชุบตัวของเผด็จการผ่านการจัดฉากเลือกตั้ง บนพื้นฐานของกฎเกณฑ์ที่ไม่เป็นธรรม การลดทอนคุณค่าของการต่อสู้เพื่อหลักการประชาธิปไตยผ่านการสร้างความเกลียดชัง การคุกคามผู้มีความเห็นต่างทางการเมือง

การเอื้อประโยชน์ต่อบกลุ่มคนบางกลุ่ม อันแสดงถึงความไม่เท่าเทียม การพยายามตั้งรัฐบาลแห่งชาติที่ไม่ได้สะท้อนมาจากเจตจำนงของประชาชนอย่างแท้จริง และกรณีอื่นๆ อีกมากที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมาโดยตลอด

เราชื่อว่ารัฐที่ดีคือรัฐที่สามารถรับรองและคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ คุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชนทุกคนได้ สามารถสร้างหลักประกันเรื่องความเสมอภาคทางโอกาสให้กับประชาชนทุกคน สามารถขจัดความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน สามารถสร้างระบบกระบวนการยุติธรรมที่ทุกๆ คนได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกันบนพื้นฐานของหลักการทางกฎหมายที่ถูกต้อง สมบูรณ์ สามารถสร้างการเมืองที่อยู่บนพื้นฐานของหลักการประชาธิปไตยอันเป็นของประชาชนทุกคนอย่างแท้จริง 

น่าเศร้าที่รัฐไทยในขณะนี้มิได้เป็นเช่นนั้น ซ้ำร้าย เมื่อมีการเคลื่อนไหวทางการเมือง มีการเปล่งเสียงเรียกร้องประชาธิปไตย มีการแสดงออกทางความคิดของประชาชนที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง รัฐบาลชุดนี้กลับเพิกเฉยที่จะรับฟังอย่างจริงใจ สะท้อนถึงการไม่เคารพต่อประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริง นั่นจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยจะต้องปลดแอกออกจากระบอบเผด็จการอำนาจนิยมเสียที 

เราประชาชนชาวไทย ผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย จึงขอประกาศข้อเรียกร้องหลัก 3 ประการ ดังนี้

1.รัฐบาลต้องหยุดตามประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิและเสรีภาพตามหลักการประชาธิปไตย ในการแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ความอยุติธรรม ความเหลื่อมล้ำ ความไม่เป็นธรรมที่อยู่ในโครงสร้างของรัฐไทย ไม่ว่าจะด้วยกระบวนการในทางใด และในลักษณะใดก็ตาม

2.รัฐบาลและรัฐสภาต้องร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ที่มาจากเจตจำนงของประชาชน เพื่อประโยชน์แก่สาธารณะอย่างแท้จริง มิใช่รัฐธรรมนูญจากการใช้เล่ห์เหลี่ยมกลโกงทางกฎหมาย ที่เอื้อประโยชน์แก่คนบางกลุ่มและจะนำพาประเทศไปถึงทางตัน ดังเช่นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

3.รัฐบาลต้องยุบสภาหลังจากที่ได้ดำเนินการตามความต้องการที่ 1 และ 2 เพื่อเป็นการเปิดทางให้ประชาชนสามารถแสดงเจตจำนงในการเลือกผู้แทนของตนได้อีกครั้ง บนพื้นฐานของกฎกติกาที่เป็นธรรมและยุติธรรม รวมถึงเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อความล้มเหลวและไร้ประสิทธิภาพในการบริหารงานทุกประการของคณะรัฐบาลปัจจุบัน

โดยการดำเนินการตามข้อเรียกร้อง 3 ประการของคณะประชาชนปลดแอกจะต้องยืนอยู่บนหลักการ 2 ข้อคือ 1.จะต้องไม่มีการรัฐประหารเกิดขึ้นอีก และ 2.จะต้องไม่มีการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติ 

คณะประชาชนปลดแอกจะไม่หยุดยั้งการเคลื่อนไหวจนกว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันจะปฏิบัติตามข้อเรียกร้องหลัก 3 ประการบนหลักการทั้ง 2 ข้อ และเราจะเดินหน้าต่อไปเพื่อประชาธิปไตยของประชาชนได้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างแท้จริง

คณะประชาชนปลดแอก"

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net