Skip to main content
sharethis

กมธ.วิสามัญพิจารณางบประมาณ 2564 ธนาธรอภิปรายซักถามถึงงบส่วนราชการในพระองค์ ชี้การสร้างความโปร่งใส-ปรับลดงบให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจเป็นการปกป้องพระเกียรติที่ดีที่สุด หน่วยงานจัดทำงบควรชี้แจงว่าเหตุใดงบจึงสูงกว่าประมาณการทุกปี พุ่ง 67% ใน 6 ปี หน่วยรับงบควรเข้าชี้แจง-เอกสารระบุรายละเอียดเหมือนหน่วยงานอื่น

 

 

20 ส.ค.2563 ที่รัฐสภา (เกียกกาย) การประชุมของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันนี้มีการพิจารณางบประมาณส่วนราชการในพระองค์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงบประมาณเป็นผู้ชี้แจงแทนส่วนราชการในพระองค์ และมี ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้าในฐานะที่ปรึกษา กมธ. สัดส่วนพรรคก้าวไกลร่วมซักถาม

ทั้งนี้ตามปกติในการพิจารณาของที่ประชุมจะมีการถ่ายทอดสดให้ผู้ที่มาชี้แจงคนอื่นๆ ที่อยู่ภายนอกห้องประชุมได้รับชมรับฟังด้วย แต่ในการพิจารณางบประมาณส่วนนี้กลับมีการตัดเสียงออก ให้เห็นเพียงแต่ภาพผ่านหน้าจอทีวีเท่านั้น

ธนาธรขอให้สำนักงบประมาณช่วยชี้แจงว่าเหตุใดงบประมาณส่วนราชการในพระองค์เพิ่มขึ้นในอัตราสูงมากโดยเพิ่มขึ้นถึง 1,295 ล้านหรือราว 16.8% เจ้าหน้าที่สำนักงบงบประมาณชี้แจงว่า วงเงินที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นงบบุคลากรของหน่วยงานที่รับโอนมาตาม พ.ร.ก. โอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์ พ.ศ. 2562

ธนาธรกล่าวแย้งว่า ตอนแรกเขาก็คิดว่างบที่เพิ่มขึ้นมาจากในส่วนนั้น คือรับมาจากกระทรวงกลาโหมตาม พ.ร.ก.โอนอัตรากำลังพลฯ เพราะงบของกองทัพบกเองก็ลดลง แต่เมื่อไปดูเอกสารของกระทรวงกลาโหมกลับพบว่ามีการโอนแต่บุคลากร แต่กระทรวงกลาโหมยังถืองบประมาณตรงนี้ไว้อยู่ ปีละประมาณ 1,200 ล้านบาท ดังนั้น หากเป็นตามนี้หมายความว่างบที่เพิ่มขึ้นเกิดจากส่วนราชการในพระองค์เอง

ตารางเปรียบเทียบงบฯ เผยแพร่ทางเพจ Thanathorn Juangroongruangkit - ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

ธนาธรกล่าวด้วยว่า เขาเชื่อว่าพระองค์ท่านไม่ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดงบประมาณ แต่เป็นหน่วยงานนำเสนอขึ้นมาเอง จึงอยากถามผู้บริหารหน่วยงานว่า การนำเสนองบประมาณเพิ่มขึ้น 16.8% ในขณะที่ประเทศกำลังยากลำบาก เก็บภาษีไม่เข้าเป้า หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นในอัตราน่าใจหาย เหมาะสมหรือไม่ การนำเสนองบประมาณเช่นนี้ทำให้พระองค์ท่านเสื่อมเสียพระเกียรติหรือไม่ และเหตุผลที่ทำให้ต้องตั้งคำถามก็คือ งบประมาณส่วนงานในพระองค์เพิ่มขึ้นในอัตราที่น่าตกใจและเพิ่มไม่หยุด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้นธนาธรได้ขอแสดงสไลด์ต่อที่ประชุมเพื่อแสดงรายละเอียดเปรียบเทียบงบประมาณส่วนราชการในพระองค์แต่ละปีงบประมาณ โดยยึดมาจากเอกสารงบประมาณปี 2561 - 2564 ซึ่งพบว่า หากเทียบจากปี 2561 จนถึงแผนปี 2567 งบประมาณส่วนนี้เพิ่มขึ้น 67% ภายใน 6 ปี ซึ่งเติบโตเร็วกว่าอัตราเงินเฟ้อ เติบโตเร็วกว่าจีดีพี เติบโตเร็วกว่าการเพิ่มขึ้นของงบประมาณโดยภาพรวม

เขากล่าวด้วยว่า หากเราปิดชื่อหน่วยงานเอาไว้ก่อน แล้วมีหน่วยรับงบประมาณหนึ่งนำเสนองบประมาณแบบนี้ให้กับ กมธ.โดยไม่มีคำอธิบาย เชื่อว่า กมธ.คงเห็นว่าไม่เหมาะสมและคงเสนอตัดตามสมควร เมื่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ ในสภาวะวิกฤต ทุกหน่วยงานพยายามตัดลดงบประมาณ เพื่อพี่น้องประชาชน หากส่วนราชการในพระองค์ยอมตัดงบประมาณลงย่อมทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์สูงเด่นขึ้น

"ผมยืนยันว่า พระมหากษัตริย์ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างสมพระเกียรติ ซึ่งผมเชื่อว่าพระองค์ท่านไม่ได้ทำงบประมาณ หากแต่เป็นผู้บริหารในส่วนราชการในพระองค์เป็นผู้ทำ การให้งบประมาณหน่วยงานเพิ่มขึ้นอย่างอธิบายไม่ได้ มีแต่จะทำให้พระองค์เสื่อมเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ประเทศและประชาชนย่ำแย่ยากลำบาก ดังนั้น ผมอยากได้รายละเอียด ช่วยชี้แจงรายละเอียดในเอกสาร ถ้าเราได้รายละเอียดจะทำให้เราช่วยส่วนราชการในพระองค์พิจารณาอย่างถี่ถ้วน ช่วยรับรองและชี้แจงต่อสาธารณะได้ว่างบประมาณเหมาะสม หรือมิเช่นนั้น ขอให้ทางหน่วยงานปรับลดลง โดยให้เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 3.1 เท่ากับงบประมาณในภาพรวม ซึ่งเมื่อคิดเป็นจำนวนเงินก็คือเพิ่มขึ้น 243 ล้านบาท จากปีที่แล้ว หรือลดลง 873 ล้านบาทจากงบประมาณ ปี 2564 ที่ขอมา" ธนาธรกล่าว

ธนาธรยังกังวลในเรื่องหลักการเนื่องจากการที่ส่วนราชการในพระองค์ไม่ต้องมีเอกสาร ไม่ต้องมาชี้แจงต่อต่อ กมธ. นั้น ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพและความเหมาะสมในการใช้งบประมาณได้ ดังนั้น อยากให้ กมธ. ปรับการทำงานให้ส่วนราชการในพระองค์นำเสนอในกระบวนการปกติ เพื่อเงินที่มาจากภาษีประชาชนจะถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในปีต่อๆ ไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังการซักถามของธนาธร ทางสำนักงบประมาณได้ชี้แจงด้วยวาจาว่ามีการโอนงบจากกระทรวงกลาโหมไปส่วนราชการในพระองค์จริง และงบประมาณที่เป็นของส่วนราชการในพระองค์เดิมลดลงในปี 2564 ประมาณ 833 ล้าน อย่างไรก็ตาม ในเรื่องนี้ธนาธรได้ขอเอกสารชี้แจงงบประมาณของส่วนราชการในพระองค์ไป ซึ่งสำนักงบประมาณชี้แจงว่าที่ผ่านมาไม่มีการจัดทำ แต่จะจัดทำให้

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมด้วยว่า สำหรับรายละเอียดการพูดคุยในห้องกรรมาธิการนั้น ทางคณะก้าวหน้าได้จัดทำโดยละเอียดไว้ในเว็บไซต์ https://progressivemovement.in.th/article/1001 

หมายเหตุ มีการแก้ไขวันที่ 21 ส.ค.2563

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net