Skip to main content
sharethis

9 ม.ค. 2564 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อเด็กไทย ณ วันนี้ จำนวนทั้งสิ้น 1,377 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 4-8 ม.ค. 2564 สรุปผลได้ ดังนี้

1. “เด็กไทย ณ วันนี้” ในสายตาประชาชน
อันดับ 1 มีความมั่นใจ เชื่อมั่นในตัวเองสูง 36.35%
อันดับ 2 ฉลาด เรียนรู้เร็ว มีความคิดสร้างสรรค์ ทันโลก 30.13%
อันดับ 3 ขาดความอ่อนน้อม ไม่เคารพผู้ใหญ่ 29.56%
อันดับ 4 มีทักษะด้านภาษาและเทคโนโลยี 12.87%
อันดับ 5 ใช้จ่ายเกินตัว ติดเกม ติดมือถือ 11.60%

2. “จุดเด่น” ของเด็กไทย ณ วันนี้ คือ
อันดับ 1 เก่งเทคโนโลยี 80.64%
อันดับ 2 ใช้สื่อโซเชียลได้คล่องแคล่ว 78.24%
อันดับ 3 กล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น 69.72%
อันดับ 4 มีอิสระทางความคิด มีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ 62.74%
อันดับ 5 มีความเป็นตัวเองสูง เป็นตัวของตัวเอง 53.78%

3. สิ่งที่เด็กไทย ณ วันนี้ ควรพัฒนาเพิ่มเติม
อันดับ 1 การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจด้วยเหตุและผล 66.52%
อันดับ 2 เคารพผู้อาวุโส 64.32%
อันดับ 3 มีระเบียบวินัย 61.09%
อันดับ 4 มีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 56.53%
อันดับ 5 ทักษะการเข้าสังคม 45.89%

4. สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา “เด็กไทย ณ วันนี้”
อันดับ 1 การอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ ผู้ปกครอง 72.19%
อันดับ 2 สภาพสังคมและสภาพแวดล้อมรอบตัว 66.81%
อันดับ 3 ระบบการศึกษาของไทย 60.64%
อันดับ 4 ครู อาจารย์ 54.32%
อันดับ 5 เพื่อน 52.94%

5. สิ่งที่โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อ “เด็กไทย ณ วันนี้” คือ
อันดับ 1 ต้องดูแลระมัดระวังเรื่องสุขภาพของเด็กมากขึ้น 71.24%
อันดับ 2 ต้องปรับการเรียนเป็นแบบออนไลน์ 66.57%
อันดับ 3 กระทบด้านจิตใจ เครียด กังวล 60.22%
อันดับ 4 มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการซื้อแมส เจลล้างมือ ฯลฯ 52.48%
อันดับ 5 ลดการพาบุตรหลานไปในที่ที่มีคนพลุกพล่าน 51.61%

สรุปผลการสำรวจ : “เด็กไทย” ในสายตาประชาชน

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พบว่า ประชาชนมองว่าเด็กไทยมีความมั่นใจ เชื่อมั่นในตัวเองสูง ร้อยละ 36.35 จุดเด่น คือ เก่งเทคโนโลยี ร้อยละ 80.64 อยากให้เด็กพัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์ ร้อยละ 66.52 สิ่งที่มีผลต่อการพัฒนาเด็กไทย คือ การอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ร้อยละ 72.19 โดยสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ต้องดูแลเรื่องสุขภาพของเด็กมากขึ้น ร้อยละ 71.24

จากผลการสำรวจจะเห็นได้ว่า ผู้ใหญ่นั้นมองว่าเด็กไทยมีความมั่นใจในตัวเอง ฉลาด เรียนรู้เร็ว เก่งเทคโนโลยี ซึ่งสิ่งเหล่านี้นับว่าเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และอยากให้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผลให้มากขึ้น

ทั้งนี้ โควิด-19 ก็ทำให้การดำเนินชีวิตของเด็กได้รับผลกระทบหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียน การใช้ชีวิต ครอบครัว รวมถึงสภาพจิตใจด้วย ดังนั้นภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากจะจัดเตรียมมาตรการเยียวยากลุ่มประชาชนทั่วไปแล้ว ก็ยังต้องหันมาใส่ใจให้ความสำคัญกับกลุ่มเด็กด้วยเช่นกัน

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net