โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล 'พลตรีหญิงสุทัตตาภักดิ์ บริรักษ์ภูมินทร์'

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล 'พลตรีหญิงสุทัตตาภักดิ์ บริรักษ์ภูมินทร์' และพระราชทานยศทหารสัญญาบัตร 8 นาย 

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหาร “พลตรีหญิงสุทัตตาภักดิ์ บริรักษ์ภูมินทร์”

27 ม.ค. 2564 วันนี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศพระราชทานยศทหารชั้นนายพล และแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารให้ดำรงตำแหน่ง  ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นนายพล และแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารให้ดำรงตำแหน่ง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารให้ดำรงตำแหน่ง

ดังนี้ พันเอกหญิง สุทัตตาภักดิ์ บริรักษ์ภูมินทร์ ตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการ ประจำกรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พันเอกพิเศษ) ดำรงตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการประจำ สำนักงานผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลตรี) และพระราชทานยศ พลตรีหญิง

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคมพุทธศักราช 2564 ประกาศณวันที่ 27 มกราคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่6ในรัชกาลปัจจุบัน

 

พระราชทานยศทหารสัญญาบัตร 8 นาย 

วันเดียวกัน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร ต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 8 นาย ดังนี้

1.ว่าที่พันเอก กฤตนัย พันธบุตร เป็น พันเอก
2.ว่าที่พันโทหญิง ปภัสสร สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันโทหญิง
3.ว่าที่พันโทหญิง นัดดา ศาลางาม เป็น พันโทหญิง
4.ว่าที่พันตรี วสัน แพงศรี เป็นพันตรี
5.ว่าที่ร้อยเอก ชนาธิป ผลปราชญ์ เป็นร้อยเอก
6.ว่าที่ร้อยโท ณรงค์ ชำนาญปืน เป็น ร้อยโท
7.ว่าที่ร้อยโท เพชร จันทร์อินทร์ เป็นร้อยโท
8.ว่าที่ร้อยโท จิรธัช หนองบัว เป็นร้อยโท

ทั้งนี้ ลำดับที่ 1 ลำดับที่ 4 ถึงลำดับที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ลำดับที่ 2 ตั้งแต่ 26 มกราคม 2563 ลำดับที่ 3 ตั้งแต่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 และลำดับที่ 8 ตั้งแต่ 30 มีนาคม 2563

ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์