โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศพันตรีหญิงภัทรียา สิริวชิรภักดิ์ และทหารอีก 6 นาย

11 ก.พ. 2564 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร หนึ่งในนั้นคือว่าที่ พันตรีหญิง ภัทรียา สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันตรีหญิง มีผลตั้งแต่ 23 ม.ค. 2563

รายละเอียดระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่ง พ.ร.ฎ.จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ.ยศทหาร พ.ศ. 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 7 นาย ดังนี้

1. ว่าที่ พันเอก ปรัชญา อัมพรพงศ์ เป็น พันเอก
2. ว่าที่ พันตรี วรวิทย์ ถินสูงเนิน เป็น พันตรี
3. ว่าที่ พันตรีหญิง ภัทรียา สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันตรีหญิง
4. ว่าที่ พันตรีหญิง ถวิล ภาคีเวช เป็น พันตรีหญิง
5. ว่าที่ ร้อยเอก ดำรงค์ กะการดี เป็น ร้อยเอก
6. ว่าที่ ร้อยโท สมโภชน์ โนรินทร์ เป็น ร้อยโท
7. ว่าที่ ร้อยโท จักรกริศน์ ทิพย์ทอง เป็น ร้อยโท

ทั้งนี้ ลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 2 ลำดับที่ 5 ถึงลำดับที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ลำดับที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2563 ลำดับที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์