นศ.วิจิตรศิลป์ มช. เรียกร้องผู้บริหารคณะสอบสวนกรณีขนย้ายผลงานศิลปะของ นศ.

23 มี.ค. 2564 นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แถลงการณ์เรียกร้องให้ผู้บริหารคณะสอบสวนเรื่องการขนย้ายรื้อถอนผลงานศิลปะของนักศึกษา ขณะที่คณะออกแถลงการณ์โต้ เข้าเตรียมพื้นที่หอศิลปวัฒนธรรม พบวัสดุบางรายการที่หมิ่นเหม่ต่อการผิดกฎหมายที่ลานด้านหลัง ไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของ จึงเก็บไว้เพื่อรอให้มารับคืน

เพจประชาคมมอชอ - Community of MorChor รายงานว่า นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แถลงเรียกร้องผู้บริหารคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเหตุการณ์การขนย้าย รื้นถอน และพยายามยึดผลงานศิลปะอันเป็นทรัพย์สินของนักศึกษา แถลงขอโทษต่อสื่อมวลชน ชี้แจงขอบเขตการใช้พื้นที่คณะวิจิตรศิลป์ ชี้แจงการใช้งบประมาณของคณะวิจิตรศิลป์ และพิจารณาลาออก

นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวยังรายงานว่า พบป้ายกระดาษติดทับชื่อคณะวิตรศิลป์จนอ่านได้เป็น "ขณะวิจิตรสิ้น" พบวางถุงขยะใต้ป้ายดังกล่าว ขณะที่คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกแถลงการณ์ชี้แจงว่า ทางคณะเข้าไปเตรียมพื้นที่หอศิลปวัฒนธรรมเพื่อจัดแสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ์ พบวัสดุบางรายการที่หมิ่นเหม่ต่อการผิดกฎหมาย ไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของ จึงเก็บไว้เพื่อรอให้มารับคืน

แถลงการณ์นี้สืบเนื่องจากวันที่ 22 มี.ค. 2564 เวลาประมาณ 14.00 น. คณบดีและรองคณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเจ้าหน้าที่บุกเข้าไปแอบรื้อถอนและเก็บผลงานศิลปะของนักศึกษาที่วางอยู่ภายในลานหน้าตึกมีเดียอาร์ตยัดใส่ถุงดำนำขึ้นรถของมหาวิทยาลัยเตรียมขนออกไป โดยไม่แจ้งให้นักศึกษาเจ้าของผลงานทราบ ทางฝ่ายคณบดีและรองคณบดีอ้างว่าเป็นการเก็บไปเพื่อความสะอาดของพื้นที่ ไม่อนุญาตให้วางของเกะกะ ขณะที่ฝ่ายนักศึกษาอ้างว่า บริเวณลานหน้าตึกมีเดียอาร์ตเป็นสถานที่สำหรับนักศึกษาใช้ทำงานศิลปะอยู่แล้ว การอ้างเรื่องความสะอาดขึ้นมาในวันนี้จึงไม่ใช่เหตุผลที่นักศึกษาจะยอมรับได้

จากนั้นนักศึกษาเจ้าของผลงานศิลปะที่ถูกเก็บใส่ถุงดำได้รวมตัวกันไปแจ้งความที่ สภ.ภูพิงค์ เนื่องจากผลงานทั้งหมดได้รับความเสียหายและสูญหายบางส่วน โดยแจ้งความ 1. รศ.อัศวิณีย์ หวานจริง คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ 2. รศ.ปกรณ์ภัทร์ จันทะไข่สร รองคณบดีฝ่ายบริหาร 3. ผศ.พงษ์ศิริ คิดดี รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 4. นางสุลาลักษณ์ ขาวผ่อง เลขานุการคณะวิจิตรศิลป์ และ 5. นายไชยันตร์ โคมแก้ว เจ้าหน้าที่ประจำหอศิลป์ มช. ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการรื้อผลงานศิลปะของนักศึกษาครั้งนี้ในข้อหาร่วมกันวิ่งราวทรัพย์และร่วมกันทำให้เสียทรัพย์

แถลงการณ์

ถึง เพื่อน พี่ น้อง ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรียน คณบดีคณะวิจิตรศิลป์และคณะผู้บริหาร

สืบเนื่องจากเหตุการณ์คืนวันที่ 21 มีนาคม 2564 ต่อเนื่องถึงวันที่ 22 มีนาคม 2564 ได้เกิดเหตุการณ์ที่สร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อคณะวิจิตรศิลป์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างยอมรับไม่ได้ พื้นที่ที่ปลอดภัยต่อการแสดงความคิดและการสร้างสรรค์ได้ถูกคุกคามทั้งจากบุคคลภายนอก และภายในคณะวิจิตรศิลป์เอง จนเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วทั้งประเทศ สร้างความขุ่นเคืองใจแก่นักศึกษาปัจจุบันต่อการทำหน้าที่ปกป้องสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกทางศิลปะ และสร้างความอับอายแก่ศิษย์เก่าที่ได้ประทับตราคณะวิจิตรศิลป์ไว้บนวุฒิการศึกษา

การละเลยต่อหน้าที่ที่จะต้องคุ้มครองเสรีภาพทางความคิดของต้นกล้าศิลปะ ซึ่งเป็นหน้าที่สำคัญของอาจารย์ศิลปะทุกศาสตร์วิชาถือเป็นเรื่องน่าผิดหวังที่นักศึกษาได้รับจากสถาบันศิลปะที่พวกเขาไว้ใจ สีหน้าและอารมณ์ที่ถูกแสดงออกจากผู้บริหารสูงสุดที่ควรวางสถานะตนเองให้อยู่ในฐานะอันเป็นที่น่าเคารพจากนักศึกษาจากทุกสาขาวิชา กลับแสดงออกซึ่งสีหน้า อารมณ์ วาจาที่ขาดซึ่งวุฒิภาวะที่จะเป็นผู้นำองค์กรแห่งนี้ต่อไป

หลังจากเหตุการณ์อัปยศที่เกิดขึ้นจากการขาดภาวะการเป็นผู้นำองค์กรที่ดีถูกเผยแพร่ออกไปสู่สาธารณชน จึงเกิดความไม่สบายใจและไม่พอใจของนักศึกษาต่อการดำรงตำแหน่งต่อไปของผู้บริหารคณะวิจิตรศิลป์ จึงขอยื่นข้อเรียกร้องถึงผู้บริหารคณะวิจิตรศิลป์อันได้แก่

รศ. อัศวิณีย์ หวานจริง คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ. ปกรณ์ภัทร์ จันทะไข่สร รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ. ดร. พงศ์ศิริ คิดดี รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564

โดยมีข้อเรียกร้องทั้งหมด 6 ข้อ

1. ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเหตุการณ์การขนย้าย รื้นถอน และพยายามยึดผลงานศิลปะอันเป็นทรัพย์สินของนักศึกษา

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจากทั้ง อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และผู้อยู่ร่วมเหตุการณ์.

1.2 เผยแพร่บันทึกการประชุมผ่านเพจคณะวิจิตรศิลป์

2. แถลงขอโทษนักศึกษาต่อสื่อมวลชน

3. ชี้แจงขอบเขตการเข้าใช้งานพื้นที่ปฏิบัติการ ภายในคณะวิจิตรศิลป์ทั้งของนักศึกษาและอาจารย์

4. ชี้แจงการเข้าใช้งานพื้นที่ปฏิบัติการภายในคณะวิจิตรศิลป์ของอาจารย์ ที่นอกเหนือจากประโยชน์ทางวิชาการของนักศึกษา

5. ชี้แจงงบประมาณคณะวิจิตรศิลป์ทั้งหมดนับตั้งแต่การดำรงตำแหน่ง โดยวิธีการติดประกาศโดยรอบคณะวิจิตรศิลป์ภายใน 3 วันเป็นระยะเวลา 30 วัน

6. พิจารณาตนเองและยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งการบริหาร

จึงขอความร่วมมือและเชิญชวนเพื่อน พี่ น้อง ศิษย์เก่าและปัจจุบัน มาร่วมกันสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการลงชื่อสนับสนุนแถลงการณ์ข้างต้น เพื่อรับการพิจารณาตามข้อเรียกร้องต่อไป

เพราะศิลปะไม่เคยเป็นนายใคร หรือขี้ข้าใคร

นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แถลงการณ์คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตามที่มีกลุ่มบุคคลได้เข้ามาใช้พื้นที่บริเวณคณะวิจิตรศิลป์ และได้ปรากฏเป็นข่าวในสื่อสังคมออนไลน์

คณะวิจิตรศิลป์ ขอชี้แจงว่า เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลาประมาณ 14.00 น. คณะฯ ได้เข้าเตรียมพื้นที่บริเวณหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของคณะฯ เพื่อเตรียมการจัดแสดงงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งของคณะฯ และสถาบันการศึกษาอื่น ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 2564

จากการเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ ได้พบวัสดุอุปกรณ์ บริเวณลานด้านหลังอาคารหอศิลปวัฒนธรรม จากการสอบถามนักศึกษาซึ่งอยู่ในบริเวณนั้น แจ้งว่า ไม่ทราบว่าเป็นของผู้ใด และไม่มีผู้ใดรับเป็นเจ้าของ คณะฯ ได้ทำการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าว พบวัสดุบางรายการที่หมิ่นเหม่ต่อการผิดกฎหมาย (ธงชาติไทยที่ถูกดัดแปลงและมีข้อความที่ไม่เหมาะสม) ดังนั้น เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อนักศึกษาและคณาจารย์ของคณะฯ โดยรวม จึงได้เก็บรวบรวมวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมด เพื่อรอให้มารับคืนต่อไป

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

23 มีนาคม 2564

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท