กกต.ให้พรรคการเมืองแจ้งหากประชุมใหญ่ไม่ได้ภายใน 30 เม.ย. 2564

กกต.ระบุหากพรรคการเมืองจัดประชุมใหญ่ในเดือน เม.ย. 2564 นี้ไม่ได้ จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ให้แจ้งเหตุได้ภายใน 30 เม.ย. 2564

กกต.

เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2564 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นเรื่อง การประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่าด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 43 กำหนดให้หัวหน้าพรรคการเมือง จัดทำรายงานการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปีปฏิทินที่ผ่านมา เสนอต่อที่ประชุมใหญ่พรรคการเมืองเพื่ออนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกปี และมาตรา 61 กำหนดให้หัวหน้าพรรคการเมือง เสนองบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแล้ว ต่อที่ประชุมใหญ่พรรคการเมือง เพื่ออนุมัติภายในเดือน เม.ย. ของทุกปี โดยจะต้องจัดส่งให้แก่นายทะเบียนพรรคการเมืองตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

สำนักงาน กกต. ขอแจ้งให้ทราบว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินการจัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง ตามมาตรา 43 และมาตรา 61 แห่ง พ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติแก่หัวหน้าพรรคการเมือง โดยไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายใดให้อำนาจแก่ กกต. หรือนายทะเบียนพรรคการเมืองในการเลื่อน หรือขยายระยะเวลาดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม หากพรรคการเมืองไม่สามารถจัดประชุมใหญ่ได้ สามารถแจ้งเหตุดังกล่าวต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองได้ภายในวันที่ 30 เม.ย. 2564 โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักกิจการพรรคการเมือง หมายเลขโทรศัพท์ 02-141-8456 หรือโทรสาร 02-143-8582

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์