เชียงใหม่จัดกิจกรรม 'ยืน หยุด ขัง' ต่อเนื่องวันที่ 10

24 เม.ย. 2564 กิจกรรม ’ยืน หยุด ขัง’ จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้น ณ บริเวณลานอเนกประสงค์อนุสาวรีย์สามกษัตริย์และพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา (ฝั่งตรงข้าม) กิจกรรมต่อเนื่องเป็นวันที่ 10 มีนักวิชาการทั้ง อ.ธเนศวร์ เจริญเมือง, อ. ชำนาญ จันทร์เรือง และประชาชนที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกวัน นอกจากนั้นมีการนำหนังสือมาแบ่งกันอ่านระหว่างกิจกรรมยืนหยุดขังไม่ว่าจะเป็นหนังสือขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อ ของณัฐพล ใจจริง, หนังสือการเมืองว่าด้วยการเลือกตั้ง: วาทกรรม อำนาจ และพลวัตชนบท ของประจักษ์ ก้องกีรติ, หนังสือปีศาล ของเสนีย์ เสาวพงค์, หนังสือ Why women Have Better Sex Under Socialism ของ Kristen R. Ghodsee เป็นต้น

ทั้งนี้ กิจกรรมเขียนจดหมายถึงประธานศาลฎีกาที่พรรควิฬาร์จัดขึ้นที่มีเนื้อหาสาระดังต่อไปนี้

เรื่อง ขอให้ใช้อำนาจปล่อยตัวแกนนำคณะราษฎร 2563
เรียน นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา

เหตุที่ศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวแกนนำคณะราษฎร 2563 นั้น ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วย เนื่องจากขัดต่อหลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์ (presumption innocence) ซึ่งเป็นหลักสากลที่ระบุไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน, ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง, ในรัฐธรรมนูญมาตรา 29, วรรคสอง และวรรคสาม, ใน ป.วิอาญา มาตรา 107

การเลือกปฏิบัติโดยให้ประกันตัวนักโทษคดี กปปส. และไม่ให้ประกันตัวแกนนำคณะราษฎร 2563 ที่กฎหมายถือว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์ เป็นการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุของความแตกต่างในความคิดทางการเมือง อันละเมิด รัฐธรรมนูญมาตรา 27 วรรคสาม การละเว้น,ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญจึงมีความหมายว่าฉีกรัฐธรรมนูญอันเป็นความผิดฐานกบฏ ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามกฎหมายอาญามาตรา 157

อนึ่ง หากจะมีความสูญเสียใดๆ เกิดขี้นแก่แกนนำแม้แต่คนเดียว ย่อมเป็นการตอกย้ำความรุนแรงที่เป็นอยู่ขณะนี้ให้หนักข้อยิ่งขึ้น  สังคมย่อมมิอาจปฏิเสธได้เลยว่า เหตุเกิดจากฝ่ายตุลาการไม่ทำหน้าที่เป็นเสาหลักของระบอบนิติรัฐด้วยการยึดมั่นในหลักนิติธรรม

จึงเรียนมาเพื่อให้ท่านได้ใช้อำนาจอย่างอิสระอย่างแท้จริง คืนความเป็นธรรมให้แก่เจ้าของประเทศก่อนที่สถานการณ์จะเลวร้ายจนยากเกินเยียวยา”

โดยกิจกรรม 'ยืน หยุด ขัง' จังหวัดเชียงใหม่และกิจกรรมเขียนจดหมายถึงประธานศาลฎีกา จะจัดขึ้นทุกวันเริ่มต้นเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป #ปล่อยเพื่อนเรา

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์