'ไทยไม่ทน' ย้ำ 'ประยุทธ์' แก้ปัญหาการระบาดโควิดล้มเหลว ต้องลาออกให้รัฐบาลใหม่เข้ามากอบกู้วิกฤต

'กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี' ทีมคณะแพทย์ที่ปรึกษา กลุ่มไทยไม่ทน สามัคคีประชาชน เพื่อประเทศไทย ออกจดหมายเปิดผนึก ย้ำ 'ประยุทธ์' แก้ปัญหาการระบาดโควิดล้มเหลว ต้องลาออกให้รัฐบาลใหม่เข้ามากอบกู้วิกฤต เปิดเสรีนำเข้าวัคซีน แจกชุดตรวจโควิดฟรี หนุนประชาชนใช้สมุนไพรไทยอย่างทั่วถึง เตรียมดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องตาม ม.157

18 ก.ค. 2564 พ.ท.พญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี ทีมคณะแพทย์ที่ปรึกษา กลุ่มไทยไม่ทน สามัคคีประชาชน เพื่อประเทศไทย ออกจดหมายเปิดผนึกถึงผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไขการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระบุว่าจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่รัฐบาลได้ออกมาตรการต่าง ๆ ทั้ง พ.ร.บ.ฉุกเฉิน และ พ.ร.บ.ควบคุมโรค ในการหยุดยั้งการแพร่กระจายเชื้อและสะกัดการชุมนุมของประชาชน ล่าสุดได้ออกมาตรการล็อกดาวน์ 13 จังหวัด แต่ก็ยังไม่สามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่และผู้เสียชีวิตกลับเพิ่มขึ้นอีก ส่งผลต่อกระทบต่อขีดความสามารถของระบบสาธารณสุขไทยเกินกว่าที่จะรับมือได้ และสะท้อนถึงความไร้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานการณ์วิกฤติของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ไร้น้ำยาในการแก้ไขวิกฤตโรคระบาดครั้งนี้ มีหนทางเดียวเท่านั้น พล.อ.ประยุทธ์ ต้องลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี สถาณการณ์จึงจะฟื้นคืนมาได้

อย่างไรก็ตามในสถานการณ์เฉพาะหน้า ขอเรียกร้องให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเร่งแก้ไขเรื่องที่เป็นหัวใจหลักของการแก้ไขวิกฤติการระบาดของไวรัสโควิด ที่ทำให้ไม่สามารถควบคุม ป้องกันการกระจายเชื้อไวรัส  และการตายของประชาชนจากโรคติดต่อร้ายแรง ได้ทันสถานการณ์ได้แก่

1. การที่รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณะสุข ออกกฎกระทรวงที่ปิดกั้นการนำเข้าวัคซีนที่ผ่าน องค์การอาหารและยา (อย.) แล้วอย่างเสรี เช่น อนุญาตให้เฉพาะสภากาชาดไทย สถาบันจุฬาภรณ์ กรมควบคุมโรค องค์การเภสัชกรรม สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เท่านั้น ที่นำเข้าวัคซีนได้และมีขั้นตอนล่าช้าไม่ทันการณ์ จึงขอให้ยกเลิกกฎกระทรวงลงวันที่ 8 มิ.ย. 2564  เรื่องแนวทางการบริการจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิดแล้วประกาศเปิดเสรีให้เอกชนสามารถนำเข้าวัคซีนที่มีคุณภาพ ที่ผ่านอนุมัติขององค์การอนามัยโลกและองค์การอาหารและยาแล้วโดยไม่มีเงื่อนไข อุปสรรคที่ต้องเก็บค่าหัวคิว ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มค่าเก็บวัคซีน เพราะรัฐบาลมีหน้าที่จักต้องป้องกันโรคติดต่อร้ายแรง ที่มีประสิทธิภาพและไม่เสียค่าใช้จ่ายตามรัฐธรรมนูญมาตรา 47 และ 55 

การที่รัฐบาลอ้างว่าบริษัทผู้ผลิตวัคซีนจะขายต่อวัคซีนให้ประเทศอื่นในฐานะรัฐต่อรัฐเท่านั้นก็ไม่เป็นความจริงเพราะไต้หวันสามารถให้เอกชน บริษัท ฟ็อกซ์คอนน์ (Foxconn) ที่ผลิตอุปกรณ์โทรศัพท์นำเข้าวัคซีนไฟเซอร์ได้ก็แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลเป็นผู้สร้างเงื่อนไขขึ้นมาเอง ทำให้การนำเข้าวัคซีนมาให้ประชาชนอย่างล่าช้าไม่ทันการณ์เสมือนต้องการเลี้ยงไข้ หรือต้องการนำเข้าเฉพาะวัคซีนบางยี่ห้อที่รัฐบาลมีผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย 

2. เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันจำนวนเตียงผู้ป่วยขาดแคลน จำนวนบุคลากรที่ดูแลอัตราเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยไม่ทันการณ์ผู้ป่วยโควิดหลายคนนอนรอเตียงรอรถมารับ บางคนรอเตียงจนถึงกับเสียชีวิตอยู่ที่บ้าน หรือไม่ทันการณ์หรือกว่าจะถึงโรงพยาบาลก็เชื้อลงปอดแล้วทำให้อัตราการป่วยเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น เตียงไอซียูไม่พอคนไข้หนักที่เพิ่มจำนวนมาก ทั้งที่รัฐบาลสามารถประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เจ็บป่วยสามารถใช้สมุนไพรไทย เช่น ฟ้าทะลายโจร ขิง กระชาย น้ำมะนาวและสูดดมสมุนไพร โดยกำหนดให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับแพทย์แผนไทยและภาคประชาสังคม ทำไกด์ไลน์ คู่มือการใช้สมุนไพรไทย และข้อควรระวังให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงโดยสามารถประชาสัมพันธ์ทุกวันหลังการแถลงข่าวจำนวน ผู้ติดเชื้อผู้ตายรายวันหรือทำคลิป เผยแพร่ ผ่านวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรวมถึงสื่อมวลชนทุกแขนงให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์เพื่อช่วยให้ชีวิตประชาชนรอดพ้นจากความตายจากวิกฤตโควิดซึ่งใช้ได้ผลในหลายองค์กร ตัวอย่างเช่น ที่ รพ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรือนจำเชียงใหม่ หรือเรือนจำในกรุงเทพ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลได้อย่างทั่วถึง และช่วยให้เขารอดชีวิตจากการรอเตียง ที่ล้นเกินกำลังเจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งโรงพยาบาลต่างๆได้ 

3. รัฐบาลจะต้องแจก ชุดตรวจโควิด Rapid Antigen Test ฟรีให้แก่ชุมชนหรือกลุ่มบุคคลเสี่ยงและสถานประกอบการสามารถช่วยกันนำใบตรวจคัดกรองพนักงานของตนเองและแยกดูแลด้วยสมุนไพรไทยช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐได้ หากอาการทุเลาลงหรือหายดีแล้วก็ไม่ต้องเข้ารักษาที่โรงพยาบาลยกเว้นผู้ที่มีอาการหนักโรงพยาบาลก็รับช่วงต่อไป 

4. เนื่องจากสภากาชาดไทย สถาบันจุฬาภรณ์ สามารถนำเข้าวัคซีนได้เอง แต่ทั้งนี้เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ รัฐจะต้องจัดสรรงบประมาณให้สถาบันจุฬาภรณ์  สภากาชาดไทย รวมถึงบริษัทเอกชนสามารถนำเข้าวัคซีนได้อย่างเสรี โดยรัฐเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายวัคซีนยกเว้นค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลเอกชนซึ่งสามารถเก็บได้จากประชาชน ที่พึงพอใจที่จะไปรับบริการของโรงพยาบาลเอกชนนั้น ๆ ซึ่งไม่ว่าองค์การเภสัชกรรมจะเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มค่าจัดเก็บวัคซีนหรือค่าอื่น ๆ ก็ไม่สามารถเรียกเก็บได้ เพราะขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 47 และ 55 ที่กำหนดให้รัฐจะต้องดำเนินการป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพและไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

ดังนั้นหากรัฐไม่ดำเนินการยกเลิกประกาศกฎกระทรวงภายใน 7 วัน ทางกลุ่มไทยไม่ทนจะไปดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีตั้งแต่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ องค์การเภสัชกรรมในข้อหาไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูนมาตรา 47 ,55 และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157
    
ทั้งนี้สถานการณ์การระบาดของไวรัสควิด-19 อย่างรุนแรงในขณะนี้ เกิดขีดความสามารถ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และรัฐบาลที่จะรับมือกับสถานการณ์ได้แล้ว เนื่องจากเป็นผู้นำที่ขาดวิสัยทัศน์ ขาดยุทธศาสตร์ ขาดเป้าหมาย ขาดการประเมินวิเคราะห์การแพร่กระจายของเชื้อ ในการบริหารจัดการวิกฤตโควิดครั้งนี้ยังอาจจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนด้วยหรือไม่ 

ยิ่ง พล.อ.ประยุทธ์ อยู่ในตำแหน่งต่อไปสถานการณ์ยิ่งจะเลวร้ายลงกว่าเดิม เพราะมีแผนอย่างเดียวคือล็อคดาวน์อย่างเข็มงวด แต่ไม่คิดแก้ไขการนำเข้าวัคซีนที่มีคุณภาพ ที่ติดขั้น ล่าช้า มากขั้นตอนของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องภายใต้การกุมบังเหียนของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ดังนั้น พล.อ.ประยุทธ์ ต้องรับผิดชอบด้วยการลาออกทันที เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อชีวิตประชาชนที่ตายรายวันจากผลงานของตนเอง เพื่อให้มีผู้นำและรัฐบาลที่มีวิสัยทัศน์เข้ามากอบกู้สถานการณ์ จึงจะนำพาประเทศชาติผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ได้

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท