Skip to main content
sharethis

กรรมการนิสิตคณะวิศวะ จุฬา ออกแถลงการณ์ขอโทษต่อกรณีโยนบกจิตร ภูมิศักดิ์ ขณะที่สภานิสิตจุฬาฯ ประกาศให้วันที่ 28 ต.ค.ของทุกปี เป็นวันจิต(ร)เสรี เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงเสรีภาพของการแสดงออกทางการเมือง และการต่อสู้เพื่ออุดมการณ์

 

เนื่องด้วยวันที่ 28 ต.ค. 64 ถือเป็นวันครบรอบ 68 ปี ต่อกรณีโยนบกจิตร ภูมิศักดิ์ อดีตนิสิตอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักวิชาการหัวก้าวหน้า ที่หอประชุมมหาวิทยาลัย

กรรมการนิสิตวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ จึงออกแถลงการณ์วันนี้ (28 ต.ค.) ขอโทษ จิตร ภูมิศักดิ์ ต่อกรณีอดีตนิสิตวิศวะ จุฬาฯ โยนบกจิตร เนื่องจากไม่พอใจที่จิตร พยายามจะเปลี่ยนรูปแบบหนังสือ 23 ตุลาฯ เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมมหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น 

ในแถลงการณ์ระบุต่อว่า กรณีที่เกิดขึ้นกับจิตร สะท้อนวัฒนธรรมการใช้ความรุนแรงต่อผู้เห็นต่าง และวัฒนธรรมการลอยนวลพ้นผิด เพราะแม้ว่าจะผ่านมาแล้ว 68 ปี แต่ผู้กระทำ หรืออดีตนิสิตวิศวะ จุฬาฯ คนดังกล่าวไม่เคยต้องรับผิดแต่ประการใด กลับเป็นจิตร เสียเองที่ถูกอาจารย์จุฬาฯ ทำโทษโดยการสั่งพักการเรียน 

ดังนั้น ทางกรรมการนิสิตวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ในฐานะตัวแทนนิสิต จึงขอแสดงความเสียใจและกล่าวขอโทษต่อทุกความผิดและความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับคุณจิตร ภูมิศักดิ์ ในเหตุการณ์ในครั้งนั้น นอกจากนี้ ทางกรรมการนิสิตวิศวะ ยังขอโทษแทนกรรมการนิสิตวิศวะ ปี’63 ที่ละเลยต่อเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย  

ทั้งนี้ กรรมการนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2564 ขอน้อมรับในทุกคำวิพากษ์วิจารณ์ต่อเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น และได้ตระหนักถึงความผิดพลาดทั้งปวง รวมถึงขอประณามการใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้น และขอยืนยันว่าไม่ว่าในยุคสมัยหรือบริบททางสังคมแบบใด การใช้ความรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นการโยนบกหรือโยนน้ำ ก็ล้วนเป็นการกระทำที่ผิดหลักสิทธิมนุษยชน และไม่สามารถยอมรับได้ทั้งสิ้น

สุดท้าย กรรมการนิสิตวิศวะ จุฬาฯ หวังว่า สิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตร เป็นเครื่องเตือนใจแก่ทั้งนิสิตและผู้คนในสังคมให้ต่อต้านการใช้ความรุนแรง รับฟังผู้เห็นต่างทางความคิดอย่างสันติ ไม่เมินเฉยต่อวัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิด และเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน 

แถลงการณ์กรรมการนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


เรื่อง แถลงการณ์ขอโทษแด่คุณจิตร ภูมิศักดิ์ ต่อกรณี “โยนบก”

เนื่องในโอกาสครบรอบ 68 ปีของเหตุการณ์ “โยนบก” คุณจิตร ภูมิศักดิ์ ซึ่งเป็นอดีตนิสิตคณะอักษรศาสตร์ และถือได้ว่าเป็น “นิสิตหัวก้าวหน้า” ในยุคสมัยนั้น ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสังคมไทยไว้อย่างมากมาย แต่สิ่งที่ตอบแทนความดีงามของคุณจิตร ภูมิศักดิ์นั้น กลับกลายเป็นความรุนแรงและความอยุติธรรม จากกรณีที่ได้มีอดีตนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์กระทำการ “โยนบก” คุณจิตร ภูมิศักดิ์ลงจากเวทีหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2496 เพียงเพราะพยายามเปลี่ยนรูปแบบหนังสือมหาวิทยาลัย 23 ตุลาฯ อันมีจุดประสงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมมหาวิทยาลัยที่ติดหล่มให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นเท่านั้น 

เหตุการณ์ “โยนบก” นี้ เป็นการใช้ความรุนแรงและละเมิดความเป็นมนุษย์ ที่ไม่ว่าใครก็ไม่สมควรได้รับความรุนแรงเช่นนี้ทั้งสิ้น ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงผลพวงจากวัฒนธรรมอำนาจนิยมที่สร้างความชอบธรรมในการใช้ความรุนแรงต่อผู้เห็นต่างทางความคิด แม้ผู้นั้นจะแสดงความเห็นอย่างสันติ และวัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิดที่ผู้กระทำการ “โยนบก” คุณจิตร ภูมิศักดิ์นั้น ไม่เคยถูกลงโทษอย่างสมเหตุสมผล แต่กลับกลายเป็นคุณจิตร ภูมิศักดิ์เสียเอง ที่ถูกคณาจารย์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลงโทษพักการเรียนอย่างไม่เป็นธรรม และแม้ว่าเหตุการณ์ “โยนบก” จะล่วงเลยมากว่า 68 ปี ก็มิอาจปฏิเสธได้ว่าวัฒนธรรมเหล่านี้ ทั้งการใช้ความรุนแรงต่อผู้เห็นต่างทางความคิดหรือวัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิดยังคงเกิดขึ้นและมีอยู่ในสังคมไทยปัจจุบัน

กรรมการนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในฐานะตัวแทนของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอใช้โอกาสนี้ในการกล่าวแสดงความเสียใจและกล่าวขอโทษต่อทุกความผิดและความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับคุณจิตร ภูมิศักดิ์ ที่ถูกกระทำความรุนแรงในเหตุการณ์ “โยนบก” โดยอดีตนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2496 และกล่าวขอโทษต่อการแถลงการณ์กรณี “โยนบก” โดยกรรมการนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ที่ละเลยต่อเหตุการณ์ความรุนแรงในอดีต ทั้งนี้ กรรมการนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 ขอแสดงจุดยืนว่าไม่เห็นด้วยต่อแถลงการณ์ดังกล่าว ขอน้อมรับในทุกคำวิพากษ์วิจารณ์ต่อเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น และได้ตระหนักถึงความผิดพลาดทั้งปวง รวมถึงขอประณามการใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้น และขอยืนยันว่าไม่ว่าในยุคสมัยหรือบริบททางสังคมแบบใด การใช้ความรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นการโยนบกหรือโยนน้ำ ก็ล้วนเป็นการกระทำที่ผิดหลักสิทธิมนุษยชน และไม่สามารถยอมรับได้ทั้งสิ้น

การขอโทษต่อคุณจิตร ภูมิศักดิ์นี้ จะเป็นการย้ำเตือนถึงความอยุติธรรมที่คุณจิตร ภูมิศักดิ์ได้รับจากเหตุการณ์ “โยนบก” รวมถึงเป็นเครื่องเตือนใจแก่ทั้งนิสิตและผู้คนในสังคมให้ต่อต้านการใช้ความรุนแรง รับฟังผู้เห็นต่างทางความคิดอย่างสันติ ไม่เมินเฉยต่อวัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิด และเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน กรรมการนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ขอให้คำมั่นสัญญาในการสอดส่องดูแล และต่อต้านระบบอำนาจนิยมและวัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิดภายในรั้วคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการธำรงไว้ซึ่งเสรีภาพและเคารพต่อความเป็นมนุษย์ที่ทุกคนพึงมี และป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงและความอยุติธรรมในอนาคตเช่นนี้สืบไป

ขอเยาะเย้ยทุกข์ยากขวากหนามลำเค็ญ คนยังคงยืนเด่นโดยท้าทาย
แม้นผืนฟ้ามืดดับเดือนลับละลาย ดาวยังพรายศรัทธาเย้ยฟ้าดิน
  

สภานิสิต ตั้งวันที่ 28 ตุลา เป็นวันจิต (ร) เสรี 

ในวันเดียวกันนี้ สมานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกแถลงการณ์ขอโทษต่อความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับจิตร ภูมิศักดิ์ ทั้งกรณีถูกโยนบก และสั่งพักการเรียน และขอตั้งให้ทุกวันที่ 28 ตุลาคมของทุกปี เป็น “วันจิต(ร)เสรี” เพื่อย้ำเตือนถึงเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นทางการเมือง และเรียกร้องให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ความเป็นธรรมแก่คุณ จิตร ภูมิศักดิ์ ศิษย์เก่าผู้สร้างชื่อเสียงให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อไป

แถลงการณ์สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื่องในโอกาสครบรอบ 68 ปี เหตุการณ์โยนบก “จิตร ภูมิศักดิ์” และการตั้งวันที่ 28 ตุลาคม เป็นวันจิต(ร)เสรี

เนื่องในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เป็นวันครบรอบ 68 ปีของเหตุการณ์การโยนบกคุณจิตร ภูมิศักดิ์ แม้วันเวลาได้ล่วงเลยมากว่า 6 ทศวรรษ แต่คุณจิตร ภูมิศักดิ์ กลับไม่เคยได้รับความเป็นธรรมจากหน้าประวัติศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเลย

คุณจิตร ภูมิศักดิ์ เป็นทั้งนักเคลื่อนไหวที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองอย่างเเรงกล้า และเป็นผู้สร้างคุณประโยชน์ด้านวิชาการให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและประเทศไทยนานัปการ จากการเป็นผู้บุกเบิกการศึกษาด้านอักษรศาสตร์สมัยใหม่ในประเทศไทย นำมาซึ่งตัวอย่างผลงานทางวิชาการที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ อาทิ “ความเป็นมาของคำสยาม ไทย ลาว และขอม” 

การแสดงความคิดเห็นของคุณจิตร ภูมิศักดิ์ ผ่านการทำหน้าที่สาราณียกรของสโมสรนิสิตฯ เป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต อย่างไรก็ดีคุณจิตร ภูมิศักดิ์ กลับต้องเผชิญหน้ากับความอยุติธรรมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขณะนั้น ไม่ว่าจะเป็นการถูก “โยนบก” และการถูกสั่งพักการศึกษาจากข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นธรรม 

สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเป็นตัวแทนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวขอโทษคุณจิตร ภูมิศักดิ์ ที่ได้รับความอยุติธรรมต่าง ๆ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตลอดเวลากว่า 6 ทศวรรษที่ผ่านมา จึงขอดำเนินการจัดตั้งวันที่ 28 ตุลาคมของทุกปี เป็น “วันจิต(ร)เสรี” เพื่อย้ำเตือนถึงเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นทางการเมือง และเรียกร้องให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ความเป็นธรรมแก่คุณ จิตร ภูมิศักดิ์ ศิษย์เก่าผู้สร้างชื่อเสียงให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อไป

จิต(ร)เสรี นั้นมีความหมายสื่อถึง 2 นัยยะ

นัยยะแรก หมายถึง “จิตร ภูมิศักดิ์” นักวิชาการผู้มีความคิดเสรี กล้าที่จะคิดต่างและแหวกขนบทางความคิดของสังคมไทย

และนัยยะที่สอง หมายถึง “จิต” ของประชาชนอย่างพวกเราที่สามารถคิดได้อย่างเสรี โดยไม่ต้องกลัวจะถูกลงโทษเพียงเพราะเห็นต่างกับคนอื่น

เพื่อรำลึกถึงคุณจิตร ภูมิศักดิ์ และเป็นอนุสรณ์เพื่อให้คนรุ่นหลังยืนหยัดต่อสู้เพื่ออุดมการณ์ต่อไป

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net