องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ทวงถามรัฐบาล ความคืบหน้าการตรวจสอบ และพิจารณาการลดโทษคดีทุจริต

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ทวงถามรัฐบาลถึงความคืบหน้าการตรวจสอบ และพิจารณาการลดโทษคดีทุจริต หลังนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบครบ 15 วันแล้ว พร้อมระบุ สังคมคาดหวังผลสรุปจะมีคำตอบโดยครบถ้วนตามที่รับปากไว้

29 ธ.ค. 2564 วันนี้ (29 ธ.ค. 2564) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กองค์กร ทวงถามความคืบหน้ากรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการอภัยโทษแล้ว โดยมีเนื้อหา ดังนี้

จากการที่เกิดกระแสคัดค้านการลดหย่อนโทษอย่างรวดเร็วให้กับนักโทษคดีคอร์รัปชัน และต่อมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการอภัยโทษ เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2564 โดยมีกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ขอเรียนว่า บัดนี้ได้ผ่านครึ่งทางของระยะเวลาที่วางไว้แล้ว และเมื่อครบกำหนดดังกล่าว สังคมคาดหวังว่า คณะกรรมการชุดนี้และรัฐบาลจะมีคำตอบโดยครบถ้วนตามที่รับปากไว้ พร้อมทั้งขอให้บอกด้วยว่าจะมีมาตรการในการดำเนินการต่อไปในอนาคตอย่างไร เพื่อเป็นหลักประกันว่า “จากนี้ไปคนโกงชาติจะต้องได้รับโทษอย่างสาสม กับความผิดที่ได้กระทำ”

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2564 ประชาชาติธุรกิจ, ข่าวสดออนไลน์ และไทยรัฐออนไลน์ รายงานตรงกัน โดยอ้างอิงการให้ข้อมูลของธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 337/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการอภัยโทษ สั่ง ณ วันที่ 16 ธ.ค. 2564

นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งให้มีคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการอภัยโทษ ซึ่งในที่นี้ คือ พระราชกฤษฎีกาอภัยโทษในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของในหลวง ร.9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ.2564 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานที่รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ดังนี้

  1. เข็มชัย ชุติวงศ์ อดีตอัยการสูงสุดและประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม เป็นประธานกรรมการ
  2. จีระพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กรรมการ
  3. ธีระพงษ์วงศ์ศิวะวิลาส ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ กรรมการ
  4. ปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ
  5. พล.อ.ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ เจ้ากรมพระธรรมนูญ กรรมการ
  6. ชยาวุธ จันทร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ
  7. วิทยา สุริยะวงค์ อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และอดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรม กรรมการ
  8. พงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. กรรมการ และเลขานุการ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการดังกล่าว มีอำนาจในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ความเป็นมาและการดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติในการขอรับพระราชทานอภัยโทษและการกำหนดชั้นนักโทษของกรมราชทัณท์ เพื่อป้องกันมิให้นักโทษเสียสิทธิประโยชน์ที่ควรได้รับตามกฎหมายและอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อดำเนินการเฉพาะเรื่องตามที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือแก่คณะกรรมการในการชี้แจงข้อมูล ส่งเอกสาร ตลอดจนการดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด โดยประธานกรรมการต้องรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมกับข้อเสนอแนะ หรือแนวทางการแก้ปัญหาที่จะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อนายกรัฐมนตรี ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มีคำสั่งฉบับนี้

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท