6 ก.ย. 66 รวมพลังคนไทยต่อต้านคอร์รัปชัน ACT ชู 5 ข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลใหม่

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) รวมพลังคนไทยต่อต้านคอร์รัปชัน ในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 6 ก.ย. 2566 ร่วมประกาศพันธสัญญาต้านโกง พร้อมเสนอ 5 ข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลใหม่ ตั้งวอร์รูมแก้ปัญหาเชิงรุก ปลุกพลังคนไทยร่วมตรวจสอบโครงการเสี่ยงทุจริตคอร์รัปชัน ด้วยเว็บไซต์ “ACT Ai” “แค่สงสัยก็เสิร์ชเลย”

6 ก.ย. 2566 องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) แจ้งข่าวว่าได้มีการจัดงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2566” ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ (บางซื่อ) รวมพลังคนไทยกว่า 3,000 คน ร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน พร้อมนำเสนอ 5 ข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลใหม่ ภายใต้การนำของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ชูนโยบายการปราบปรามคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติ เร่งรัดออกกฎหมายแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน

นายวิเชียร พงศธร ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กล่าวว่า วันนี้นับเป็นโอกาสดีที่ได้เห็นการมีส่วนร่วมของประชาชน มารวมพลังในวันต่อต้านคอร์รัปชันอีกครั้ง ปีนี้นับเป็นครั้งที่ 12 วัตถุประสงค์หลักของงานนี้เพื่อเป็นเวทีแสดงออกถึงพลังของทุกภาคส่วน ในการร่วมแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน และการที่งานวันนี้มีผู้นำรัฐบาลใหม่มาร่วมย่อมเป็นโอกาสดีที่ประชาชนจะได้รับฟังนโยบาย แนวทางการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการแก้ปัญหาการทุจริต

สถานการณ์คอร์รัปชันในประเทศไทยอยู่ในขั้นวิกฤติ จากความรุนแรงและขนาดของปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อทุกคนทั้งในทางสังคมมิติต่าง ๆ และในทางเศรษฐกิจที่ยากจะประเมินมูลค่าความเสียหายได้ เพราะเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อ สั่งสมมานาน มีความรุนแรงกว่าปัญหาภัยพิบัติต่าง ๆ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ในนามองค์กรภาคประชาชน จึงขอเสนอให้รัฐบาลจัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อต่อต้านคอร์รัปชัน” (War Room for Anti-Corruption) เร่งแก้วิกฤติคอร์รัปชันในเชิงรุกเป็นพันธกิจหลัก บนหลักการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

“การจะก้าวข้ามวิกฤติคอร์รัปชันได้สำเร็จ จนเกิดเป็นความอยู่ดีมีสุขของคนในสังคมนั้น จำเป็นต้องอาศัยบทบาทและพลังความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วน รวมทั้งความมุ่งมั่นในนโยบายและการปฏิบัติที่ชัดเจนจากภาครัฐ แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือ รัฐบาลจะต้องไม่ทำให้ประชาชนผิดหวัง ไม่ลดทอนพลังการมีส่วนร่วมของประชาชน และต้องรับผิดชอบจริงจัง ทำให้กระบวนการมีส่วนร่วมนี้เข้มแข็งยิ่ง ๆ ขึ้น” นายวิเชียรกล่าว 

สำหรับการจัดงานในปีนี้ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ได้จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด WHAT THE FACT ? “ค้นหาความจริง-ใจในการต่อต้านคอร์รัปชัน” เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทุจริตได้อย่างง่ายดาย โดยมีประชาชนและองค์กรต่าง ๆ กว่า 3,000 คน ร่วมเดินขบวนพาเพรดแสดงพลังต่อต้านคอร์รัปชัน พร้อมนำเสนอ 5 ข้อเรียกร้องการต่อต้านคอร์รัปชันถึงรัฐบาลชุดใหม่ นำโดยนายเศรษฐา 
ทวีสิน นายรัฐมนตรี ที่เข้าร่วมประกาศพันธสัญญาต้านโกง เพื่อแสดงถึงจุดยืนในการแก้ปัญหาคอร์รัปชันของรัฐบาลในครั้งนี้ด้วย

ในฐานะองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ผู้เป็นตัวแทนเสียงของประชาชน ได้เสนอข้อเรียกร้องเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันถึงรัฐบาลใหม่ 5 ข้อ ดังนี้

1. กำหนดให้การปราบปรามคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติ ตั้งคณะกรรมการที่มีตัวแทนทุกภาคส่วน มีนายกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธาน พร้อมมี War Room เพื่อการทำงานอย่างทันเหตุการณ์

2. สนับสนุนให้ ป.ป.ช. สตง. และ ป.ป.ท. ทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ เป็นกลาง มีเอกภาพออกจากรัฐบาล 

3. เร่งรัดการออกกฎหมายต่อต้านคอร์รัปชันที่ค้างคาอยู่ เช่น กฎหมายข้อมูลสาธารณะในความครอบครองของรัฐ กฎหมายปกป้องผู้เปิดโปงคอร์รัปชัน หรือกฎหมายป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นต้น

4. ทุกหน่วยงานต้องพร้อมเปิดเผยข้อมูล นับจาก TOR ไปจนถึงสัญญาต่าง ๆ ในรูปแบบที่สามารถเชื่อมโยงกับ ACT Ai ตามมาตรฐานสากลได้อย่างโปร่งใสและถูกต้อง

5. แก้ไขกฎระเบียบราชการต่าง ๆ ที่ถูกนำมาใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลปัญหาคอร์รัปชัน และเมื่อพบกรณีทุจริตคอร์รัปชัน ให้ติดตามแก้ไขลงโทษในทันที อย่าประวิงเวลาจนประชาชนลืม

ภายในงานได้จัดเวทีเสวนาพลังหญิงต้านโกง “ACTIVE WOMEN” เพื่อแสดงบทบาทของผู้หญิงในการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยเชิญผู้มีอิทธิพลทางความคิดในภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ที่ปรึกษาประจำสภามหาวิทยาลัย และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ คุณปรินดา คุ้มธรรมพินิจ ผู้ประกาศข่าว คุณณัฏฐา มหัทธนา นักวิเคราะห์ประเด็นสังคม และคุณจงใจ กิจแสวง เจ้าของแบรนด์หมูทอดเจ๊จง ดำเนินรายการโดย ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน

นอกจากนี้ ได้มีการสาธิตการใช้งานเว็บไซต์ “ACT Ai” โดยคุณหนุ่ย พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังด้านไอที ที่เปิดให้ประชาชนร่วมตรวจสอบโครงการที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตได้ง่าย ๆ เพียง “แค่สงสัยก็เสิร์ช ACT Ai  เลย” เป็นช่องทางในการให้ประชาชนร่วมตรวจสอบโครงการต่าง ๆ ที่มีข้อสงสัยได้ง่าย ๆ ผ่านเว็บไซต์ “ACT Ai”

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท