สมชาย ปรีชาศิลปกุล: สมชาย ปรีชาศิลปกุล:ถ้าผมเป็นอธิการบดี

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

นี่คือหลัก 6 ประการที่จะดำเนินการหากเป็นอธิการบดี 

หนึ่ง เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นคือหลักการพื้นฐานที่ต้องได้รับการปกป้อง ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา บุคลากร หรือคณาจารย์ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นจะต้องได้รับการปกป้อง ไม่ว่าการคุกคามนั้นจะมาจากอำนาจภายในหรือภายนอก โดยจะถือว่าถกเถียงและการแลกเปลี่ยนเป็นหัวใจสำคัญของสถาบันการศึกษาระดับสูง 

สอง การมีส่วนร่วมในทุกระดับทั้งในการกำหนดนโยบาย การปฏิบัติงาน นับตั้งแต่ระดับคณะ มหาวิทยาลัย หรือสภามหาวิทยาลัย ต้องดำเนินไปโดยเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง การคัดสรรผู้บริหารระดับสูงต้องมาจากกระบวนการคัดสรรด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มิใช่เพียงการสืบต่อตำแหน่งในเครือข่ายของชนชั้นนำภายในมหาวิทยาลัย

สาม แนวทางการศึกษาต้องเป็นไปโดยการเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่มีความรอบรู้ มีความเท่าทันโลก สามารถใช้เหตุผลและปัญญาในการพิจารณาปมประเด็นปัญหาต่าง ๆ มหาวิทยาลัยต้องมิใช่เพียงโรงเรียนฝึกหัดทางวิชาชีพให้กับหน่วยงานรัฐหรือธุรกิจเอกชน

สี่ ระบบการจ้างงานต้องสามารถความมั่นคงและความก้าวหน้าให้กับบุคลากรทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสนับสนุน ฝ่ายวิชาการ ต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเงินเดือน ความก้าวหน้า ระบบสวัสดิการ การรักษาพยาบาล เพื่อให้บุคลากรสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี ด้วยความเป็นมืออาชีพ และอย่างทัดเทียม ยกเลิกระบบการจ้างงานระยะสั้นที่รังแต่จะทำให้เกิดความไม่มั่นคงเกิดขึ้นต่อบุคลากร 

ห้า ยกเลิกระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาที่ไร้สาระและไม่สะท้อนภาพความเป็นจริง โดยจะมุ่งสนับสนุนให้มีการสร้างระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับความแตกต่างหลากหลายของแต่ละสาขาวิชา ไม่ผูกติดกับการวัดด้วยอันดับของมหาวิทยาลัยโลกแบบบ้าคลั่งหรือการตีพิมพ์งานวิชาการให้อุตสาหกรรมการตีพิมพ์ที่ผูกพันกับผลประโยชน์ทางธุรกิจแบบไม่ลืมหูลืมหา

หก จะร่วมกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่มีแนวความคิดในทิศทางเดียวกัน เรียกร้องการสนับสนุนจากงบประมาณของรัฐบาลมากขึ้น เพื่อทำให้การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสวัสดิการที่ประชาชนทุกคนควรจะต้องเข้าถึงไม่ว่าจะมีฐานะเช่นใดก็ตาม

 

เผยแพร่ครั้งแรกใน: เฟสบุ๊ค แฟนเพจ ศูนย์วิจัยฯ มหาวิทยาลัยหน้าบางแห่งหนึ่ง
 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท